Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Levegősárkány
Hextech-sárkány
Vízsárkány
Földsárkány
Tűzsárkány
Vegytech-sárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány
Hextech-sárkány
Levegősárkány
Vegytech-sárkány
Földsárkány
Tűzsárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány