สถิติการยอมแพ้

Ranked Flex

ระดับ อัตราการยอมแพ้
ไม่มีอันดับ ไม่มีอันดับ
19.4%
19.4%
19.4%
บรอนซ์ บรอนซ์
21.4%
21.4%
21.4%
ซิลเวอร์ ซิลเวอร์
20.8%
20.8%
20.8%
โกลด์ โกลด์
19.4%
19.4%
19.4%
แพลทินัม แพลทินัม
18.4%
18.4%
18.4%
ไดมอนด์ ไดมอนด์
18.1%
18.1%
18.1%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
24.3%
24.3%
24.3%
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
50.0%
50.0%
50.0%
ภูมิภาค อัตราการยอมแพ้
KR
34.0%
34.0%
34.0%
JP
31.1%
31.1%
31.1%
NA
20.6%
20.6%
20.6%
OCE
19.3%
19.3%
19.3%
ID
18.3%
18.3%
18.3%
SG
18.0%
18.0%
18.0%
TW
18.0%
18.0%
18.0%
EUNE
16.2%
16.2%
16.2%
RU
16.2%
16.2%
16.2%
EUW
15.7%
15.7%
15.7%
TH
14.7%
14.7%
14.7%
BR
14.2%
14.2%
14.2%
LAN
13.7%
13.7%
13.7%
LAS
13.5%
13.5%
13.5%
VN
13.2%
13.2%
13.2%
TR
12.8%
12.8%
12.8%

Ranked Solo/Duo

ระดับ อัตราการยอมแพ้
ไม่มีอันดับ ไม่มีอันดับ
14.8%
14.8%
14.8%
บรอนซ์ บรอนซ์
15.6%
15.6%
15.6%
ซิลเวอร์ ซิลเวอร์
16.1%
16.1%
16.1%
โกลด์ โกลด์
16.5%
16.5%
16.5%
แพลทินัม แพลทินัม
16.8%
16.8%
16.8%
ไดมอนด์ ไดมอนด์
17.8%
17.8%
17.8%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
22.9%
22.9%
22.9%
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
25.0%
25.0%
25.0%
ภูมิภาค อัตราการยอมแพ้
JP
29.4%
29.4%
29.4%
KR
27.1%
27.1%
27.1%
TW
16.1%
16.1%
16.1%
NA
14.0%
14.0%
14.0%
OCE
13.6%
13.6%
13.6%
RU
13.1%
13.1%
13.1%
SG
12.7%
12.7%
12.7%
ID
11.9%
11.9%
11.9%
VN
11.7%
11.7%
11.7%
EUW
11.0%
11.0%
11.0%
TH
11.0%
11.0%
11.0%
BR
10.8%
10.8%
10.8%
EUNE
10.6%
10.6%
10.6%
LAN
10.2%
10.2%
10.2%
LAS
9.7%
9.7%
9.7%
TR
8.6%
8.6%
8.6%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: