Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Levegősárkány
Tűzsárkány
Földsárkány
Hextech-sárkány
Vízsárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány
Földsárkány
Hextech-sárkány
Tűzsárkány
Levegősárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
0 hozzászólás
Hozzászólás küldése
Neved:
hozzászólás: