Δημοφιλή Ξόρκια

Όλοι οι Ήρωες
Δημοφιλή Ξόρκια
Ονόματα Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
1. Φλας Θεραπεία Φλας - Θεραπεία
22.4%
22.4%
22.4%
50.0%
50.0%
50.0%
2. Φλας Ανάφλεξη Φλας - Ανάφλεξη
22.4%
22.4%
22.4%
50.7%
50.7%
50.7%
3. Φλας Τηλεμεταφορά Φλας - Τηλεμεταφορά
21.3%
21.3%
21.3%
49.9%
49.9%
49.9%
4. Φλας Πλήγμα Φλας - Πλήγμα
18.9%
18.9%
18.9%
49.9%
49.9%
49.9%
5. Εξάντληση Φλας Εξάντληση - Φλας
8.9%
8.9%
8.9%
49.0%
49.0%
49.0%
6. Φλας Φράγμα Φλας - Φράγμα
2.7%
2.7%
2.7%
49.9%
49.9%
49.9%
7. Εξαγνισμός Φλας Εξαγνισμός - Φλας
0.9%
0.9%
0.9%
48.2%
48.2%
48.2%
8. Φλας Φάντασμα Φλας - Φάντασμα
0.8%
0.8%
0.8%
50.1%
50.1%
50.1%
9. Πλήγμα Ανάφλεξη Πλήγμα - Ανάφλεξη
0.7%
0.7%
0.7%
54.8%
54.8%
54.8%
10. Φάντασμα Πλήγμα Φάντασμα - Πλήγμα
0.5%
0.5%
0.5%
49.3%
49.3%
49.3%
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομα σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: