Taric

Taric

Hỗ trợ
22 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên Cổ VậtBình Máux2
100.0%
100.0%
100.0%
46.7%
46.7%
46.7%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Vinh Quang Chân Chính > Dây Chuyền Iron Solari
16.7%
16.7%
16.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Thủy Kiếm > Găng Tay Băng Giá > Mũ Thích Nghi > Mặt Nạ Vực Thẳm
16.7%
16.7%
16.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Vòng Tay Targon > Tụ Bão Zeke > Lời Thề Hiệp Sĩ > Di Vật Thượng Nhân
16.7%
16.7%
16.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Dây Chuyền Chuộc Tội > Giáp Tâm Linh
16.7%
16.7%
16.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Lời Thề Hiệp Sĩ > Hòm Bảo Hộ của Mikael
16.7%
16.7%
16.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Di Vật Thượng Nhân > Vinh Quang Chân Chính
16.7%
16.7%
16.7%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Thủy Ngân
40.0%
40.0%
40.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Cơ Động
25.0%
25.0%
25.0%
60.0%
60.0%
60.0%
Giày Ninja
15.0%
15.0%
15.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Giày Bạc
10.0%
10.0%
10.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Di Vật Thượng Nhân
100.0%
100.0%
100.0%
60.0%
60.0%
60.0%
Lời Thề Hiệp Sĩ
20.0%
20.0%
20.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Dây Chuyền Iron Solari
20.0%
20.0%
20.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Tụ Bão Zeke
15.0%
15.0%
15.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Dây Chuyền Chuộc Tội
10.0%
10.0%
10.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Vinh Quang Chân Chính
10.0%
10.0%
10.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Tim Băng
10.0%
10.0%
10.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Mũ Thích Nghi
5.0%
5.0%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Găng Tay Băng Giá
5.0%
5.0%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Hòm Bảo Hộ của Mikael
5.0%
5.0%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Tâm Linh
5.0%
5.0%
5.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Mặt Nạ Vực Thẳm
5.0%
5.0%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Thông Đạo Zz'rot
5.0%
5.0%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: