ระยะเวลาของเกม

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่

คะแนน ระยะเวลาของเกม
Incl. surrenders
ระยะเวลาของเกม
Excl. surrenders
ไม่มีอันดับ ไม่มีอันดับ
15:59
15:59
15:59
0:00
0:00
0:00
Iron Iron
29:56
29:56
29:56
31:12
31:12
31:12
บรอนซ์ บรอนซ์
29:54
29:54
29:54
31:18
31:18
31:18
ซิลเวอร์ ซิลเวอร์
29:33
29:33
29:33
30:46
30:46
30:46
โกลด์ โกลด์
29:08
29:08
29:08
30:15
30:15
30:15
แพลทินัม แพลทินัม
28:20
28:20
28:20
29:24
29:24
29:24
ไดมอนด์ ไดมอนด์
27:05
27:05
27:05
28:09
28:09
28:09
มาสเตอร์ มาสเตอร์
25:41
25:41
25:41
26:54
26:54
26:54
GrandMaster GrandMaster
25:44
25:44
25:44
27:08
27:08
27:08
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
25:27
25:27
25:27
27:21
27:21
27:21

เกมจัดอันดับ Flex

คะแนน ระยะเวลาของเกม
Incl. surrenders
ระยะเวลาของเกม
Excl. surrenders
ไม่มีอันดับ ไม่มีอันดับ
16:22
16:22
16:22
0:00
0:00
0:00
Iron Iron
29:50
29:50
29:50
32:14
32:14
32:14
บรอนซ์ บรอนซ์
29:20
29:20
29:20
31:35
31:35
31:35
ซิลเวอร์ ซิลเวอร์
29:25
29:25
29:25
31:20
31:20
31:20
โกลด์ โกลด์
29:32
29:32
29:32
31:13
31:13
31:13
แพลทินัม แพลทินัม
29:05
29:05
29:05
30:36
30:36
30:36
ไดมอนด์ ไดมอนด์
28:15
28:15
28:15
29:32
29:32
29:32
มาสเตอร์ มาสเตอร์
26:57
26:57
26:57
28:21
28:21
28:21
GrandMaster GrandMaster
26:26
26:26
26:26
28:03
28:03
28:03
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
28:21
28:21
28:21
29:58
29:58
29:58
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: