Trang bị

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
21.9%
21.9%
21.9%
50.1%
50.1%
50.1%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Nhẫn DoranBình Máux2
15.2%
15.2%
15.2%
49.8%
49.8%
49.8%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
12.5%
12.5%
12.5%
50.2%
50.2%
50.2%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
9.7%
9.7%
9.7%
47.6%
47.6%
47.6%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình Máux3
8.4%
8.4%
8.4%
50.4%
50.4%
50.4%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên Cổ VậtBình Máux3
6.7%
6.7%
6.7%
51.1%
51.1%
51.1%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
6.6%
6.6%
6.6%
52.7%
52.7%
52.7%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
5.3%
5.3%
5.3%
49.8%
49.8%
49.8%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Phong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử Dụng
1.9%
1.9%
1.9%
50.3%
50.3%
50.3%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Đồng Xu Cổ ĐạiBình Máux3
1.7%
1.7%
1.7%
45.3%
45.3%
45.3%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Dao Điện Statikk > Vô Cực Kiếm > Đại Bác Liên Thanh
3.0%
3.0%
3.0%
64.3%
64.3%
64.3%
Vô Cực Kiếm > Dao Điện Statikk > Đại Bác Liên Thanh
1.6%
1.6%
1.6%
63.1%
63.1%
63.1%
Luỡi Hái Linh Hồn > Đại Bác Liên Thanh > Vô Cực Kiếm
1.5%
1.5%
1.5%
59.7%
59.7%
59.7%
Di Vật Thượng Nhân > Dây Chuyền Iron Solari > Lời Thề Hiệp Sĩ
1.5%
1.5%
1.5%
60.7%
60.7%
60.7%
Kiếm Manamune > Găng Tay Băng Giá > Gươm Của Vua Vô Danh
1.5%
1.5%
1.5%
54.3%
54.3%
54.3%
Găng Tay Băng Giá > Kiếm Manamune > Gươm Của Vua Vô Danh
1.3%
1.3%
1.3%
54.9%
54.9%
54.9%
Phù phép: Chiến Binh > Dạ Kiếm Draktharr > Kiếm Ma Youmuu
0.9%
0.9%
0.9%
57.9%
57.9%
57.9%
Đai Lưng Hextech > Song Kiếm Tai Ương > Đồng Hồ Cát Zhonya
0.8%
0.8%
0.8%
62.6%
62.6%
62.6%
Luỡi Hái Linh Hồn > Dao Điện Statikk > Vô Cực Kiếm
0.8%
0.8%
0.8%
56.6%
56.6%
56.6%
Trượng Trường Sinh > Song Kiếm Tai Ương > Đồng Hồ Cát Zhonya
0.8%
0.8%
0.8%
58.7%
58.7%
58.7%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Thiên Thần
1.4%
1.4%
1.4%
61.9%
61.9%
61.9%
Đao Thủy Ngân
0.6%
0.6%
0.6%
60.2%
60.2%
60.2%
Lời Nhắc Tử Vong
0.5%
0.5%
0.5%
56.2%
56.2%
56.2%
Trượng Hư Vô
0.5%
0.5%
0.5%
60.9%
60.9%
60.9%
Nỏ Thần Dominik
0.5%
0.5%
0.5%
62.9%
62.9%
62.9%
Huyết Kiếm
0.4%
0.4%
0.4%
56.9%
56.9%
56.9%
Mũ Phù Thủy Rabadon
0.3%
0.3%
0.3%
67.0%
67.0%
67.0%
Khiên Băng Randuin
0.3%
0.3%
0.3%
60.8%
60.8%
60.8%
Đồng Hồ Cát Zhonya
0.3%
0.3%
0.3%
64.1%
64.1%
64.1%
Vô Cực Kiếm
0.3%
0.3%
0.3%
65.8%
65.8%
65.8%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Ninja
25.8%
25.8%
25.8%
49.4%
49.4%
49.4%
Giày Thủy Ngân
17.1%
17.1%
17.1%
50.7%
50.7%
50.7%
Giày Pháp Sư
13.1%
13.1%
13.1%
52.9%
52.9%
52.9%
Giày Cuồng Nộ
12.9%
12.9%
12.9%
52.0%
52.0%
52.0%
Giày Cơ Động
11.6%
11.6%
11.6%
52.2%
52.2%
52.2%
Giày Khai Sáng Ionia
10.0%
10.0%
10.0%
50.4%
50.4%
50.4%
Giày Thường
4.0%
4.0%
4.0%
34.8%
34.8%
34.8%
Giày Bạc
2.8%
2.8%
2.8%
53.5%
53.5%
53.5%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Vô Cực Kiếm
12.3%
12.3%
12.3%
57.6%
57.6%
57.6%
Tam Hợp Kiếm
9.3%
9.3%
9.3%
54.5%
54.5%
54.5%
Rìu Đen
8.7%
8.7%
8.7%
53.6%
53.6%
53.6%
Dao Điện Statikk
8.6%
8.6%
8.6%
55.0%
55.0%
55.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
7.7%
7.7%
7.7%
54.1%
54.1%
54.1%
Dây Chuyền Iron Solari
7.7%
7.7%
7.7%
57.6%
57.6%
57.6%
Đại Bác Liên Thanh
7.0%
7.0%
7.0%
58.4%
58.4%
58.4%
Di Vật Thượng Nhân
6.7%
6.7%
6.7%
53.1%
53.1%
53.1%
Di Vật Ác Thần
6.5%
6.5%
6.5%
53.2%
53.2%
53.2%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
5.7%
5.7%
5.7%
57.3%
57.3%
57.3%
Quyền Trượng Thiên Thần
5.7%
5.7%
5.7%
51.5%
51.5%
51.5%
Dạ Kiếm Draktharr
5.6%
5.6%
5.6%
52.2%
52.2%
52.2%
Kiếm Ma Youmuu
5.6%
5.6%
5.6%
55.2%
55.2%
55.2%
Giáp Thiên Thần
5.6%
5.6%
5.6%
65.2%
65.2%
65.2%
Vọng Âm của Luden
5.6%
5.6%
5.6%
52.0%
52.0%
52.0%
Trượng Trường Sinh
5.5%
5.5%
5.5%
50.9%
50.9%
50.9%
Luỡi Hái Linh Hồn
5.4%
5.4%
5.4%
50.4%
50.4%
50.4%
Lư Hương Sôi Sục
5.3%
5.3%
5.3%
54.7%
54.7%
54.7%
Phù phép: Chiến Binh
5.2%
5.2%
5.2%
51.5%
51.5%
51.5%
Phù Phép: Quỷ Lửa
4.8%
4.8%
4.8%
50.2%
50.2%
50.2%
Gươm Của Vua Vô Danh
4.7%
4.7%
4.7%
54.5%
54.5%
54.5%
Dây Chuyền Chuộc Tội
4.6%
4.6%
4.6%
56.3%
56.3%
56.3%
Vinh Quang Chân Chính
4.1%
4.1%
4.1%
57.9%
57.9%
57.9%
Song Kiếm Tai Ương
4.0%
4.0%
4.0%
55.8%
55.8%
55.8%
Ma Vũ Song Kiếm
3.9%
3.9%
3.9%
55.6%
55.6%
55.6%
Lời Thề Hiệp Sĩ
3.7%
3.7%
3.7%
58.4%
58.4%
58.4%
Kiếm Manamune
3.7%
3.7%
3.7%
51.5%
51.5%
51.5%
Mũ Phù Thủy Rabadon
3.6%
3.6%
3.6%
62.9%
62.9%
62.9%
Giáp Tâm Linh
3.6%
3.6%
3.6%
54.8%
54.8%
54.8%
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
3.5%
3.5%
3.5%
56.6%
56.6%
56.6%
Trượng Pha Lê Rylai
3.4%
3.4%
3.4%
60.2%
60.2%
60.2%
Găng Tay Băng Giá
3.3%
3.3%
3.3%
51.5%
51.5%
51.5%
Khiên Băng Randuin
3.3%
3.3%
3.3%
53.6%
53.6%
53.6%
Cờ Lệnh Hiệu Triệu
3.3%
3.3%
3.3%
61.8%
61.8%
61.8%
Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
3.2%
3.2%
3.2%
58.1%
58.1%
58.1%
Quỷ Thư Morello
3.2%
3.2%
3.2%
57.6%
57.6%
57.6%
Trượng Hư Vô
3.1%
3.1%
3.1%
58.1%
58.1%
58.1%
Móng Vuốt Sterak
3.0%
3.0%
3.0%
58.5%
58.5%
58.5%
Đai Lưng Hextech
3.0%
3.0%
3.0%
53.6%
53.6%
53.6%
Phù Phép: Chiến Binh
2.9%
2.9%
2.9%
49.7%
49.7%
49.7%
Phù phép: Quỷ Lửa
2.9%
2.9%
2.9%
50.8%
50.8%
50.8%
Giáp Gai
2.8%
2.8%
2.8%
55.0%
55.0%
55.0%
Mặt Nạ Vực Thẳm
2.7%
2.7%
2.7%
51.0%
51.0%
51.0%
Cuồng Đao Guinsoo
2.7%
2.7%
2.7%
54.6%
54.6%
54.6%
Giáp Liệt Sĩ
2.6%
2.6%
2.6%
55.4%
55.4%
55.4%
Giáp Máu Warmog
2.5%
2.5%
2.5%
58.2%
58.2%
58.2%
Rìu Mãng Xà (Chỉ cận chiến)
2.3%
2.3%
2.3%
56.5%
56.5%
56.5%
Áo Choàng Lửa
2.2%
2.2%
2.2%
52.9%
52.9%
52.9%
Lời Nhắc Tử Vong
2.1%
2.1%
2.1%
54.8%
54.8%
54.8%
Mũ Thích Nghi
1.9%
1.9%
1.9%
51.3%
51.3%
51.3%
Di Vật Thăng Hoa
1.8%
1.8%
1.8%
48.6%
48.6%
48.6%
Nỏ Thần Dominik
1.6%
1.6%
1.6%
57.4%
57.4%
57.4%
Đao Thủy Ngân
1.6%
1.6%
1.6%
61.1%
61.1%
61.1%
Phù Phép: Huyết Đao
1.5%
1.5%
1.5%
49.8%
49.8%
49.8%
Kiếm Súng Hextech
1.5%
1.5%
1.5%
55.5%
55.5%
55.5%
Huyết Kiếm
1.4%
1.4%
1.4%
63.5%
63.5%
63.5%
Tim Băng
1.4%
1.4%
1.4%
56.7%
56.7%
56.7%
Đao Tím
1.3%
1.3%
1.3%
55.3%
55.3%
55.3%
Búa Băng
1.3%
1.3%
1.3%
58.6%
58.6%
58.6%
Chùy Gai Malmortius
1.2%
1.2%
1.2%
60.0%
60.0%
60.0%
Vũ Điệu Tử Thần
1.2%
1.2%
1.2%
59.8%
59.8%
59.8%
Dây Chuyền Chữ Thập
1.2%
1.2%
1.2%
54.6%
54.6%
54.6%
Phù Phép: Thần Vọng
1.0%
1.0%
1.0%
51.8%
51.8%
51.8%
Nanh Nashor
1.0%
1.0%
1.0%
56.9%
56.9%
56.9%
Sách Chiêu Hồn Mejai
0.9%
0.9%
0.9%
78.5%
78.5%
78.5%
Cốc Quỷ Athene
0.9%
0.9%
0.9%
56.9%
56.9%
56.9%
Thú Tượng Thạch Giáp
0.8%
0.8%
0.8%
55.9%
55.9%
55.9%
Ngọc Hút Phép
0.7%
0.7%
0.7%
55.5%
55.5%
55.5%
Song Sinh Ma Quái
0.7%
0.7%
0.7%
56.4%
56.4%
56.4%
Hòm Bảo Hộ của Mikael
0.7%
0.7%
0.7%
60.9%
60.9%
60.9%
Thông Đạo Zz'rot
0.6%
0.6%
0.6%
58.6%
58.6%
58.6%
Tụ Bão Zeke
0.6%
0.6%
0.6%
58.6%
58.6%
58.6%
Phù phép: Thần Vọng
0.5%
0.5%
0.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù Phép: Huyết Đao
0.5%
0.5%
0.5%
49.4%
49.4%
49.4%
Áo Choàng Bóng Tối
0.5%
0.5%
0.5%
62.7%
62.7%
62.7%
Vương Miện Shurelya
0.4%
0.4%
0.4%
66.9%
66.9%
66.9%
Lõi Công Nghệ Hoàn Hảo
0.4%
0.4%
0.4%
49.6%
49.6%
49.6%
Dao Đạo Tặc
0.3%
0.3%
0.3%
44.1%
44.1%
44.1%
Súng Ngắn Hextech
0.2%
0.2%
0.2%
43.8%
43.8%
43.8%
Hỏa Cực Kiếm
0.1%
0.1%
0.1%
68.8%
68.8%
68.8%
Vòng Tròn Iron Solari
0.0%
0.0%
0.0%
66.7%
66.7%
66.7%
Mặt Nạ Hỏa Ngục
0.0%
0.0%
0.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Vương Miện Phù Thủy Rabadon
0.0%
0.0%
0.0%
70.0%
70.0%
70.0%
Tam Luyện Kiếm
0.0%
0.0%
0.0%
66.7%
66.7%
66.7%
Rìu Nham Tinh
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Lưỡng Cực Zhonya
0.0%
0.0%
0.0%
40.0%
40.0%
40.0%
Dây Chuyền Cứu Rỗi
0.0%
0.0%
0.0%
75.0%
75.0%
75.0%
Nhiễu Trượng Ohmwrecker
0.0%
0.0%
0.0%
66.7%
66.7%
66.7%
Áo Choàng Dung Nham
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: