สถิติการยอมแพ้

Ranked Solo/Duo

ระดับ อัตราการยอมแพ้
Iron Iron
14.8%
14.8%
14.8%
บรอนซ์ บรอนซ์
16.4%
16.4%
16.4%
ซิลเวอร์ ซิลเวอร์
17.5%
17.5%
17.5%
โกลด์ โกลด์
17.6%
17.6%
17.6%
แพลทินัม แพลทินัม
17.5%
17.5%
17.5%
ไดมอนด์ ไดมอนด์
19.2%
19.2%
19.2%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
27.2%
27.2%
27.2%
GrandMaster GrandMaster
12.5%
12.5%
12.5%
ภูมิภาค อัตราการยอมแพ้
JP
28.3%
28.3%
28.3%
KR
28.3%
28.3%
28.3%
TW
17.7%
17.7%
17.7%
NA
16.6%
16.6%
16.6%
OCE
15.3%
15.3%
15.3%
TH
13.9%
13.9%
13.9%
SG
13.5%
13.5%
13.5%
RU
13.1%
13.1%
13.1%
ID
12.7%
12.7%
12.7%
EUW
12.5%
12.5%
12.5%
BR
12.0%
12.0%
12.0%
VN
11.8%
11.8%
11.8%
LAN
11.7%
11.7%
11.7%
EUNE
11.3%
11.3%
11.3%
LAS
10.9%
10.9%
10.9%
TR
9.6%
9.6%
9.6%

Ranked Flex

ระดับ อัตราการยอมแพ้
Iron Iron
26.1%
26.1%
26.1%
บรอนซ์ บรอนซ์
22.9%
22.9%
22.9%
ซิลเวอร์ ซิลเวอร์
22.9%
22.9%
22.9%
โกลด์ โกลด์
21.7%
21.7%
21.7%
แพลทินัม แพลทินัม
19.3%
19.3%
19.3%
ไดมอนด์ ไดมอนด์
18.0%
18.0%
18.0%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
29.4%
29.4%
29.4%
ภูมิภาค อัตราการยอมแพ้
KR
35.1%
35.1%
35.1%
JP
30.9%
30.9%
30.9%
NA
23.0%
23.0%
23.0%
SG
20.6%
20.6%
20.6%
OCE
20.3%
20.3%
20.3%
TW
20.1%
20.1%
20.1%
ID
17.4%
17.4%
17.4%
EUNE
17.3%
17.3%
17.3%
EUW
16.7%
16.7%
16.7%
RU
16.3%
16.3%
16.3%
LAN
15.0%
15.0%
15.0%
BR
14.8%
14.8%
14.8%
LAS
14.7%
14.7%
14.7%
TR
14.3%
14.3%
14.3%
VN
13.0%
13.0%
13.0%
TH
12.3%
12.3%
12.3%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: