Diana

Chơi lại với người chơi chuyên nghiệp

Nếu bạn sử dụng trang này để tạo video Youtube, vui lòng đề cập đến trang web trong video của bạn. Xin cảm ơn!

Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:19)

Chiến thắng Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:19) Thất bại
2 / 1 / 3
147 CS - 6.7k Vàng
Giày Thép GaiBình Thuốc Biến DịRìu Nhanh NhẹnKiếm Doran
Gươm Đồ TểThủy KiếmMắt Xanh
Kiếm DoranGươm Đồ TểThuốc Tái Sử DụngKiếm Doran
Búa GỗGiàyMắt Xanh
1 / 3 / 0
119 CS - 5.2k Vàng
10 / 2 / 6
92 CS - 8.8k Vàng
Chùy Hấp HuyếtKiếm DàiGiày Khai Sáng IoniaBúa Chiến Caulfield
Hỏa NgọcMáy Quét Oracle
Thuốc Tái Sử DụngTam Hợp KiếmGiày Thép GaiKiếm Dài
Mắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
3 / 6 / 1
86 CS - 5.8k Vàng
4 / 0 / 6
127 CS - 7k Vàng
Thuốc Tái Sử DụngCung GỗBí Chương Thất TruyềnThần Kiếm Muramana
Giày BạcMắt Xanh
Nhẫn DoranNhẫn DoranThuốc Tái Sử DụngMáy Chuyển Pha Hextech
Gậy Bùng NổGiày Thủy NgânMắt Xanh
1 / 5 / 2
115 CS - 5k Vàng
3 / 1 / 2
124 CS - 6.4k Vàng
Kiếm DoranMóc Diệt Thủy QuáiCuốc ChimGiày Cuồng Nộ
Mắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
Móc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng NộKiếm DoranMắt Xanh
2 / 2 / 0
120 CS - 5.5k Vàng
2 / 3 / 3
36 CS - 5.2k Vàng
Mắt Kiểm SoátGiáp Thép Cổ NgữThuốc Tái Sử DụngGiày Thép Gai
Giáp Liệt SĩMáy Quét Oracle
Giáp Thép Cổ NgữThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátTàn Tích Bami
Giáp LụaGiày BạcMáy Quét Oracle
0 / 5 / 5
20 CS - 3.5k Vàng
(10.24)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (24:19)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (24:19) Chiến thắng
3 / 5 / 1
191 CS - 9.6k Vàng
Khiên DoranMặt Nạ Vực ThẳmÁo Choàng GaiKhiên Thái Dương
Giày Thủy NgânMắt Xanh
Đồng Hồ Cát ZhonyaMặt Nạ Thống Khổ LiandryNhẫn DoranGậy Bùng Nổ
Phong Ấn Hắc ÁmGiày Pháp SưMắt Xanh
3 / 1 / 6
204 CS - 10.8k Vàng
2 / 4 / 3
174 CS - 9k Vàng
Mặt Nạ Thống Khổ LiandryMũ Trụ Nguyền RủaPhong Ấn Hắc ÁmGiày Thép Gai
Máy Quét Oracle
Đai Tên Lửa HextechPhong Ấn Hắc ÁmKiếm Tai ƯơngĐồng Hồ Cát Zhonya
Dao GămGiày Thủy NgânMáy Quét Oracle
10 / 1 / 7
179 CS - 11.8k Vàng
3 / 8 / 1
194 CS - 9k Vàng
Đai Tên Lửa HextechGiày Khai Sáng IoniaNgọc Quên LãngĐồng Hồ Cát Zhonya
Phong Ấn Hắc ÁmNhẫn DoranMắt Xanh
Thuốc Tái Sử DụngBúa Chiến CaulfieldCung XanhKiếm Âm U
Dạ Kiếm DraktharrGiày Cơ ĐộngMáy Quét Oracle
11 / 2 / 7
128 CS - 10.9k Vàng
4 / 6 / 3
198 CS - 9.3k Vàng
Đai Tên Lửa HextechĐồng Hồ Cát ZhonyaNgọc Quên LãngMắt Xanh
Súng Hải TặcNguyệt ĐaoGiày Cuồng NộGươm Đồ Tể
Thấu Kính Viễn Thị
2 / 3 / 3
176 CS - 9k Vàng
0 / 3 / 7
32 CS - 5.6k Vàng
Thuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátDây Chuyền Iron SolariGiày Thủy Ngân
Giáp Bạch NgọcMáy Quét Oracle
Đồng Hồ Ngưng Đọng Hoàn HảoPháo Đài Sơn ThạchMắt Kiểm SoátTàn Tích Bami
Giáp LụaGiày BạcMáy Quét Oracle
0 / 5 / 5
32 CS - 5.5k Vàng
(10.24)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (21:27)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (21:27) Chiến thắng
0 / 7 / 2
131 CS - 5.7k Vàng
Bình Thuốc Biến DịÁo VảiKhiên Thái DươngGiày Thủy Ngân
Hồng NgọcMắt Xanh
Trượng Pha Lê RylaiQuyền Trượng Ác ThầnMũ Trụ Nguyền RủaNhẫn Doran
Giày Thủy NgânPhong Ấn Hắc ÁmMắt Xanh
16 / 5 / 4
189 CS - 13.1k Vàng
7 / 8 / 2
96 CS - 9.6k Vàng
Đai Tên Lửa HextechPhong Ấn Hắc ÁmDao GămDao Găm
Kiếm Tai ƯơngGiày Pháp SưMắt Xanh
Chùy Hấp HuyếtRìu ĐenGiày Thủy NgânKiếm Dài
Kiếm DàiMáy Quét Oracle
8 / 4 / 9
141 CS - 10.3k Vàng
2 / 9 / 0
155 CS - 7.4k Vàng
Bình Thuốc Biến DịGươm Của Vua Vô DanhĐao TímMắt Xanh
Bình Thuốc Biến DịMắt Kiểm SoátĐồng Hồ Cát ZhonyaMặt Nạ Thống Khổ Liandry
Giày Thủy NgânNhẫn DoranMắt Xanh
6 / 1 / 6
182 CS - 10.4k Vàng
1 / 8 / 4
138 CS - 6.8k Vàng
Kiếm DoranMóc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng NộCuốc Chim
Dao GămThấu Kính Viễn Thị
Phong Thần KiếmCung Phong LinhĐại Bác Liên ThanhGiày Bạc
Kiếm B.F.Mắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
10 / 1 / 7
195 CS - 11.7k Vàng
2 / 8 / 6
24 CS - 5.9k Vàng
Đai Thanh ThoátLá Chắn TargonGiáp LướiĐá Hắc Hóa
Giày Khai Sáng IoniaHồng NgọcMáy Quét Oracle
Vương Miện ShurelyaTụ Bão ZekePháo Đài Sơn ThạchGiày Bạc
Mắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
0 / 1 / 20
34 CS - 7k Vàng
(10.24)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (29:16)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (29:16) Chiến thắng
8 / 9 / 7
195 CS - 13.4k Vàng
Nguyệt ĐaoGiày Thép GaiRìu ĐenThương Phục Hận Serylda
Dao Hung TànKiếm DàiThấu Kính Viễn Thị
Giáp GaiLời Thề Hiệp SĩKhiên Thiên HỏaGiày Thép Gai
Máy Quét Oracle
4 / 6 / 16
153 CS - 10.8k Vàng
11 / 6 / 8
152 CS - 14.2k Vàng
Dạ Kiếm DraktharrBúa Chiến CaulfieldKiếm Ma YoumuuKiếm Răng Cưa
Áo Choàng Bóng TốiGiày Thép GaiMáy Quét Oracle
Vũ Điệu Tử ThầnGươm Đồ TểChùy Phá KíchRìu Đen
Giày Thủy NgânHồng NgọcMáy Quét Oracle
9 / 7 / 12
152 CS - 13.3k Vàng
5 / 9 / 17
183 CS - 11.1k Vàng
Sách QuỷĐai Tên Lửa HextechĐồng Hồ Cát ZhonyaNhẫn Doran
Giày Khai Sáng IoniaGậy Quá KhổMáy Quét Oracle
Đai Tên Lửa HextechPhong Ấn Hắc ÁmGiày Pháp SưKiếm Tai Ương
Đồng Hồ Cát ZhonyaKính Nhắm Ma PhápThấu Kính Viễn Thị
11 / 4 / 7
293 CS - 15.6k Vàng
3 / 5 / 13
221 CS - 11.7k Vàng
Giày BạcCung Phong LinhÁo Choàng TímĐại Bác Liên Thanh
Kiếm DoranSúng Hải TặcThấu Kính Viễn Thị
Kiếm DoranMóc Diệt Thủy QuáiBúa Chiến CaulfieldKhăn Giải Thuật
Giày Cuồng NộLuỡi Hái Linh HồnThấu Kính Viễn Thị
9 / 6 / 5
199 CS - 12.6k Vàng
5 / 5 / 11
46 CS - 8.8k Vàng
Giáp Bạch NgọcMắt Kiểm SoátKhiên Thái DươngGiày Thép Gai
Mặt Nạ Vực ThẳmHồng NgọcMáy Quét Oracle
Pháo Đài Sơn ThạchVương Miện ShurelyaGiày Cơ ĐộngGiáp Lụa
Hỏa NgọcMáy Quét Oracle
1 / 9 / 17
40 CS - 7.6k Vàng
(10.24)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (27:06)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (27:06) Chiến thắng
8 / 11 / 9
147 CS - 11.3k Vàng
Kiếm DoranGiáp GaiGiày Thép GaiGươm Của Vua Vô Danh
Khiên Thái DươngMắt Xanh
Tam Hợp KiếmRìu Mãng XàGiày Thép GaiGiáp Thiên Thần
Móng Vuốt SterakMáy Quét Oracle
12 / 5 / 15
195 CS - 15.6k Vàng
2 / 10 / 6
134 CS - 9.2k Vàng
Dao Hung TànKiếm Ma YoumuuThuốc Tái Sử DụngKiếm Dài
Dạ Kiếm DraktharrGiàyMáy Quét Oracle
Đồng Hồ Vụn VỡKiếm Ma YoumuuMóng Vuốt Ám MuộiDao Hung Tàn
Áo Choàng Bóng TốiGiày Khai Sáng IoniaMáy Quét Oracle
13 / 4 / 10
185 CS - 15.2k Vàng
2 / 6 / 6
248 CS - 11.4k Vàng
Đai Tên Lửa HextechPhong Ấn Hắc ÁmGiày Thủy NgânKính Nhắm Ma Pháp
Đồng Hồ Cát ZhonyaMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
Giày Pháp SưBão Tố LudenĐồng Hồ Vụn VỡKính Nhắm Ma Pháp
Trượng Hư VôSách Chiêu Hồn MejaiMắt Xanh
14 / 4 / 16
193 CS - 14.9k Vàng
16 / 11 / 8
185 CS - 15.3k Vàng
Móc Diệt Thủy QuáiHuyết KiếmLuỡi Hái Linh HồnKiếm B.F.
Áo Choàng TímGiày Cuồng NộThấu Kính Viễn Thị
Đồng Hồ Vụn VỡLinh Hồn Lạc LõngLưỡi Hái Bóng ĐêmGiày Khai Sáng Ionia
Thần Kiếm MuramanaThủy KiếmThấu Kính Viễn Thị
5 / 10 / 15
122 CS - 10.9k Vàng
2 / 10 / 20
12 CS - 8.9k Vàng
Mảnh Chân BăngBùa Nguyệt ThạchGiày Khai Sáng IoniaDị Vật Tai Ương
Trượng Lưu ThủyGậy Bùng NổMáy Quét Oracle
Dây Chuyền Iron SolariMắt Kiểm SoátGiáp Bạch NgọcKiếm Âm U
Giày BạcMáy Quét Oracle
3 / 7 / 15
52 CS - 8.8k Vàng
(10.24)