Taric

Taric

Hỗ trợ

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên Cổ VậtBình Máux2
100.0%
100.0%
100.0%
60.0%
60.0%
60.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Di Vật Thượng Nhân > Dây Chuyền Iron Solari > Lời Thề Hiệp Sĩ
28.0%
28.0%
28.0%
57.1%
57.1%
57.1%
Tụ Bão Zeke > Di Vật Thượng Nhân > Lời Thề Hiệp Sĩ
16.0%
16.0%
16.0%
75.0%
75.0%
75.0%
Di Vật Thượng Nhân > Tụ Bão Zeke > Lời Thề Hiệp Sĩ
8.0%
8.0%
8.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Di Vật Thượng Nhân > Dây Chuyền Iron Solari > Tụ Bão Zeke
8.0%
8.0%
8.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Di Vật Thượng Nhân > Tụ Bão Zeke > Dây Chuyền Iron Solari
4.0%
4.0%
4.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Di Vật Thăng Hoa > Tụ Bão Zeke > Dây Chuyền Chuộc Tội
4.0%
4.0%
4.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Di Vật Thượng Nhân > Dây Chuyền Iron Solari > Dây Chuyền Iron Solari
4.0%
4.0%
4.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Di Vật Thượng Nhân > Giáp Gai > Dây Chuyền Iron Solari
4.0%
4.0%
4.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Di Vật Thăng Hoa > Tim Băng > Tụ Bão Zeke
4.0%
4.0%
4.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Di Vật Thượng Nhân > Dây Chuyền Iron Solari > Tim Băng
4.0%
4.0%
4.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Lư Hương Sôi Sục
1.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Ninja
38.6%
38.6%
38.6%
46.2%
46.2%
46.2%
Giày Thủy Ngân
36.6%
36.6%
36.6%
51.4%
51.4%
51.4%
Giày Cơ Động
11.9%
11.9%
11.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Bạc
6.9%
6.9%
6.9%
42.9%
42.9%
42.9%
Giày Thường
4.0%
4.0%
4.0%
25.0%
25.0%
25.0%
Giày Khai Sáng Ionia
1.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Di Vật Thượng Nhân
89.5%
89.5%
89.5%
51.8%
51.8%
51.8%
Dây Chuyền Iron Solari
34.7%
34.7%
34.7%
54.6%
54.6%
54.6%
Lời Thề Hiệp Sĩ
24.2%
24.2%
24.2%
60.9%
60.9%
60.9%
Tụ Bão Zeke
20.0%
20.0%
20.0%
57.9%
57.9%
57.9%
Dây Chuyền Chuộc Tội
6.3%
6.3%
6.3%
83.3%
83.3%
83.3%
Tim Băng
5.3%
5.3%
5.3%
60.0%
60.0%
60.0%
Di Vật Thăng Hoa
4.2%
4.2%
4.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Vinh Quang Chân Chính
3.2%
3.2%
3.2%
66.7%
66.7%
66.7%
Lư Hương Sôi Sục
3.2%
3.2%
3.2%
33.3%
33.3%
33.3%
Giáp Tâm Linh
2.1%
2.1%
2.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Găng Tay Băng Giá
2.1%
2.1%
2.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Gai
2.1%
2.1%
2.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Liệt Sĩ
1.1%
1.1%
1.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Mặt Nạ Vực Thẳm
1.1%
1.1%
1.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Hòm Bảo Hộ của Mikael
1.1%
1.1%
1.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Khiên Băng Randuin
1.1%
1.1%
1.1%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: