Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Hextech-sárkány
Vízsárkány
Levegősárkány
Földsárkány
Tűzsárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Tűzsárkány
Vízsárkány
Földsárkány
Hextech-sárkány
Levegősárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Földsárkány Földsárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
0 hozzászólás
Hozzászólás küldése
Neved:
hozzászólás: