Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Levegősárkány
Vízsárkány
Földsárkány
Tűzsárkány
Hextech-sárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Hextech-sárkány
Tűzsárkány
Vízsárkány
Földsárkány
Levegősárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Levegősárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
0 hozzászólás
Hozzászólás küldése
Neved:
hozzászólás: