Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Levegősárkány
Földsárkány
Tűzsárkány
Vízsárkány
Hextech-sárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány
Hextech-sárkány
Földsárkány
Tűzsárkány
Levegősárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Földsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Földsárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
0 hozzászólás
Hozzászólás küldése
Neved:
hozzászólás: