Jayce

Chơi lại với người chơi chuyên nghiệp

Nếu bạn sử dụng trang này để tạo video Youtube, vui lòng đề cập đến trang web trong video của bạn. Xin cảm ơn!

Xếp Hạng Đơn/Đôi (26:13)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (26:13) Chiến thắng
1 / 9 / 11
175 CS - 9.5k Vàng
Bình Thuốc Biến DịKiếm Ma YoumuuGươm Đồ TểDao Hung Tàn
Giày ThườngDạ Kiếm DraktharrMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Vũ Điệu Tử ThầnRìu Mãng Xà (Chỉ cận chiến)Tam Hợp KiếmKhiên Doran
Giày NinjaMáy Quét Oracle
11 / 5 / 6
175 CS - 13.4k Vàng
9 / 5 / 1
183 CS - 11.7k Vàng
Rìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Phù Phép: Chiến BinhKiếm Ma YoumuuDạ Kiếm Draktharr
Giày Cơ ĐộngMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
Giày Thủy NgânĐai Khổng LồGiáp LướiPhong Ấn Hắc Ám
Giáp Tâm LinhPhù phép: Quỷ LửaMáy Quét Oracle
3 / 2 / 20
158 CS - 10.3k Vàng
3 / 7 / 7
200 CS - 10k Vàng
Bình Thuốc Biến DịLõi Công Nghệ Hoàn HảoGiày Khai Sáng IoniaGăng Tay Băng Giá
Gậy Bùng NổMặt Nạ Ma ÁmThấu Kính Viễn Thị
Thần Kiếm MuramanaBình Thuốc Biến DịGiày NinjaLuỡi Hái Linh Hồn
Ma Vũ Song KiếmVô Cực KiếmMáy Quét Oracle
18 / 4 / 6
225 CS - 15.5k Vàng
8 / 9 / 6
159 CS - 11k Vàng
Cuốc ChimLuỡi Hái Linh HồnNanh NashorGiày Cuồng Nộ
Sách CũCung GỗThấu Kính Viễn Thị
Gươm Của Vua Vô DanhMa Vũ Song KiếmKiếm DoranGiày Cuồng Nộ
Búa Chiến CaufieldHuyết TrượngThấu Kính Viễn Thị
6 / 6 / 9
143 CS - 10.3k Vàng
1 / 10 / 12
23 CS - 6.2k Vàng
Lá Chắn TargonThú Tượng Thạch GiápHỏa NgọcGiáp Lụa
Giày Cơ ĐộngMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
Hòm Bảo Hộ MikaelDị Vật Tai ƯơngMảnh Chân BăngLư Hương Sôi Sục
Hồng NgọcGiày BạcMáy Quét Oracle
2 / 5 / 26
16 CS - 8.6k Vàng
(10.21)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (27:36)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (27:36) Chiến thắng
1 / 6 / 3
154 CS - 7.5k Vàng
Đồng Hồ Ngưng ĐọngKiếm Súng HextechKhiên DoranSách Cũ
Giáp Tay SeekerGiày Pháp SưMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Áo Choàng Bóng TốiKiếm Ma YoumuuRìu ĐenGiày Ninja
Chùy Gai MalmortiusMáy Quét Oracle
9 / 6 / 7
209 CS - 13.9k Vàng
7 / 9 / 4
129 CS - 9.8k Vàng
Mắt Kiểm SoátRìu ĐenÁo Choàng Bóng TốiPhù phép: Chiến Binh
Giày XịnMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Trượng Hư VôMặt Nạ Đọa Đầy LiandryPhù Phép: Thần VọngSách Chiêu Hồn Mejai
Trượng Hư VôGiày Pháp SưMáy Quét Oracle
11 / 4 / 10
219 CS - 14.1k Vàng
0 / 7 / 2
240 CS - 9.2k Vàng
Khiên Mãnh SưQuyền Trượng Đại Thiên SứTrượng Trường SinhGiày Ninja
Vòng Tay Pha LêThấu Kính Viễn Thị
Huyết TrượngGiày Cuồng NộVô Cực KiếmLá Chắn Quân Đoàn
Dao Điện StatikkBúa Chiến CaufieldMáy Quét Oracle
4 / 4 / 5
243 CS - 12.2k Vàng
7 / 5 / 4
269 CS - 14k Vàng
Huyết KiếmMa Vũ Song KiếmVô Cực KiếmKiếm Doran
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)Giày Cuồng NộThấu Kính Viễn Thị
Kiếm DoranThuốc Tái Sử DụngLuỡi Hái Linh HồnGiày Cuồng Nộ
Ma Vũ Song KiếmGiáp LụaThấu Kính Viễn Thị
1 / 3 / 10
163 CS - 9.4k Vàng
3 / 4 / 11
31 CS - 7.6k Vàng
Dây Chuyền Chuộc TộiDây Chuyền Iron SolariGiáp Bạch NgọcMắt Kiểm Soát
Giày Thủy NgânHỏa NgọcMáy Quét Oracle
Lời Thề Hiệp SĩGiáp Bạch NgọcGiày BạcKiếm Âm U
Dao Hung TànMáy Quét Oracle
6 / 1 / 8
72 CS - 9.7k Vàng
(10.21)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:46)

Chiến thắng Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:46) Thất bại
10 / 3 / 2
124 CS - 10k Vàng
Rìu ĐenDao Hung TànLưỡi HáiKiếm Manamune
Giày Thủy NgânMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Khiên DoranThuốc Tái Sử DụngGiáp LướiGiày Ninja
Giáp LụaTàn Tích BamiMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2 / 5 / 2
68 CS - 4.5k Vàng
3 / 2 / 7
125 CS - 6.9k Vàng
Phù phép: Thần VọngGiày XịnCốc Quỷ AtheneSách Cũ
Máy Quét Oracle
Phù phép: Thần VọngThuốc Tái Sử DụngPhong Ấn Hắc ÁmSách Cũ
Giày Khai Sáng IoniaHồng NgọcMáy Quét Oracle
2 / 6 / 4
88 CS - 5.4k Vàng
8 / 2 / 8
103 CS - 7.9k Vàng
Rìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Thuốc Tái Sử DụngGiày BạcDạ Kiếm Draktharr
Máy Quét Oracle
Kiếm DoranTam Hợp KiếmRìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Kiếm Dài
Giáp LụaGiày XịnMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2 / 4 / 2
135 CS - 6.6k Vàng
1 / 1 / 4
135 CS - 7.3k Vàng
Thuốc Tái Sử DụngSúng Ngắn HextechGiày Pháp SưNhẫn Doran
Mặt Nạ Ma ÁmGậy Bùng NổThấu Kính Viễn Thị
Kiếm ManamuneKiếm DoranCuốc ChimGiày Thường
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 5 / 1
100 CS - 4.9k Vàng
4 / 5 / 6
19 CS - 5.1k Vàng
Lá Chắn TargonHỏa NgọcKhiên Mãnh SưDị Vật Tai Ương
Giày Khai Sáng IoniaVòng Tay Pha LêMáy Quét Oracle
Giáp Thép Cổ NgữMắt Kiểm SoátGiày BạcKiếm Âm U
Dao Hung TànKiếm DàiMáy Quét Oracle
6 / 6 / 3
17 CS - 6.1k Vàng
(10.21)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (24:50)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (24:50) Chiến thắng
1 / 4 / 1
192 CS - 8.2k Vàng
Giày NinjaBình Thuốc Biến DịRìu ĐenKiếm Ma Youmuu
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Kiếm DoranDạ Kiếm DraktharrRìu Mãng Xà (Chỉ cận chiến)Kiếm Doran
Giày Khai Sáng IoniaKiếm DàiMáy Quét Oracle
7 / 1 / 1
155 CS - 10.5k Vàng
1 / 4 / 6
106 CS - 6.6k Vàng
Phong Thần KiếmGiày ThườngPhong Ấn Hắc ÁmKiếm Dài
Bình MáuMáy Quét Oracle
Giày NinjaĐồng Hồ Cát ZhonyaLinh Hồn Lạc LõngThủy Kiếm
Phù phép: Thần VọngMáy Quét Oracle
3 / 1 / 8
164 CS - 10.1k Vàng
2 / 3 / 1
133 CS - 7k Vàng
Vọng Âm của LudenBình Thuốc Biến DịSách CũPhong Ấn Hắc Ám
Giày Pháp SưSách CũMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Vũ Điệu Tử ThầnVô Cực KiếmDao Điện StatikkGiày Cuồng Nộ
Thấu Kính Viễn Thị
7 / 1 / 5
232 CS - 13.2k Vàng
10 / 3 / 3
176 CS - 10.9k Vàng
Kiếm DoranDao Điện StatikkKiếm DàiVô Cực Kiếm
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)Giày Cuồng NộThấu Kính Viễn Thị
Găng Tay Băng GiáThần Kiếm MuramanaBúa Chiến CaufieldLưỡi Hái
Kiếm DoranGiày Khai Sáng IoniaThấu Kính Viễn Thị
2 / 4 / 3
177 CS - 9.7k Vàng
1 / 5 / 8
25 CS - 6k Vàng
Tụ Bão ZekeMắt Kiểm SoátPháo Đài Sơn ThạchGiày Khai Sáng Ionia
Vòng Tay Pha LêDị Vật Tai ƯơngMáy Quét Oracle
Mảnh Chân BăngVòng Tay Pha LêCốc Quỷ AtheneMắt Kiểm Soát
Giày Khai Sáng IoniaDị Vật Tai ƯơngMáy Quét Oracle
0 / 8 / 4
8 CS - 6.1k Vàng
(10.21)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (32:50)

Chiến thắng Xếp Hạng Đơn/Đôi (32:50) Thất bại
5 / 6 / 14
209 CS - 13k Vàng
Kiếm Ma YoumuuKiếm Âm UÁo Choàng Bóng TốiDao Hung Tàn
Cung XanhGiày Khai Sáng IoniaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Rìu ĐenGươm Của Vua Vô DanhDây Chuyền Iron SolariNắm Đấm của Jaurim
Giày NinjaHồng NgọcThấu Kính Viễn Thị
7 / 10 / 16
145 CS - 12.5k Vàng
12 / 10 / 21
221 CS - 17.5k Vàng
Kiếm Ma YoumuuBúa Chiến CaufieldMa Vũ Song KiếmVô Cực Kiếm
Phù phép: Chiến BinhGiày Cuồng NộMáy Quét Oracle
Phù Phép: Thần VọngMũ Phù Thủy RabadonĐồng Hồ Cát ZhonyaMặt Nạ Đọa Đầy Liandry
Giày Pháp SưSách QuỷMáy Quét Oracle
12 / 11 / 14
212 CS - 15k Vàng
14 / 7 / 11
240 CS - 18.2k Vàng
Quỷ Thư MorelloĐồng Hồ Cát ZhonyaMặt Nạ Đọa Đầy LiandryGậy Bùng Nổ
Giày Thủy NgânNanh NashorMáy Quét Oracle
Đai Lưng HextechĐồng Hồ Cát ZhonyaGiày Khai Sáng IoniaNhẫn Doran
Mặt Nạ Đọa Đầy LiandryMáy Quét Oracle
7 / 10 / 8
149 CS - 10.8k Vàng
12 / 5 / 13
251 CS - 16.3k Vàng
Kiếm Răng CưaPhong Thần KiếmGiày BạcĐại Bác Liên Thanh
Vô Cực KiếmDao Điện StatikkThấu Kính Viễn Thị
Thần Kiếm MuramanaĐồng Hồ Vụn VỡTam Hợp KiếmGiày Khai Sáng Ionia
Vũ Điệu Tử ThầnKiếm B.F.Thấu Kính Viễn Thị
7 / 8 / 11
232 CS - 14.2k Vàng
1 / 8 / 18
36 CS - 8.4k Vàng
Giáp Bạch NgọcDây Chuyền Iron SolariThú Tượng Thạch GiápMắt Kiểm Soát
Hỏa NgọcGiày BạcMáy Quét Oracle
Đồng Hồ Cát ZhonyaSong Sinh Ma QuáiDây Chuyền Chuộc TộiMảnh Chân Băng
Giày Khai Sáng IoniaMáy Quét Oracle
3 / 6 / 25
27 CS - 10k Vàng
(10.21)