TFT - 最佳玩家排名

TFT: 最佳玩家排名

# 名字 段位 胜利 场数
1.
DL MERCENARY DL
DL MERCENARY DL
LAN (#1)
王者
积分: 1677
445 連勝中 650 已玩數場
2.
술살돈
술살돈
KR (#2)
王者
积分: 1672
147 連勝中 220 已玩數場
3.
xdd mentality
xdd mentality
BR (#3)
王者
积分: 1640
119 連勝中 153 已玩數場
4.
HG Momantai
HG Momantai
LAS (#4)
王者
积分: 1637
329 連勝中 497 已玩數場
5.
살랑꼬리가최고야
살랑꼬리가최고야
KR (#5)
王者
积分: 1633
143 連勝中 206 已玩數場
6.
INF QiQi
INF QiQi
LAS (#6)
王者
积分: 1611
196 連勝中 283 已玩數場
7.
strongsexy
strongsexy
KR (#7)
王者
积分: 1604
168 連勝中 242 已玩數場
8.
guiId
guiId
KR (#8)
王者
积分: 1560
202 連勝中 315 已玩數場
9.
Вьетнамец
Вьетнамец
RU (#9)
王者
积分: 1558
452 連勝中 638 已玩數場
10.
초록소 이명박
초록소 이명박
KR (#10)
王者
积分: 1554
302 連勝中 455 已玩數場
11.
eusouolucas
eusouolucas
BR (#11)
王者
积分: 1529
335 連勝中 530 已玩數場
12.
Omnî
Omnî
OCE (#12)
王者
积分: 1500
394 連勝中 612 已玩數場
13.
Hazte
Hazte
BR (#13)
王者
积分: 1500
103 連勝中 151 已玩數場
14.
My Paradise
My Paradise
KR (#14)
王者
积分: 1494
120 連勝中 181 已玩數場
15.
title
title
JP (#15)
王者
积分: 1483
368 連勝中 521 已玩數場
16.
BES Dairon
BES Dairon
BR (#16)
王者
积分: 1480
100 連勝中 135 已玩數場
17.
모트독 돼지새끼
모트독 돼지새끼
KR (#17)
王者
积分: 1479
199 連勝中 294 已玩數場
18.
Sologesang2
Sologesang2
EUW (#18)
王者
积分: 1462
226 連勝中 337 已玩數場
19.
TwTF 김준민
TwTF 김준민
KR (#19)
王者
积分: 1460
173 連勝中 280 已玩數場
20.
밀짚모자 쌍옆
밀짚모자 쌍옆
KR (#20)
王者
积分: 1447
111 連勝中 169 已玩數場
21.
SwellerTiger
SwellerTiger
EUW (#21)
王者
积分: 1439
169 連勝中 246 已玩數場
22.
C9 k3soju
C9 k3soju
NA (#22)
王者
积分: 1432
212 連勝中 360 已玩數場
23.
희유성
희유성
KR (#23)
王者
积分: 1422
216 連勝中 355 已玩數場
24.
김도칠
김도칠
KR (#24)
王者
积分: 1421
168 連勝中 267 已玩數場
25.
dunizuni
dunizuni
KR (#25)
王者
积分: 1418
192 連勝中 322 已玩數場
26.
Davidas202
Davidas202
NA (#26)
王者
积分: 1418
172 連勝中 266 已玩數場
27.
ejderhacami
ejderhacami
TR (#27)
王者
积分: 1416
227 連勝中 336 已玩數場
28.
99Firemaking
99Firemaking
LAS (#28)
王者
积分: 1415
155 連勝中 225 已玩數場
29.
VX xxtouzhu
VX xxtouzhu
NA (#29)
王者
积分: 1409
493 連勝中 849 已玩數場
30.
므네짱짱
므네짱짱
KR (#30)
王者
积分: 1409
337 連勝中 573 已玩數場
31.
인천피스트유튜브
인천피스트유튜브
KR (#31)
王者
积分: 1407
157 連勝中 246 已玩數場
32.
JYHOVO
JYHOVO
NA (#32)
王者
积分: 1401
308 連勝中 508 已玩數場
33.
precel
precel
KR (#33)
王者
积分: 1383
197 連勝中 319 已玩數場
34.
ego illusions
ego illusions
NA (#34)
王者
积分: 1382
169 連勝中 243 已玩數場
35.
Shenanigantz
Shenanigantz
LAS (#35)
王者
积分: 1380
193 連勝中 293 已玩數場
36.
케 시
케 시
KR (#36)
王者
积分: 1370
260 連勝中 441 已玩數場
37.
정말 아쉬워요
정말 아쉬워요
KR (#37)
王者
积分: 1370
189 連勝中 308 已玩數場
38.
TwTF 엘무무
TwTF 엘무무
KR (#38)
王者
积分: 1367
481 連勝中 816 已玩數場
39.
정동기리
정동기리
KR (#39)
王者
积分: 1362
183 連勝中 305 已玩數場
40.
Cash
Cash
BR (#40)
王者
积分: 1362
124 連勝中 180 已玩數場
41.
김대중로무현
김대중로무현
KR (#41)
王者
积分: 1350
150 連勝中 242 已玩數場
42.
Wazapper
Wazapper
LAS (#42)
王者
积分: 1348
220 連勝中 351 已玩數場
43.
HMPeiWan SH
HMPeiWan SH
EUW (#43)
王者
积分: 1340
139 連勝中 233 已玩數場
44.
Amde
Amde
NA (#44)
王者
积分: 1338
342 連勝中 574 已玩數場
45.
Arrow 1v9
Arrow 1v9
EUNE (#45)
王者
积分: 1336
109 連勝中 150 已玩數場
46.
zHydration
zHydration
NA (#46)
王者
积分: 1329
424 連勝中 725 已玩數場
47.
InV GogoGamE
InV GogoGamE
KR (#47)
王者
积分: 1323
520 連勝中 925 已玩數場
48.
꼴픽두니뚜두보배체스등등개패드림
꼴픽두니뚜두보배체스등등개패드림
KR (#48)
王者
积分: 1321
120 連勝中 159 已玩數場
49.
손흥민페이커고세구안정현
손흥민페이커고세구안정현
KR (#49)
王者
积分: 1316
466 連勝中 817 已玩數場
50.
JP Lëskun
JP Lëskun
NA (#50)
王者
积分: 1314
336 連勝中 584 已玩數場
51.
InV Jiro
InV Jiro
KR (#51)
王者
积分: 1312
432 連勝中 756 已玩數場
52.
CHA Neo
CHA Neo
LAN (#52)
王者
积分: 1308
195 連勝中 270 已玩數場
53.
Ripper1
Ripper1
KR (#53)
王者
积分: 1308
177 連勝中 286 已玩數場
54.
오박사TV
오박사TV
KR (#54)
王者
积分: 1305
143 連勝中 222 已玩數場
55.
InV Rea
InV Rea
KR (#55)
王者
积分: 1304
118 連勝中 177 已玩數場
56.
Salvyyy
Salvyyy
EUW (#56)
王者
积分: 1304
72 連勝中 104 已玩數場
57.
BES DobZ
BES DobZ
BR (#57)
王者
积分: 1302
84 連勝中 119 已玩數場
58.
김밥처럼 넌 만두처럼 달콤해
김밥처럼 넌 만두처럼 달콤해
KR (#58)
王者
积分: 1293
290 連勝中 482 已玩數場
59.
Math108
Math108
BR (#59)
王者
积分: 1293
105 連勝中 157 已玩數場
60.
TexSummers
TexSummers
LAS (#60)
王者
积分: 1289
170 連勝中 232 已玩數場
61.
たろうのTFT大学
たろうのTFT大学
JP (#61)
王者
积分: 1286
216 連勝中 319 已玩數場
62.
순대윤
순대윤
KR (#62)
王者
积分: 1273
311 連勝中 573 已玩數場
63.
아이디만들기개귀찮네
아이디만들기개귀찮네
KR (#63)
王者
积分: 1273
111 連勝中 158 已玩數場
64.
TftGodBinBin1
TftGodBinBin1
NA (#64)
王者
积分: 1268
190 連勝中 314 已玩數場
65.
순방요정
순방요정
KR (#65)
王者
积分: 1267
136 連勝中 203 已玩數場
66.
Aesah
Aesah
NA (#66)
王者
积分: 1265
328 連勝中 491 已玩數場
67.
gochess
gochess
KR (#67)
王者
积分: 1263
159 連勝中 266 已玩數場
68.
GameBox
GameBox
NA (#68)
王者
积分: 1262
258 連勝中 442 已玩數場
69.
InV LeVition
InV LeVition
KR (#69)
王者
积分: 1256
388 連勝中 630 已玩數場
70.
양치돈
양치돈
KR (#70)
王者
积分: 1256
230 連勝中 419 已玩數場
71.
DSYRE Ryko
DSYRE Ryko
EUW (#71)
王者
积分: 1256
166 連勝中 272 已玩數場
72.
zzhcet
zzhcet
BR (#72)
王者
积分: 1255
207 連勝中 311 已玩數場
73.
CHA Señor Cerdo
CHA Señor Cerdo
LAN (#73)
王者
积分: 1252
391 連勝中 624 已玩數場
74.
TFT Leftoverture
TFT Leftoverture
EUNE (#74)
王者
积分: 1251
147 連勝中 215 已玩數場
75.
AEG PasDeBol
AEG PasDeBol
EUW (#75)
王者
积分: 1246
197 連勝中 317 已玩數場
76.
김봉삼
김봉삼
KR (#76)
王者
积分: 1243
227 連勝中 405 已玩數場
77.
VN TG FEED
VN TG FEED
NA (#77)
王者
积分: 1243
190 連勝中 312 已玩數場
78.
BES Toddy
BES Toddy
BR (#78)
王者
积分: 1241
114 連勝中 178 已玩數場
79.
GG Poison
GG Poison
LAN (#79)
王者
积分: 1241
100 連勝中 121 已玩數場
80.
TFT Özkiray
TFT Özkiray
TR (#80)
王者
积分: 1240
236 連勝中 369 已玩數場
81.
Loescher
Loescher
EUW (#81)
王者
积分: 1238
121 連勝中 217 已玩數場
82.
Huey Dewey Louie
Huey Dewey Louie
OCE (#82)
王者
积分: 1235
315 連勝中 468 已玩數場
83.
Sologesang
Sologesang
EUW (#83)
王者
积分: 1233
153 連勝中 256 已玩數場
84.
Nîtratex
Nîtratex
TR (#84)
王者
积分: 1232
287 連勝中 470 已玩數場
85.
Spoti
Spoti
EUNE (#85)
王者
积分: 1232
149 連勝中 227 已玩數場
86.
TSM FTX Souless
TSM FTX Souless
NA (#86)
王者
积分: 1231
171 連勝中 254 已玩數場
87.
KURFUZZLED
KURFUZZLED
EUW (#87)
王者
积分: 1231
161 連勝中 253 已玩數場
88.
V1LLAINOUS
V1LLAINOUS
NA (#88)
王者
积分: 1227
507 連勝中 948 已玩數場
89.
pop pc방
pop pc방
KR (#89)
王者
积分: 1226
150 連勝中 239 已玩數場
90.
나비로
나비로
KR (#90)
王者
积分: 1221
415 連勝中 776 已玩數場
91.
IchuckYOnorris
IchuckYOnorris
NA (#91)
王者
积分: 1220
340 連勝中 638 已玩數場
92.
당근파 꼬봉 창훈
당근파 꼬봉 창훈
KR (#92)
王者
积分: 1215
314 連勝中 547 已玩數場
93.
페이도
페이도
KR (#93)
王者
积分: 1215
67 連勝中 90 已玩數場
94.
시흥동당나귀
시흥동당나귀
KR (#94)
王者
积分: 1212
449 連勝中 782 已玩數場
95.
TFTMarx
TFTMarx
EUW (#95)
王者
积分: 1212
192 連勝中 321 已玩數場
96.
KGE
KGE
KR (#96)
王者
积分: 1211
346 連勝中 550 已玩數場
97.
AG 60second
AG 60second
KR (#97)
王者
积分: 1211
337 連勝中 614 已玩數場
98.
싼타할매
싼타할매
KR (#98)
王者
积分: 1210
505 連勝中 956 已玩數場
99.
GMtavo
GMtavo
LAN (#99)
王者
积分: 1209
328 連勝中 537 已玩數場
100.
이렇게 좋은 날
이렇게 좋은 날
KR (#100)
王者
积分: 1209
128 連勝中 199 已玩數場