ระยะเวลาของเกม

จัดอันดับดราฟท์ Flex

คะแนน ระยะเวลาของเกม
Incl. surrenders
ระยะเวลาของเกม
Excl. surrenders
ไม่มีอันดับ ไม่มีอันดับ
30:33
30:33
30:33
32:31
32:31
32:31
บรอนซ์ บรอนซ์
30:14
30:14
30:14
32:08
32:08
32:08
ซิลเวอร์ ซิลเวอร์
30:22
30:22
30:22
32:01
32:01
32:01
โกลด์ โกลด์
30:07
30:07
30:07
31:39
31:39
31:39
แพลทินัม แพลทินัม
29:04
29:04
29:04
30:26
30:26
30:26
ไดมอนด์ ไดมอนด์
27:26
27:26
27:26
28:32
28:32
28:32
มาสเตอร์ มาสเตอร์
26:38
26:38
26:38
27:58
27:58
27:58
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
25:56
25:56
25:56
29:27
29:27
29:27

เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว

คะแนน ระยะเวลาของเกม
Incl. surrenders
ระยะเวลาของเกม
Excl. surrenders
ไม่มีอันดับ ไม่มีอันดับ
31:08
31:08
31:08
32:23
32:23
32:23
บรอนซ์ บรอนซ์
30:34
30:34
30:34
31:48
31:48
31:48
ซิลเวอร์ ซิลเวอร์
30:13
30:13
30:13
31:21
31:21
31:21
โกลด์ โกลด์
29:29
29:29
29:29
30:36
30:36
30:36
แพลทินัม แพลทินัม
28:21
28:21
28:21
29:26
29:26
29:26
ไดมอนด์ ไดมอนด์
26:53
26:53
26:53
27:56
27:56
27:56
มาสเตอร์ มาสเตอร์
26:31
26:31
26:31
27:54
27:54
27:54
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
25:04
25:04
25:04
27:17
27:17
27:17
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: