Vi

Chơi lại với người chơi chuyên nghiệp

Nếu bạn sử dụng trang này để tạo video Youtube, vui lòng đề cập đến trang web trong video của bạn. Xin cảm ơn!

Thường (Chọn Ẩn) (16:11)

Chiến thắng Thường (Chọn Ẩn) (16:11) Thất bại
5 / 2 / 1
139 CS - 7.4k Vàng
Ngọc Quên LãngBình MáuĐồng Hồ Cát ZhonyaNhẫn Doran
Giày ThườngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Gươm Của Vua Vô DanhHồng NgọcKiếm DàiGiày Thường
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
4 / 6 / 0
116 CS - 6.6k Vàng
4 / 1 / 4
131 CS - 7.7k Vàng
Giày NinjaPhù phép: Chiến BinhBúa GỗDao Găm
Thuốc Tái Sử DụngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Búa GỗPhù Phép: Chiến BinhHỏa NgọcGiày Thường
Máy Quét Oracle
2 / 5 / 2
83 CS - 5.8k Vàng
7 / 1 / 6
131 CS - 8.5k Vàng
Súng Ngắn HextechNhẫn DoranMặt Nạ Ma ÁmGiày Thường
Máy Quét Oracle
Bí Chương Thất TruyềnGiày ThườngNhẫn DoranSách Cũ
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 5 / 1
49 CS - 3.3k Vàng
3 / 3 / 7
114 CS - 7.2k Vàng
Kiếm DoranThuốc Tái Sử DụngLuỡi Hái Linh HồnGiày Cuồng Nộ
Áo Choàng TímKiếm B.F.Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Kiếm DoranGiày Cuồng NộMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 3 / 0
24 CS - 3.1k Vàng
8 / 2 / 11
8 CS - 8.6k Vàng
Lưỡi Hái Sương ĐenSong KiếmGiày BạcRìu Đen
Kiếm Âm UMáy Quét Oracle
Nanh BăngĐồng Hồ Cát ZhonyaGiày ThườngSách Cũ
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2 / 8 / 2
28 CS - 4.4k Vàng
(10.21)