Taric

Taric

Hỗ trợ
149 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên Cổ VậtBình Máux2
98.3%
98.3%
98.3%
46.6%
46.6%
46.6%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Đồng Xu Cổ ĐạiBình Máux2
1.7%
1.7%
1.7%
33.3%
33.3%
33.3%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Di Vật Thượng Nhân > Tim Băng > Dây Chuyền Iron Solari
8.1%
8.1%
8.1%
80.0%
80.0%
80.0%
Di Vật Thượng Nhân > Tụ Bão Zeke > Lời Thề Hiệp Sĩ
8.1%
8.1%
8.1%
20.0%
20.0%
20.0%
Di Vật Thượng Nhân > Tụ Bão Zeke > Dây Chuyền Iron Solari
6.5%
6.5%
6.5%
75.0%
75.0%
75.0%
Di Vật Thượng Nhân > Lời Thề Hiệp Sĩ > Dây Chuyền Chuộc Tội
6.5%
6.5%
6.5%
25.0%
25.0%
25.0%
Di Vật Thượng Nhân > Dây Chuyền Iron Solari > Lời Thề Hiệp Sĩ
6.5%
6.5%
6.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Di Vật Thượng Nhân > Lời Thề Hiệp Sĩ > Dây Chuyền Iron Solari
4.8%
4.8%
4.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Di Vật Thượng Nhân > Tim Băng > Lời Thề Hiệp Sĩ
3.2%
3.2%
3.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Di Vật Thượng Nhân > Tim Băng > Lư Hương Sôi Sục
3.2%
3.2%
3.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Lời Thề Hiệp Sĩ > Lư Hương Sôi Sục > Dây Chuyền Chuộc Tội
3.2%
3.2%
3.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Di Vật Thượng Nhân > Dây Chuyền Iron Solari > Dây Chuyền Chuộc Tội
3.2%
3.2%
3.2%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Ninja
42.3%
42.3%
42.3%
37.8%
37.8%
37.8%
Giày Thủy Ngân
27.8%
27.8%
27.8%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Cơ Động
26.8%
26.8%
26.8%
51.9%
51.9%
51.9%
Giày Khai Sáng Ionia
6.2%
6.2%
6.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Bạc
4.6%
4.6%
4.6%
77.8%
77.8%
77.8%
Giày Thường
3.1%
3.1%
3.1%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Di Vật Thượng Nhân
100.0%
100.0%
100.0%
49.7%
49.7%
49.7%
Dây Chuyền Iron Solari
35.0%
35.0%
35.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Lời Thề Hiệp Sĩ
32.8%
32.8%
32.8%
55.2%
55.2%
55.2%
Tụ Bão Zeke
28.3%
28.3%
28.3%
52.0%
52.0%
52.0%
Dây Chuyền Chuộc Tội
10.2%
10.2%
10.2%
61.1%
61.1%
61.1%
Tim Băng
8.5%
8.5%
8.5%
80.0%
80.0%
80.0%
Lư Hương Sôi Sục
6.2%
6.2%
6.2%
63.6%
63.6%
63.6%
Vinh Quang Chân Chính
4.0%
4.0%
4.0%
85.7%
85.7%
85.7%
Di Vật Thăng Hoa
2.3%
2.3%
2.3%
75.0%
75.0%
75.0%
Kiếm Manamune
1.1%
1.1%
1.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Gai
0.6%
0.6%
0.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Khiên Băng Randuin
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Găng Tay Băng Giá
0.6%
0.6%
0.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: