Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Levegősárkány
Tűzsárkány
Földsárkány
Vízsárkány
Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vegytech-sárkány
Tűzsárkány
Vízsárkány
Levegősárkány
Földsárkány
Hextech-sárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány
Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vegytech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
0 hozzászólás
Hozzászólás küldése
Neved:
hozzászólás: