Ornn

Chơi lại với người chơi chuyên nghiệp

Nếu bạn sử dụng trang này để tạo video Youtube, vui lòng đề cập đến trang web trong video của bạn. Xin cảm ơn!

Xếp Hạng Đơn/Đôi (21:02)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (21:02) Chiến thắng
0 / 2 / 0
112 CS - 5.5k Vàng
Gươm Của Vua Vô DanhKiếm DoranGiày ThườngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Giày XịnKhiên DoranÁo Choàng Dung NhamMặt Nạ Hỏa Ngục
Áo Choàng GaiMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 1 / 4
148 CS - 7.7k Vàng
5 / 3 / 0
156 CS - 7.4k Vàng
Phù Phép: Thần VọngThuốc Tái Sử DụngGiày Pháp SưMặt Nạ Đọa Đầy Liandry
Máy Quét Oracle
Đai Lưng HextechGậy Bùng NổPhù phép: Thần VọngLinh Hồn Lạc Lõng
Giày Khai Sáng IoniaThủy KiếmMáy Quét Oracle
11 / 4 / 8
109 CS - 10.4k Vàng
1 / 5 / 7
165 CS - 7.7k Vàng
Gươm Của Vua Vô DanhBình Thuốc Biến DịMắt Kiểm SoátBúa Chiến Caufield
Giày Cuồng NộKiếm B.F.Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Bình Thuốc Biến DịSúng Ngắn HextechPhong Ấn Hắc ÁmMặt Nạ Ma Ám
Trượng Trường SinhGậy Bùng NổMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
6 / 3 / 5
142 CS - 10k Vàng
3 / 5 / 3
147 CS - 7.5k Vàng
Kiếm DoranMắt Kiểm SoátGiày Khai Sáng IoniaKiếm Manamune
Tam Hợp KiếmThấu Kính Viễn Thị
Dao GămKiếm DoranGiày BạcVô Cực Kiếm
Áo Choàng TímSong KiếmThấu Kính Viễn Thị
1 / 1 / 6
184 CS - 9.5k Vàng
3 / 5 / 4
30 CS - 6.5k Vàng
Mắt Kiểm SoátGiáp Bạch NgọcThú Tượng Thạch GiápKhiên Mãnh Sư
Dị Vật Tai ƯơngGiày BạcMáy Quét Oracle
Giày BạcTụ Bão ZekeGiáp Thép Cổ NgữMắt Kiểm Soát
Hỏa NgọcMáy Quét Oracle
1 / 3 / 12
22 CS - 6.1k Vàng
(10.21)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (19:00)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (19:00) Chiến thắng
2 / 5 / 0
158 CS - 7.3k Vàng
Hồng NgọcGăng Tay Băng GiáÁo Choàng LửaKhiên Doran
Giày Thủy NgânMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Thuốc Tái Sử DụngHỏa NgọcKhiên DoranÁo Choàng Lửa
Giày Thủy NgânMáy Quét Oracle
1 / 1 / 11
119 CS - 6.7k Vàng
5 / 7 / 3
106 CS - 7.6k Vàng
Mắt Kiểm SoátHỏa NgọcGiày XịnBúa Gỗ
Rìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Phù phép: Chiến BinhMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Phù phép: Chiến BinhThuốc Tái Sử DụngKiếm Âm UMắt Kiểm Soát
Phong Thần KiếmGiày NinjaMáy Quét Oracle
11 / 3 / 10
134 CS - 11.2k Vàng
3 / 5 / 3
123 CS - 6.9k Vàng
Bí Chương Thất TruyềnBí Chương Thất TruyềnBí Chương Thất TruyềnGiày Pháp Sư
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Giày Thủy NgânSong KiếmTrượng Trường SinhBình Thuốc Biến Dị
Phong Ấn Hắc ÁmSong Kiếm Tai ƯơngThấu Kính Viễn Thị
5 / 3 / 8
157 CS - 9.9k Vàng
2 / 5 / 4
118 CS - 6.7k Vàng
Kiếm DoranGươm Của Vua Vô DanhÁo Choàng TímGiày Cuồng Nộ
Dao GămDao GămMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Lưỡi HáiKiếm DoranÁo Choàng TímPhong Thần Kiếm
Đại Bác Liên ThanhGiày BạcThấu Kính Viễn Thị
10 / 2 / 10
172 CS - 11.5k Vàng
2 / 6 / 4
31 CS - 4.8k Vàng
Giày BạcThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátGiáp Thép Cổ Ngữ
Giáp LướiĐai Khổng LồMáy Quét Oracle
Mảnh Chân BăngHòm Bảo Hộ MikaelGiày BạcMáy Quét Oracle
1 / 5 / 14
7 CS - 5.5k Vàng
(10.21)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (19:54)

Chiến thắng Xếp Hạng Đơn/Đôi (19:54) Thất bại
2 / 4 / 6
125 CS - 6.9k Vàng
Giày Thủy NgânThuốc Tái Sử DụngÁo Choàng LửaÁo Choàng Gai
Đá Vĩnh HằngÁo VảiMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Gươm Của Vua Vô DanhThuốc Tái Sử DụngGiày Thủy NgânRìu Đen
Khiên DoranÁo VảiMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
4 / 3 / 2
165 CS - 9.6k Vàng
5 / 2 / 7
105 CS - 8.3k Vàng
Bùa Thợ Săn Búa Chiến CaufieldTam Hợp KiếmLá Chắn Quân Đoàn
Giày ThườngMáy Quét Oracle
Trượng Trường SinhPhù phép: Thần VọngPhong Ấn Hắc ÁmGiày Thường
Linh Hồn Lạc LõngMáy Quét Oracle
3 / 6 / 5
118 CS - 7.2k Vàng
11 / 1 / 7
203 CS - 12.2k Vàng
Quyền Trượng Đại Thiên SứTrượng Trường SinhTrượng Hư VôGiáp Tay Seeker
Sách QuỷGiày Thủy NgânMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Khiên DoranThuốc Tái Sử DụngTrượng Trường SinhGiày Thủy Ngân
Nước Mắt Nữ ThầnMáy Quét Oracle
0 / 3 / 1
143 CS - 5.9k Vàng
7 / 3 / 5
195 CS - 10.6k Vàng
Khiên DoranVô Cực KiếmMa Vũ Song KiếmGiày Cuồng Nộ
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)Thấu Kính Viễn Thị
Gươm Của Vua Vô DanhThuốc Tái Sử DụngDao GămDao Găm
Giày Cuồng NộKiếm DoranThấu Kính Viễn Thị
3 / 8 / 3
122 CS - 6.6k Vàng
2 / 2 / 12
21 CS - 6.1k Vàng
Hòm Bảo Hộ MikaelMắt Kiểm SoátDị Vật Tai ƯơngGiáp Bạch Ngọc
Giày BạcVòng Tay Pha LêMáy Quét Oracle
Lư Hương Sôi SụcMảnh Chân BăngSách QuỷĐồng Hồ Vụn Vỡ
Giày Khai Sáng IoniaMáy Quét Oracle
2 / 7 / 5
27 CS - 5.7k Vàng
(10.21)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (34:18)

Chiến thắng Xếp Hạng Đơn/Đôi (34:18) Thất bại
1 / 5 / 12
200 CS - 10.6k Vàng
Giày Thủy NgânBình Thuốc Biến DịThú Tượng Thạch GiápGiáp Gai
Áo Choàng LửaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Giáp Máu WarmogMặt Nạ Hỏa NgụcDây Chuyền Iron SolariÁo Choàng Dung Nham
Đồng Hồ Vụn VỡGiày Thủy NgânMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
7 / 9 / 10
208 CS - 13.5k Vàng
10 / 7 / 16
244 CS - 15.7k Vàng
Phù Phép: Thần VọngMắt Kiểm SoátQuỷ Thư MorelloMũ Phù Thủy Rabadon
Trượng Hư VôGiày Pháp SưMáy Quét Oracle
Phù phép: Chiến BinhPhong Thần KiếmGiày Cuồng NộMa Vũ Song Kiếm
Áo VảiMáy Quét Oracle
2 / 9 / 14
151 CS - 11.1k Vàng
17 / 4 / 11
236 CS - 17.4k Vàng
Đồng Hồ Cát ZhonyaKiếm Súng HextechTrượng Hư VôGiày Pháp Sư
Gậy Quá KhổMặt Nạ Đọa Đầy LiandryMáy Quét Oracle
Trượng Trường SinhMũ Phù Thủy RabadonLưỡng Cực ZhonyaSong Kiếm Tai Ương
Giày Thủy NgânĐại Bác Liên ThanhMáy Quét Oracle
10 / 5 / 8
280 CS - 17.3k Vàng
9 / 8 / 12
267 CS - 15.2k Vàng
Vô Cực KiếmPhong Thần KiếmĐại Bác Liên ThanhSong Kiếm
Giày BạcKiếm DàiThấu Kính Viễn Thị
Kiếm Linh YoumuuĐại Bác Liên ThanhThần Kiếm MuramanaÁo Choàng Bóng Tối
Vô Cực KiếmGiày XịnThấu Kính Viễn Thị
9 / 9 / 15
235 CS - 16.2k Vàng
1 / 4 / 20
39 CS - 8.7k Vàng
Pháo Đài Sơn ThạchThú Tượng Thạch GiápLời Thề Hiệp SĩHồng Ngọc
Giày BạcMáy Quét Oracle
Tụ Bão ZekeThú Tượng Thạch GiápPháo Đài Sơn ThạchMắt Kiểm Soát
Giày Thủy NgânMáy Quét Oracle
0 / 6 / 20
45 CS - 8.3k Vàng
(10.21)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (36:41)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (36:41) Chiến thắng
1 / 4 / 5
251 CS - 12.1k Vàng
Bình Thuốc Biến DịĐai Lưng HextechĐồng Hồ Cát ZhonyaGiày Thủy Ngân
Mặt Nạ Đọa Đầy LiandryÁo Choàng Ám ẢnhMáy Quét Oracle
Đồng Hồ Cát ZhonyaQuỷ Thư MorelloĐai Lưng HextechTrượng Hư Vô
Mũ Phù Thủy RabadonGiày Pháp SưMáy Quét Oracle
14 / 1 / 6
287 CS - 18.5k Vàng
4 / 9 / 5
179 CS - 11.7k Vàng
Giáp Liệt SĩHồng NgọcMắt Kiểm SoátGiáp Tâm Linh
Phù Phép: Chiến BinhGiày Thủy NgânMáy Quét Oracle
Phong Thần KiếmÁo Choàng TímPhù phép: Chiến BinhGiày Cuồng Nộ
Gươm Đồ TểĐại Bác Liên ThanhMáy Quét Oracle
4 / 5 / 12
211 CS - 13.1k Vàng
8 / 6 / 1
295 CS - 15.3k Vàng
Vũ Điệu Tử ThầnMa Vũ Song KiếmVô Cực KiếmGiày Cuồng Nộ
Giáp Tâm LinhThấu Kính Viễn Thị
Trượng Hư VôGậy Quá KhổVọng Âm của LudenQuỷ Thư Morello
Giày Pháp SưSách QuỷThấu Kính Viễn Thị
6 / 4 / 12
237 CS - 13.7k Vàng
5 / 3 / 5
311 CS - 16.2k Vàng
Vô Cực KiếmHuyết KiếmCuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)Áo Choàng Tím
Giày Cuồng NộChùy Gai MalmortiusThấu Kính Viễn Thị
Gươm Của Vua Vô DanhVô Cực KiếmĐồng Hồ Vụn VỡMa Vũ Song Kiếm
Giày Cuồng NộCuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)Thấu Kính Viễn Thị
4 / 5 / 15
315 CS - 15.9k Vàng
0 / 8 / 8
48 CS - 8k Vàng
Giáp Bạch NgọcVòng Tròn Iron SolariDây Chuyền Cứu RỗiĐồng Hồ Vụn Vỡ
Giày Khai Sáng IoniaMáy Quét Oracle
Pháo Đài Sơn ThạchThú Tượng Thạch GiápMắt Kiểm SoátHỏa Ngọc
Giáp LướiGiày Cơ ĐộngMáy Quét Oracle
2 / 3 / 10
36 CS - 8.6k Vàng
(10.21)