Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Földsárkány
Levegősárkány
Vízsárkány
Hextech-sárkány
Tűzsárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány
Földsárkány
Tűzsárkány
Levegősárkány
Hextech-sárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
0 hozzászólás
Hozzászólás küldése
Neved:
hozzászólás: