Phân hạng

Giải đấu đơn

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.21% 0.21%
Cao thủ I Cao thủ I
Cao thủ I
0.01% 0.01%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.23% 1.99%
Kim cương II
Kim cương II
0.13%
Kim cương III
Kim cương III
0.17%
Kim cương IV
Kim cương IV
0.31%
Kim cương V
Kim cương V
1.16%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.63% 7.63%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.11%
Bạch kim III
Bạch kim III
1.32%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
1.55%
Bạch kim V
Bạch kim V
3.03%
Vàng I Vàng I
Vàng I
4.04% 28.32%
Vàng II
Vàng II
2.64%
Vàng III
Vàng III
4.29%
Vàng IV
Vàng IV
5.56%
Vàng V
Vàng V
11.79%
Bạc I Bạc I
Bạc I
6.33% 48.70%
Bạc II
Bạc II
9.77%
Bạc III
Bạc III
10.93%
Bạc IV
Bạc IV
10.63%
Bạc V
Bạc V
11.05%
Đồng I Đồng I
Đồng I
3.51% 13.14%
Đồng II
Đồng II
3.22%
Đồng III
Đồng III
2.64%
Đồng IV
Đồng IV
1.97%
Đồng V
Đồng V
1.79%

Xếp hạng nháp Flex

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.16% 0.16%
Cao thủ I Cao thủ I
Cao thủ I
0.00% 0.00%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.26% 0.94%
Kim cương II
Kim cương II
0.05%
Kim cương III
Kim cương III
0.14%
Kim cương IV
Kim cương IV
0.10%
Kim cương V
Kim cương V
0.39%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.56% 4.72%
Bạch kim II
Bạch kim II
0.70%
Bạch kim III
Bạch kim III
0.81%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
0.97%
Bạch kim V
Bạch kim V
1.67%
Vàng I Vàng I
Vàng I
6.20% 21.99%
Vàng II
Vàng II
2.34%
Vàng III
Vàng III
3.62%
Vàng IV
Vàng IV
3.72%
Vàng V
Vàng V
6.11%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.55% 50.30%
Bạc II
Bạc II
10.56%
Bạc III
Bạc III
10.73%
Bạc IV
Bạc IV
10.67%
Bạc V
Bạc V
10.79%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.22% 21.89%
Đồng II
Đồng II
4.73%
Đồng III
Đồng III
4.36%
Đồng IV
Đồng IV
2.85%
Đồng V
Đồng V
3.73%

Xếp hạng trung bình của người chơi sử dụng chủ yếu tướng ...

Tướng Xếp xạng trung bình
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: