รีเพลย์ที่มีเพนตะคิล

Ranked Solo/Duo (24:37)

ชนะ Ranked Solo/Duo (24:37) แพ้
BOALZIM TRAVESSO
ไดมอนด์ I
เพนตะคิล
5 / 6 / 0
5 / 6 / 0
Doran's BladeBerserker's GreavesPhantom DancerInfinity Edge
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Refillable PotionRedemptionFrostfangIonian Boots of Lucidity
Aether WispForbidden IdolOracle Lens
1 / 8 / 14
10 / 2 / 8
Titanic HydraVampiric ScepterTrinity ForceNinja Tabi
Sterak's GageCaulfield's WarhammerWarding Totem (เครื่องประดับ)
Enchantment: WarriorRefillable PotionStormrazorSerrated Dirk
Ninja TabiCaulfield's WarhammerOracle Lens
4 / 4 / 6
3 / 5 / 17
Remnant of the AspectRedemptionBoots of MobilityKindlegem
Chain VestOracle Lens
Bilgewater CutlassIonian Boots of LucidityMuramanaDoran's Blade
Trinity ForceFarsight Alteration
6 / 7 / 8
11 / 7 / 5
Rapid FirecannonBerserker's GreavesStormrazorInfinity Edge
Long SwordFarsight Alteration
Corrupting PotionThe Black CleaverDead Man's PlateNinja Tabi
Warden's MailRuby CrystalWarding Totem (เครื่องประดับ)
8 / 4 / 2
2 / 5 / 6
Titanic HydraEnchantment: WarriorNinja TabiControl Ward
Oracle Lens
Youmuu's GhostbladeDuskblade of DraktharrKindlegemNinja Tabi
PhageWarding Totem (เครื่องประดับ)
6 / 8 / 3

Ranked Solo/Duo (32:49)

ชนะ Ranked Solo/Duo (32:49) แพ้
14 / 10 / 8
Ravenous HydraYoumuu's GhostbladeDeath's DanceB. F. Sword
Ninja TabiThe Black CleaverOracle Lens
Youmuu's GhostbladeStormrazorCorrupting PotionNinja Tabi
Trinity ForceMana PotionWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 11 / 10
10 / 6 / 6
Broken StopwatchSorcerer's ShoesEnchantment: Runic EchoesMorellonomicon
Rabadon's DeathcapSheenFarsight Alteration
Doran's BladeRapid FirecannonBerserker's GreavesStopwatch
StormrazorThe BloodthirsterFarsight Alteration
5 / 8 / 9
2 / 5 / 17
Locket of the Iron SolariRedemptionFrostfangAthene's Unholy Grail
Boots of MobilityOracle Lens
Remnant of the WatchersArdent CenserRedemptionAegis of the Legion
Boots of MobilityOracle Lens
2 / 7 / 16
5 / 8 / 8
Ninja TabiBlade of the Ruined KingDoran's ShieldNull-Magic Mantle
The Black CleaverRapid FirecannonFarsight Alteration
Ravenous HydraGuardian AngelHexdrinkerBoots of Speed
Enchantment: WarriorTrinity ForceOracle Lens
12 / 8 / 6
10 / 6 / 5
Hextech GLP-800Twin ShadowsZhonya's HourglassRabadon's Deathcap
Sorcerer's ShoesVoid StaffFarsight Alteration
Zhonya's HourglassSeraph's EmbraceLich BaneThe Dark Seal
Ninja TabiRod of AgesFarsight Alteration
14 / 7 / 2
tavo1
ไดมอนด์ I
เพนตะคิล
14 / 7 / 2

Ranked Flex (32:45)

ชนะ Ranked Flex (32:45) แพ้
6 / 8 / 15
Doran's BladeBlade of the Ruined KingIceborn GauntletNinja Tabi
MuramanaLord Dominik's RegardsWarding Totem (เครื่องประดับ)
Sorcerer's ShoesLiandry's TormentRemnant of the WatchersRuby Crystal
Amplifying TomeBlasting WandOracle Lens
6 / 14 / 6
13 / 8 / 13
MorellonomiconHextech GLP-800Twin ShadowsSorcerer's Shoes
Zhonya's HourglassWarding Totem (เครื่องประดับ)
Hextech GunbladeSpellbinderBroken StopwatchBoots of Swiftness
Rabadon's DeathcapWarding Totem (เครื่องประดับ)
8 / 14 / 4
21 / 7 / 5
TiamatMercury's TreadsEnchantment: WarriorGuardian Angel
Maw of MalmortiusThe Black CleaverWarding Totem (เครื่องประดับ)
Enchantment: CinderhulkChain VestGiant's BeltThornmail
Abyssal MaskNinja TabiOracle Lens
7 / 11 / 8
Aura BeIIa Fiora
ไดมอนด์ III
เพนตะคิล
10 / 7 / 7
10 / 7 / 7
Doran's ShieldRavenous HydraTrinity ForceMercury's Treads
Caulfield's WarhammerHexdrinkerWarding Totem (เครื่องประดับ)
StormrazorInfinity EdgeVampiric ScepterBerserker's Greaves
Executioner's CallingRapid FirecannonWarding Totem (เครื่องประดับ)
4 / 7 / 12
5 / 2 / 22
RedemptionLocket of the Iron SolariHextech GLP-800Remnant of the Watchers
Twin ShadowsNinja TabiOracle Lens
Needlessly Large RodZhonya's HourglassMorellonomiconNashor's Tooth
The Dark SealNinja TabiWarding Totem (เครื่องประดับ)
7 / 9 / 4

Ranked Flex (28:13)

ชนะ Ranked Flex (28:13) แพ้
2 / 7 / 16
Rabadon's DeathcapFiendish CodexBroken StopwatchSorcerer's Shoes
Luden's EchoCloth ArmorWarding Totem (เครื่องประดับ)
Remnant of the WatchersBoots of MobilityZhonya's HourglassControl Ward
Health PotionOracle Lens
3 / 6 / 7
2 / 5 / 21
RedemptionMikael's CrucibleRemnant of the AscendedArdent Censer
Ionian Boots of LucidityThe Dark SealOracle Lens
Sterak's GageWit's EndCorrupting PotionTrinity Force
Mercury's TreadsDeath's DanceFarsight Alteration
13 / 8 / 1
Relentless Suma
ไดมอนด์ II
เพนตะคิล
13 / 2 / 6
13 / 2 / 6
Berserker's GreavesRapid FirecannonStormrazorStatikk Shiv
Infinity EdgeVampiric ScepterFarsight Alteration
Crystalline BracerThe Black CleaverNinja TabiGlacial Shroud
Frozen MalletControl WardWarding Totem (เครื่องประดับ)
4 / 5 / 7
3 / 7 / 8
Death's DanceDoran's ShieldStopwatchLong Sword
The Black CleaverNinja TabiFarsight Alteration
B. F. SwordBerserker's GreavesRapid FirecannonStormrazor
PickaxeFarsight Alteration
1 / 7 / 6
12 / 5 / 9
Enchantment: CinderhulkChain VestNinja TabiTrinity Force
Sterak's GageGiant's BeltOracle Lens
Enchantment: WarriorRefillable PotionMercury's TreadsThe Black Cleaver
Dead Man's PlateOracle Lens
4 / 6 / 8

Normal (Draft Pick) (30:25)

แพ้ Normal (Draft Pick) (30:25) ชนะ
3 / 8 / 8
Sorcerer's ShoesSeraph's EmbraceBanshee's VeilDoran's Ring
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Berserker's GreavesBlade of the Ruined KingGuinsoo's RagebladePhantom Dancer
Doran's BladeFarsight Alteration
4 / 10 / 8
3 / 10 / 6
Hextech GunbladeZhonya's HourglassSheenDoran's Shield
Amplifying TomeSorcerer's ShoesWarding Totem (เครื่องประดับ)
Righteous GloryChain VestAbyssal MaskGiant's Belt
Ninja TabiTargon's BraceOracle Lens
5 / 9 / 11
13 / 10 / 9
Infinity EdgeEnchantment: WarriorBerserker's GreavesStormrazor
Rapid FirecannonOracle Lens
Doran's ShieldDuskblade of DraktharrDeath's DanceThe Black Cleaver
Mercury's TreadsB. F. SwordWarding Totem (เครื่องประดับ)
7 / 6 / 9
5 / 6 / 13
Remnant of the WatchersZhonya's HourglassNinja TabiControl Ward
Rylai's Crystal ScepterOracle Lens
Zhonya's HourglassBlasting WandMercury's TreadsRabadon's Deathcap
Fiendish CodexRod of AgesOracle Lens
14 / 6 / 6
Viajinx
ไดมอนด์ V
เพนตะคิล
14 / 6 / 6
13 / 6 / 9
Blade of the Ruined KingInfinity EdgeRapid FirecannonThe Black Cleaver
Ninja TabiChain VestFarsight Alteration
Enchantment: WarriorBoots of MobilityDuskblade of DraktharrStormrazor
Trinity ForceFarsight Alteration
10 / 6 / 9