Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Földsárkány
Levegősárkány
Tűzsárkány
Vízsárkány
Hextech-sárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány
Hextech-sárkány
Levegősárkány
Földsárkány
Tűzsárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
0 hozzászólás
Hozzászólás küldése
Neved:
hozzászólás: