สถิติการยอมแพ้

Ranked Solo/Duo

ระดับ อัตราการยอมแพ้
ไม่มีอันดับ ไม่มีอันดับ
13.5%
13.5%
13.5%
บรอนซ์ บรอนซ์
15.5%
15.5%
15.5%
ซิลเวอร์ ซิลเวอร์
17.0%
17.0%
17.0%
โกลด์ โกลด์
17.5%
17.5%
17.5%
แพลทินัม แพลทินัม
17.1%
17.1%
17.1%
ไดมอนด์ ไดมอนด์
18.1%
18.1%
18.1%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
26.8%
26.8%
26.8%
ภูมิภาค อัตราการยอมแพ้
JP
28.5%
28.5%
28.5%
KR
28.5%
28.5%
28.5%
TW
17.1%
17.1%
17.1%
NA
16.1%
16.1%
16.1%
OCE
15.8%
15.8%
15.8%
SG
14.2%
14.2%
14.2%
ID
13.3%
13.3%
13.3%
TH
13.0%
13.0%
13.0%
RU
12.9%
12.9%
12.9%
EUW
12.3%
12.3%
12.3%
LAN
11.6%
11.6%
11.6%
VN
11.4%
11.4%
11.4%
EUNE
11.3%
11.3%
11.3%
BR
11.1%
11.1%
11.1%
LAS
10.4%
10.4%
10.4%
TR
9.5%
9.5%
9.5%

Ranked Flex

ระดับ อัตราการยอมแพ้
ไม่มีอันดับ ไม่มีอันดับ
50.0%
50.0%
50.0%
บรอนซ์ บรอนซ์
21.7%
21.7%
21.7%
ซิลเวอร์ ซิลเวอร์
22.0%
22.0%
22.0%
โกลด์ โกลด์
21.2%
21.2%
21.2%
แพลทินัม แพลทินัม
19.5%
19.5%
19.5%
ไดมอนด์ ไดมอนด์
16.2%
16.2%
16.2%
LCS LCS
3.2%
3.2%
3.2%
ภูมิภาค อัตราการยอมแพ้
KR
35.6%
35.6%
35.6%
JP
30.2%
30.2%
30.2%
ID
24.3%
24.3%
24.3%
NA
22.0%
22.0%
22.0%
OCE
21.7%
21.7%
21.7%
TW
19.7%
19.7%
19.7%
RU
18.5%
18.5%
18.5%
SG
17.7%
17.7%
17.7%
EUNE
17.2%
17.2%
17.2%
EUW
16.6%
16.6%
16.6%
TH
16.2%
16.2%
16.2%
TR
14.5%
14.5%
14.5%
LAS
14.0%
14.0%
14.0%
BR
13.9%
13.9%
13.9%
LAN
13.4%
13.4%
13.4%
VN
13.3%
13.3%
13.3%
PRO
3.2%
3.2%
3.2%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: