Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Levegősárkány
Hextech-sárkány
Földsárkány
Tűzsárkány
Vízsárkány
Vegytech-sárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Hextech-sárkány
Vízsárkány
Földsárkány
Tűzsárkány
Levegősárkány
Vegytech-sárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Földsárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
0 hozzászólás
Hozzászólás küldése
Neved:
hozzászólás: