Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Levegősárkány
Földsárkány
Vízsárkány
Tűzsárkány
Hextech-sárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Tűzsárkány
Vízsárkány
Földsárkány
Levegősárkány
Hextech-sárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány
Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
0 hozzászólás
Hozzászólás küldése
Neved:
hozzászólás: