Swain

Chơi lại với người chơi chuyên nghiệp

Nếu bạn sử dụng trang này để tạo video Youtube, vui lòng đề cập đến trang web trong video của bạn. Xin cảm ơn!

Xếp Hạng Đơn/Đôi (17:48)

Chiến thắng Xếp Hạng Đơn/Đôi (17:48) Thất bại
1 / 1 / 0
135 CS - 6.1k Vàng
Mắt Kiểm SoátKhiên DoranGiày Thủy NgânMặt Nạ Đọa Đầy Liandry
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Đao TímGiày Thủy NgânThuốc Tái Sử DụngLưỡi Hái
Ngọc Lục BảoMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 2 / 0
125 CS - 5.4k Vàng
6 / 1 / 9
126 CS - 10.4k Vàng
Phù Phép: Thần VọngGiày Pháp SưPhong Ấn Hắc ÁmMặt Nạ Đọa Đầy Liandry
Giáp Tay SeekerMáy Quét Oracle
Thuốc Tái Sử DụngPhù phép: Quỷ LửaGiày Thủy NgânGiáp Lụa
Giáp LụaMáy Quét Oracle
0 / 7 / 5
77 CS - 4.5k Vàng
2 / 1 / 2
158 CS - 7.1k Vàng
Rìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Bình Thuốc Biến DịDạ Kiếm DraktharrKiếm Dài
Giày BạcMáy Quét Oracle
Bình Thuốc Biến DịBí Chương Thất TruyềnGiáp Tay SeekerPhong Ấn Hắc Ám
Nhẫn DoranGiày Pháp SưMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2 / 3 / 4
138 CS - 6.4k Vàng
5 / 2 / 11
123 CS - 7.7k Vàng
Đồng Hồ Vụn VỡNhẫn DoranTrượng Trường SinhGiày Pháp Sư
Sách QuỷGiáp Tay SeekerMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Giày ThườngLuỡi Hái Linh HồnDao GămCuốc Chim
Kiếm DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
3 / 4 / 2
110 CS - 6.3k Vàng
6 / 3 / 8
27 CS - 7.7k Vàng
Kiếm Âm UMắt Kiểm SoátGiáp Thép Cổ NgữDạ Kiếm Draktharr
Giày Cơ ĐộngMáy Quét Oracle
Mắt Kiểm SoátLá Chắn TargonTụ Bão ZekeGiày Thủy Ngân
Bùa TiênBùa TiênMáy Quét Oracle
2 / 4 / 4
20 CS - 5k Vàng
(10.21)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (28:20)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (28:20) Chiến thắng
3 / 8 / 3
192 CS - 10.7k Vàng
Giày Thủy NgânRìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Mắt Kiểm SoátKiếm Doran
Vũ Điệu Tử ThầnTam Hợp KiếmMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)Giày NinjaÁo Choàng LửaÁo Choàng Gai
Khiên DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
3 / 4 / 15
163 CS - 9.8k Vàng
3 / 7 / 9
248 CS - 13.2k Vàng
Mắt Kiểm SoátMa Vũ Song KiếmGiày NinjaKiếm Âm U
Rìu ĐenPhù Phép: Chiến BinhMáy Quét Oracle
Đồng Hồ Cát ZhonyaĐai Lưng HextechPhù Phép: Thần VọngGiày Pháp Sư
Sách Chiêu Hồn MejaiMũ Phù Thủy RabadonMáy Quét Oracle
18 / 1 / 12
186 CS - 15.8k Vàng
2 / 2 / 6
220 CS - 11.8k Vàng
Đồng Hồ Cát ZhonyaMắt Kiểm SoátSong Kiếm Tai ƯơngGậy Bùng Nổ
Trượng Trường SinhGiày Pháp SưThấu Kính Viễn Thị
Búa Chiến CaufieldCuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)Vô Cực KiếmHuyết Trượng
Giày NinjaMa Vũ Song KiếmThấu Kính Viễn Thị
11 / 3 / 8
217 CS - 14.2k Vàng
3 / 9 / 11
158 CS - 10.1k Vàng
Đồng Hồ Cát ZhonyaĐai Lưng HextechGậy Bùng NổNhẫn Doran
Ngọc Quên LãngGiày Pháp SưThấu Kính Viễn Thị
Thần Kiếm MuramanaDao Hung TànKiếm Ma YoumuuGiày Xịn
Hồng NgọcThấu Kính Viễn Thị
1 / 10 / 22
130 CS - 9k Vàng
13 / 10 / 3
54 CS - 13k Vàng
Giáp Bạch NgọcGiày BạcÁo Choàng Bóng TốiKiếm Âm U
Dao Hung TànKiếm Ma YoumuuMáy Quét Oracle
Mảnh Chân BăngLư Hương Sôi SụcCốc Quỷ AtheneGiày Khai Sáng Ionia
Dị Vật Tai ƯơngMáy Quét Oracle
3 / 6 / 22
36 CS - 9.1k Vàng
(10.21)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (29:34)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (29:34) Chiến thắng
3 / 9 / 3
252 CS - 12.4k Vàng
Thần Kiếm MuramanaKiếm Ma YoumuuKiếm Âm UDao Hung Tàn
Cuốc ChimGiày Thủy NgânMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Khiên DoranGiáp Tâm LinhÁo Choàng LửaHồng Ngọc
Giày NinjaÁo Choàng GaiThấu Kính Viễn Thị
7 / 3 / 17
131 CS - 11.2k Vàng
2 / 7 / 9
196 CS - 11.1k Vàng
Phù phép: Chiến BinhGiày Thủy NgânÁo Choàng Bóng TốiSong Kiếm
Kiếm Âm UMáy Quét Oracle
Phù phép: Thần VọngDây Chuyền Chữ ThậpMắt Kiểm SoátGiày Pháp Sư
Cốc Quỷ AtheneQuỷ Thư MorelloMáy Quét Oracle
9 / 2 / 15
192 CS - 13.4k Vàng
8 / 5 / 0
178 CS - 11.2k Vàng
Đai Lưng HextechNgọc Hút PhépSách QuỷMũ Phù Thủy Rabadon
Giày Pháp SưMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Vô Cực KiếmLuỡi Hái Linh HồnLá Chắn Quân ĐoànBúa Chiến Caufield
Gươm Đồ TểGiày NinjaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
8 / 5 / 8
237 CS - 13.5k Vàng
2 / 7 / 10
124 CS - 8.4k Vàng
Hòm Bảo Hộ MikaelCốc Quỷ AtheneĐồng Hồ Vụn VỡGiày Thủy Ngân
Giáp Tay SeekerMáy Quét Oracle
Súng Ngắn HextechĐồng Hồ Cát ZhonyaGiày Pháp SưTrượng Hư Vô
Gậy Quá KhổÁo VảiThấu Kính Viễn Thị
6 / 3 / 7
209 CS - 13.1k Vàng
3 / 6 / 10
56 CS - 8.6k Vàng
Mắt Kiểm SoátLưỡi Hái Sương ĐenKiếm Âm UGươm Đồ Tể
Giày Thủy NgânÁo Choàng Bóng TốiMáy Quét Oracle
Giày BạcĐồng Hồ Cát ZhonyaMảnh Chân BăngMặt Nạ Đọa Đầy Liandry
Hồng NgọcMáy Quét Oracle
4 / 5 / 15
33 CS - 9.6k Vàng
(10.21)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:24)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:24) Chiến thắng
6 / 8 / 0
76 CS - 6.9k Vàng
Gươm Của Vua Vô DanhDao GămKhiên DoranGiày Xịn
Gươm Đồ TểMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Rìu Mãng Xà (Chỉ cận chiến)Tam Hợp KiếmGiày NinjaKiếm Doran
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
7 / 3 / 3
122 CS - 8.9k Vàng
1 / 3 / 5
60 CS - 4.5k Vàng
Lam NgọcLam NgọcLam NgọcLam Ngọc
Lam NgọcLam NgọcMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Thuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátPhù phép: Chiến BinhGiày Xịn
Rìu ĐenMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
6 / 4 / 5
106 CS - 7.7k Vàng
1 / 7 / 1
90 CS - 4.6k Vàng
Rìu ĐenThuốc Tái Sử DụngGươm Đồ TểKhiên Doran
Giày XịnMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Súng Ngắn HextechMặt Nạ Ma ÁmSách Chiêu Hồn MejaiNhẫn Doran
Sách QuỷGiày Khai Sáng IoniaMáy Quét Oracle
9 / 2 / 6
105 CS - 8.5k Vàng
3 / 5 / 4
59 CS - 5.4k Vàng
Súng Ngắn HextechThuốc Tái Sử DụngNhẫn DoranNhẫn Doran
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Phong Thần KiếmGươm Đồ TểGiày BạcThấu Kính Viễn Thị
4 / 2 / 4
126 CS - 7k Vàng
3 / 6 / 1
26 CS - 3.8k Vàng
Giày BạcGiáp ThépThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
Đai Khổng LồGiáp LụaMáy Quét Oracle
Tụ Bão ZekeLá Chắn TargonHỏa NgọcGiày Cơ Động
Máy Quét Oracle
3 / 3 / 11
22 CS - 6k Vàng
(10.21)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (16:45)

Chiến thắng Xếp Hạng Đơn/Đôi (16:45) Thất bại
4 / 1 / 5
128 CS - 7.7k Vàng
Tam Hợp KiếmKiếm DoranKhiên DoranÁo Choàng Gai
Giày ThườngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Rìu Mãng Xà (Chỉ cận chiến)Thuốc Tái Sử DụngKiếm DàiKiếm Doran
Giày XịnMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 6 / 1
89 CS - 5k Vàng
5 / 0 / 3
101 CS - 7k Vàng
Phù phép: Chiến BinhThuốc Tái Sử DụngDạ Kiếm DraktharrGiày Xịn
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Phù phép: Thần VọngThuốc Tái Sử DụngGậy Bùng NổSách Cũ
Đá Vĩnh HằngGiày Pháp SưMáy Quét Oracle
6 / 3 / 2
95 CS - 6.7k Vàng
9 / 1 / 2
167 CS - 10.5k Vàng
Kiếm DoranGiày Cuồng NộDao Điện StatikkHuyết Trượng
Vô Cực KiếmMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Thuốc Tái Sử DụngQuyền Trượng Thiên ThầnHồng NgọcGiày Xịn
Nhẫn DoranSách CũThấu Kính Viễn Thị
0 / 6 / 3
121 CS - 5k Vàng
3 / 3 / 4
110 CS - 6.8k Vàng
Nhẫn DoranĐồng Hồ Vụn VỡTrượng Trường SinhSách Quỷ
Giày Thủy NgânThấu Kính Viễn Thị
Kiếm DoranGiày XịnKiếm ManamuneKiếm Dài
Kiếm DàiGươm Đồ TểMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 1 / 4
87 CS - 5k Vàng
1 / 3 / 5
27 CS - 4.7k Vàng
Giày Cơ ĐộngGiáp Thép Cổ NgữThuốc Tái Sử DụngDạ Kiếm Draktharr
Máy Quét Oracle
Lá Chắn TargonĐồng Hồ Vụn VỡMắt Kiểm SoátGiày Cơ Động
Áo Choàng BạcGiáp LướiMáy Quét Oracle
0 / 6 / 7
22 CS - 3.8k Vàng
(10.21)