Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Vízsárkány
Tűzsárkány
Hextech-sárkány
Levegősárkány
Földsárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Hextech-sárkány
Földsárkány
Vízsárkány
Tűzsárkány
Levegősárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
0 hozzászólás
Hozzászólás küldése
Neved:
hozzászólás: