Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Hextech-sárkány
Levegősárkány
Tűzsárkány
Földsárkány
Vízsárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány
Földsárkány
Hextech-sárkány
Tűzsárkány
Levegősárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Földsárkány Vízsárkány
Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
0 hozzászólás
Hozzászólás küldése
Neved:
hozzászólás: