Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Hextech-sárkány
Földsárkány
Vízsárkány
Levegősárkány
Tűzsárkány
Vegytech-sárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Tűzsárkány
Vízsárkány
Földsárkány
Hextech-sárkány
Levegősárkány
Vegytech-sárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
0 hozzászólás
Hozzászólás küldése
Neved:
hozzászólás: