สถิติการยอมแพ้

Ranked Solo/Duo

ระดับ อัตราการยอมแพ้
ไม่มีอันดับ ไม่มีอันดับ
23.5%
23.5%
23.5%
Iron Iron
21.4%
21.4%
21.4%
บรอนซ์ บรอนซ์
15.1%
15.1%
15.1%
ซิลเวอร์ ซิลเวอร์
12.5%
12.5%
12.5%
โกลด์ โกลด์
12.9%
12.9%
12.9%
แพลทินัม แพลทินัม
14.5%
14.5%
14.5%
ไดมอนด์ ไดมอนด์
16.9%
16.9%
16.9%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
21.7%
21.7%
21.7%
GrandMaster GrandMaster
22.2%
22.2%
22.2%
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
21.1%
21.1%
21.1%
ภูมิภาค อัตราการยอมแพ้
JP
28.4%
28.4%
28.4%
KR
27.6%
27.6%
27.6%
TW
17.2%
17.2%
17.2%
NA
16.6%
16.6%
16.6%
OCE
14.8%
14.8%
14.8%
SG
13.8%
13.8%
13.8%
ID
13.7%
13.7%
13.7%
RU
12.7%
12.7%
12.7%
VN
12.2%
12.2%
12.2%
EUW
12.0%
12.0%
12.0%
TH
11.8%
11.8%
11.8%
EUNE
11.2%
11.2%
11.2%
LAN
11.1%
11.1%
11.1%
BR
11.1%
11.1%
11.1%
LAS
10.1%
10.1%
10.1%
TR
9.9%
9.9%
9.9%

Ranked Flex

ระดับ อัตราการยอมแพ้
ไม่มีอันดับ ไม่มีอันดับ
31.7%
31.7%
31.7%
Iron Iron
26.3%
26.3%
26.3%
บรอนซ์ บรอนซ์
18.7%
18.7%
18.7%
ซิลเวอร์ ซิลเวอร์
16.2%
16.2%
16.2%
โกลด์ โกลด์
15.8%
15.8%
15.8%
แพลทินัม แพลทินัม
16.0%
16.0%
16.0%
ไดมอนด์ ไดมอนด์
17.3%
17.3%
17.3%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
15.1%
15.1%
15.1%
GrandMaster GrandMaster
19.6%
19.6%
19.6%
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
20.0%
20.0%
20.0%
LCS LCS
0.8%
0.8%
0.8%
ภูมิภาค อัตราการยอมแพ้
ID
40.0%
40.0%
40.0%
KR
35.0%
35.0%
35.0%
JP
30.5%
30.5%
30.5%
NA
23.0%
23.0%
23.0%
OCE
20.9%
20.9%
20.9%
TW
19.4%
19.4%
19.4%
SG
19.2%
19.2%
19.2%
RU
18.2%
18.2%
18.2%
EUNE
17.1%
17.1%
17.1%
EUW
16.4%
16.4%
16.4%
TR
14.5%
14.5%
14.5%
BR
14.0%
14.0%
14.0%
VN
13.4%
13.4%
13.4%
LAN
13.4%
13.4%
13.4%
LAS
12.9%
12.9%
12.9%
TH
12.5%
12.5%
12.5%
PRO
0.8%
0.8%
0.8%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: