Taric

Taric

Hỗ trợ, Mid, Top
48 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên Cổ VậtBình Máux2
97.9%
97.9%
97.9%
57.5%
57.5%
57.5%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
2.1%
2.1%
2.1%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Dây Chuyền Chuộc Tội > Lời Thề Hiệp Sĩ
12.5%
12.5%
12.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Lời Thề Hiệp Sĩ > Mặt Nạ Vực Thẳm
6.3%
6.3%
6.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Vòng Tay Targon > Dây Chuyền Chuộc Tội > Lời Thề Hiệp Sĩ > Di Vật Thượng Nhân
6.3%
6.3%
6.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Lời Thề Hiệp Sĩ > Giáp Tâm Linh
6.3%
6.3%
6.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Vòng Tay Targon > Tụ Bão Zeke > Lời Thề Hiệp Sĩ > Dây Chuyền Chuộc Tội
6.3%
6.3%
6.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Tụ Bão Zeke > Di Vật Thượng Nhân
6.3%
6.3%
6.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Tim Băng > Găng Tay Băng Giá
6.3%
6.3%
6.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Vòng Tay Targon > Dây Chuyền Chuộc Tội > Lư Hương Sôi Sục > Di Vật Thượng Nhân
6.3%
6.3%
6.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Lời Thề Hiệp Sĩ > Cốc Quỷ Athene
6.3%
6.3%
6.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Dây Chuyền Iron Solari > Lời Thề Hiệp Sĩ
6.3%
6.3%
6.3%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Dây Chuyền Iron Solari
2.0%
2.0%
2.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Thủy Ngân
42.6%
42.6%
42.6%
65.2%
65.2%
65.2%
Giày Ninja
33.3%
33.3%
33.3%
55.6%
55.6%
55.6%
Giày Khai Sáng Ionia
11.1%
11.1%
11.1%
83.3%
83.3%
83.3%
Giày Cơ Động
7.4%
7.4%
7.4%
25.0%
25.0%
25.0%
Giày Thường
1.9%
1.9%
1.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Giày Bạc
1.9%
1.9%
1.9%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Di Vật Thượng Nhân
89.8%
89.8%
89.8%
63.6%
63.6%
63.6%
Lời Thề Hiệp Sĩ
28.6%
28.6%
28.6%
85.7%
85.7%
85.7%
Dây Chuyền Chuộc Tội
28.6%
28.6%
28.6%
78.6%
78.6%
78.6%
Tụ Bão Zeke
22.5%
22.5%
22.5%
63.6%
63.6%
63.6%
Dây Chuyền Iron Solari
14.3%
14.3%
14.3%
85.7%
85.7%
85.7%
Mặt Nạ Vực Thẳm
10.2%
10.2%
10.2%
60.0%
60.0%
60.0%
Tim Băng
10.2%
10.2%
10.2%
40.0%
40.0%
40.0%
Găng Tay Băng Giá
4.1%
4.1%
4.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Lư Hương Sôi Sục
4.1%
4.1%
4.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Tâm Linh
4.1%
4.1%
4.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Cốc Quỷ Athene
2.0%
2.0%
2.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Vinh Quang Chân Chính
2.0%
2.0%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Dây Chuyền Cứu Rỗi
2.0%
2.0%
2.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: