ระยะเวลาของเกม

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่

คะแนน ระยะเวลาของเกม
Incl. surrenders
ระยะเวลาของเกม
Excl. surrenders
Iron Iron
30:01
30:01
30:01
31:24
31:24
31:24
บรอนซ์ บรอนซ์
30:21
30:21
30:21
31:38
31:38
31:38
ซิลเวอร์ ซิลเวอร์
29:32
29:32
29:32
30:45
30:45
30:45
โกลด์ โกลด์
29:02
29:02
29:02
30:10
30:10
30:10
แพลทินัม แพลทินัม
28:14
28:14
28:14
29:19
29:19
29:19
ไดมอนด์ ไดมอนด์
26:56
26:56
26:56
27:59
27:59
27:59
มาสเตอร์ มาสเตอร์
25:48
25:48
25:48
26:51
26:51
26:51
GrandMaster GrandMaster
25:40
25:40
25:40
26:57
26:57
26:57
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
25:41
25:41
25:41
27:08
27:08
27:08

เกมจัดอันดับ Flex

คะแนน ระยะเวลาของเกม
Incl. surrenders
ระยะเวลาของเกม
Excl. surrenders
Iron Iron
30:01
30:01
30:01
32:43
32:43
32:43
บรอนซ์ บรอนซ์
29:23
29:23
29:23
31:37
31:37
31:37
ซิลเวอร์ ซิลเวอร์
29:09
29:09
29:09
31:08
31:08
31:08
โกลด์ โกลด์
29:21
29:21
29:21
31:06
31:06
31:06
แพลทินัม แพลทินัม
29:01
29:01
29:01
30:35
30:35
30:35
ไดมอนด์ ไดมอนด์
28:07
28:07
28:07
29:29
29:29
29:29
มาสเตอร์ มาสเตอร์
26:52
26:52
26:52
28:12
28:12
28:12
GrandMaster GrandMaster
26:22
26:22
26:22
27:49
27:49
27:49
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
27:32
27:32
27:32
28:38
28:38
28:38
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: