Doctor Bomba#Bomba

Doctor Bomba#Bomba (NA)

เลเวล 187

คะแนนส่วนตัว

ไม่จัดอันดับ
ไม่จัดอันดับ

เกมล่าสุด

เกมล่าสุด
ตัวกรอง
ไม่มีข้อมูล

รีเพลย์

รีเพลย์
ไม่มีข้อมูล
ทั้งหมด
Soloqueue
Flex
Arena
ARAM
จัดอันดับ
ปกติและจัดอันดับ
Clash
One For All
Nexus Blitz
Ultra Rapid Fire
AR Ultra Rapid Fire
Nexus Blitz
Ultimate Spellbook
0
เล่น
0.0%
อัตราชนะ
0
เล่น
0.0%
อัตราชนะ
0
เล่น
0.0%
อัตราชนะ
0
เล่น
0.0%
อัตราชนะ
0
เล่น
0.0%
อัตราชนะ
0
เล่น
0.0%
อัตราชนะ
0
เล่น
0.0%
อัตราชนะ
0
เล่น
0.0%
อัตราชนะ
0
เล่น
0.0%
อัตราชนะ
0
เล่น
0.0%
อัตราชนะ
0
เล่น
0.0%
อัตราชนะ
0
เล่น
0.0%
อัตราชนะ
0
เล่น
0.0%
อัตราชนะ
0
เล่น
0.0%
อัตราชนะ
ทั้งหมด
Soloqueue
Flex
Arena
ARAM
จัดอันดับ
ปกติและจัดอันดับ
Clash
One For All
Nexus Blitz
Ultra Rapid Fire
AR Ultra Rapid Fire
Nexus Blitz
Ultimate Spellbook
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูล Arena ไม่ได้ถูกรวมอยู่ด้วย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ทั้งหมด
Soloqueue
Flex
Arena
ARAM
จัดอันดับ
ปกติและจัดอันดับ
Clash
One For All
Nexus Blitz
Ultra Rapid Fire
AR Ultra Rapid Fire
Nexus Blitz
Ultimate Spellbook
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA เฉลี่ย
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA เฉลี่ย
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA เฉลี่ย
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA เฉลี่ย
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA เฉลี่ย
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA เฉลี่ย
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA เฉลี่ย
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA เฉลี่ย
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA เฉลี่ย
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA เฉลี่ย
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA เฉลี่ย
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA เฉลี่ย
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA เฉลี่ย
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA เฉลี่ย
ทั้งหมด
Soloqueue
Flex
Arena
ARAM
จัดอันดับ
ปกติและจัดอันดับ
Clash
One For All
Nexus Blitz
Ultra Rapid Fire
AR Ultra Rapid Fire
Nexus Blitz
Ultimate Spellbook
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ทั้งหมด
Soloqueue
Flex
Arena
ARAM
จัดอันดับ
ปกติและจัดอันดับ
Clash
One For All
Nexus Blitz
Ultra Rapid Fire
AR Ultra Rapid Fire
Nexus Blitz
Ultimate Spellbook
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูล Arena ไม่ได้ถูกรวมอยู่ด้วย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ที่มี เล่น อัตราชนะ

ไม่จัดอันดับ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล