TFT - Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

TFT: Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Bậc Trận thắng Đã chơi
1.
DeliciousMilkGG
DeliciousMilkGG
NA (#1)
GrandMaster
LP: 728
47 Trận thắng 142 Đã chơi
2.
Lünna
Lünna
BR (#2)
GrandMaster
LP: 666
45 Trận thắng 158 Đã chơi
3.
relampago cuck
relampago cuck
BR (#3)
GrandMaster
LP: 629
35 Trận thắng 134 Đã chơi
4.
Deis1k
Deis1k
EUW (#4)
GrandMaster
LP: 534
31 Trận thắng 140 Đã chơi
5.
홀 애 비
홀 애 비
KR (#5)
GrandMaster
LP: 522
37 Trận thắng 174 Đã chơi
6.
Alanzq
Alanzq
EUW (#6)
GrandMaster
LP: 510
61 Trận thắng 246 Đã chơi
7.
Zadust
Zadust
BR (#7)
GrandMaster
LP: 454
46 Trận thắng 131 Đã chơi
8.
AFTV꼴픽이
AFTV꼴픽이
KR (#8)
GrandMaster
LP: 414
34 Trận thắng 178 Đã chơi
9.
TFT Cayrub
TFT Cayrub
NA (#9)
GrandMaster
LP: 385
36 Trận thắng 169 Đã chơi
10.
GingGG
GingGG
EUW (#10)
GrandMaster
LP: 371
44 Trận thắng 163 Đã chơi
11.
GrandVice8
GrandVice8
NA (#11)
GrandMaster
LP: 361
37 Trận thắng 171 Đã chơi
12.
Krmx
Krmx
NA (#12)
GrandMaster
LP: 356
30 Trận thắng 141 Đã chơi
13.
chungtian
chungtian
EUW (#13)
GrandMaster
LP: 342
48 Trận thắng 195 Đã chơi
14.
Salvyyy
Salvyyy
EUW (#14)
GrandMaster
LP: 341
29 Trận thắng 109 Đã chơi
15.
wx qq258790278
wx qq258790278
NA (#15)
GrandMaster
LP: 334
36 Trận thắng 121 Đã chơi
16.
zl존현민짱
zl존현민짱
KR (#16)
GrandMaster
LP: 312
43 Trận thắng 216 Đã chơi
17.
론드루
론드루
KR (#17)
GrandMaster
LP: 307
30 Trận thắng 233 Đã chơi
18.
Dedicasse Fahd
Dedicasse Fahd
EUW (#18)
GrandMaster
LP: 301
33 Trận thắng 172 Đã chơi
19.
SuperJJTFT
SuperJJTFT
EUW (#19)
GrandMaster
LP: 299
29 Trận thắng 162 Đã chơi
20.
AFTV 달삼님
AFTV 달삼님
KR (#20)
GrandMaster
LP: 291
46 Trận thắng 203 Đã chơi
21.
펠다 YouTube구독
펠다 YouTube구독
KR (#21)
GrandMaster
LP: 278
50 Trận thắng 231 Đã chơi
22.
ScarIett
ScarIett
OCE (#22)
GrandMaster
LP: 278
40 Trận thắng 200 Đã chơi
23.
kassellen
kassellen
EUW (#23)
GrandMaster
LP: 274
26 Trận thắng 204 Đã chơi
24.
VX15152242663
VX15152242663
NA (#24)
GrandMaster
LP: 272
40 Trận thắng 172 Đã chơi
25.
정동글2
정동글2
KR (#25)
GrandMaster
LP: 272
17 Trận thắng 97 Đã chơi
26.
멧돼지
멧돼지
KR (#26)
GrandMaster
LP: 261
42 Trận thắng 245 Đã chơi
27.
데굴데굴
데굴데굴
KR (#27)
GrandMaster
LP: 259
31 Trận thắng 124 Đã chơi
28.
running 300golds
running 300golds
NA (#28)
GrandMaster
LP: 255
36 Trận thắng 170 Đã chơi
29.
SleetTFT
SleetTFT
NA (#29)
GrandMaster
LP: 248
37 Trận thắng 137 Đã chơi
30.
Kiyoon
Kiyoon
NA (#30)
GrandMaster
LP: 247
32 Trận thắng 171 Đã chơi
31.
CHALLENGER OLJAM
CHALLENGER OLJAM
TR (#31)
GrandMaster
LP: 245
39 Trận thắng 224 Đã chơi
32.
Slooper
Slooper
BR (#32)
GrandMaster
LP: 239
36 Trận thắng 129 Đã chơi
33.
HypnosTFT
HypnosTFT
BR (#33)
GrandMaster
LP: 231
38 Trận thắng 130 Đã chơi
34.
VERONICAHUSBAND2
VERONICAHUSBAND2
EUNE (#34)
GrandMaster
LP: 228
38 Trận thắng 112 Đã chơi
35.
DxnTFT
DxnTFT
NA (#35)
GrandMaster
LP: 221
37 Trận thắng 206 Đã chơi
36.
빙제유기수
빙제유기수
KR (#36)
GrandMaster
LP: 221
32 Trận thắng 149 Đã chơi
37.
s 2
s 2
BR (#37)
GrandMaster
LP: 218
35 Trận thắng 135 Đã chơi
38.
체스보이민다빈
체스보이민다빈
KR (#38)
GrandMaster
LP: 218
35 Trận thắng 188 Đã chơi
39.
Crycer
Crycer
LAN (#39)
GrandMaster
LP: 211
49 Trận thắng 111 Đã chơi
40.
Liquid Tabzz
Liquid Tabzz
EUW (#40)
GrandMaster
LP: 208
35 Trận thắng 146 Đã chơi
41.
Alle Deli
Alle Deli
KR (#41)
GrandMaster
LP: 208
24 Trận thắng 112 Đã chơi
42.
정동글
정동글
KR (#42)
GrandMaster
LP: 206
34 Trận thắng 130 Đã chơi
43.
왕 자
왕 자
KR (#43)
GrandMaster
LP: 206
14 Trận thắng 99 Đã chơi
44.
Odyceuz
Odyceuz
BR (#44)
GrandMaster
LP: 204
38 Trận thắng 170 Đã chơi
45.
Agon
Agon
NA (#45)
GrandMaster
LP: 199
36 Trận thắng 129 Đã chơi
46.
AIpha Zero
AIpha Zero
KR (#46)
GrandMaster
LP: 195
27 Trận thắng 148 Đã chơi
47.
yng frvr
yng frvr
NA (#47)
GrandMaster
LP: 193
32 Trận thắng 168 Đã chơi
48.
MIVAC
MIVAC
TR (#48)
GrandMaster
LP: 186
44 Trận thắng 127 Đã chơi
49.
Higuree
Higuree
BR (#49)
GrandMaster
LP: 178
34 Trận thắng 109 Đã chơi
50.
Serask
Serask
BR (#50)
GrandMaster
LP: 176
31 Trận thắng 119 Đã chơi
51.
Twitch RayditzFN
Twitch RayditzFN
NA (#51)
GrandMaster
LP: 172
36 Trận thắng 235 Đã chơi
52.
청 쥬
청 쥬
KR (#52)
GrandMaster
LP: 171
32 Trận thắng 144 Đã chơi
53.
Sinthoraz
Sinthoraz
EUW (#53)
GrandMaster
LP: 169
50 Trận thắng 178 Đã chơi
54.
Kurumx
Kurumx
EUW (#54)
GrandMaster
LP: 169
31 Trận thắng 212 Đã chơi
55.
x BadlandzTV x
x BadlandzTV x
NA (#55)
GrandMaster
LP: 168
22 Trận thắng 100 Đã chơi
56.
승하누
승하누
KR (#56)
GrandMaster
LP: 166
58 Trận thắng 276 Đã chơi
57.
이예준
이예준
KR (#57)
GrandMaster
LP: 165
41 Trận thắng 250 Đã chơi
58.
쪼해피롱
쪼해피롱
KR (#58)
GrandMaster
LP: 161
45 Trận thắng 225 Đã chơi
59.
깡 백
깡 백
KR (#59)
GrandMaster
LP: 159
41 Trận thắng 190 Đã chơi
60.
애완공룡
애완공룡
KR (#60)
GrandMaster
LP: 157
37 Trận thắng 236 Đã chơi
61.
deeex
deeex
JP (#61)
GrandMaster
LP: 156
68 Trận thắng 197 Đã chơi
62.
Zaker1
Zaker1
KR (#62)
GrandMaster
LP: 152
43 Trận thắng 257 Đã chơi
63.
Hiraino
Hiraino
JP (#63)
GrandMaster
LP: 150
37 Trận thắng 134 Đã chơi
64.
우리크
우리크
KR (#64)
GrandMaster
LP: 148
35 Trận thắng 159 Đã chơi
65.
AF HappyVirus
AF HappyVirus
KR (#65)
GrandMaster
LP: 147
28 Trận thắng 137 Đã chơi
66.
bruninho sl
bruninho sl
BR (#66)
GrandMaster
LP: 143
41 Trận thắng 165 Đã chơi
67.
퐈피는잘못없어
퐈피는잘못없어
KR (#67)
GrandMaster
LP: 141
31 Trận thắng 159 Đã chơi
68.
Ponky
Ponky
EUW (#68)
GrandMaster
LP: 135
33 Trận thắng 173 Đã chơi
69.
요니쿠
요니쿠
KR (#69)
GrandMaster
LP: 134
27 Trận thắng 152 Đã chơi
70.
Kirbyzin
Kirbyzin
BR (#70)
GrandMaster
LP: 133
33 Trận thắng 164 Đã chơi
71.
Twitch 뚜두
Twitch 뚜두
KR (#71)
GrandMaster
LP: 133
28 Trận thắng 128 Đã chơi
72.
TTV Kenya1
TTV Kenya1
NA (#72)
GrandMaster
LP: 133
28 Trận thắng 197 Đã chơi
73.
FirstPinkBeaver
FirstPinkBeaver
EUW (#73)
GrandMaster
LP: 131
51 Trận thắng 245 Đã chơi
74.
Phabal
Phabal
EUW (#74)
GrandMaster
LP: 131
25 Trận thắng 161 Đã chơi
75.
AFTV Motion
AFTV Motion
KR (#75)
GrandMaster
LP: 130
54 Trận thắng 247 Đã chơi
76.
Xeno
Xeno
NA (#76)
GrandMaster
LP: 128
22 Trận thắng 99 Đã chơi
77.
Pazi4s
Pazi4s
EUW (#77)
GrandMaster
LP: 123
22 Trận thắng 141 Đã chơi
78.
H2211
H2211
NA (#78)
GrandMaster
LP: 122
39 Trận thắng 208 Đã chơi
79.
짱 털
짱 털
KR (#79)
GrandMaster
LP: 120
34 Trận thắng 206 Đã chơi
80.
피노키훈
피노키훈
KR (#80)
GrandMaster
LP: 120
30 Trận thắng 121 Đã chơi
81.
TwTv Blaxud97
TwTv Blaxud97
EUW (#81)
GrandMaster
LP: 116
36 Trận thắng 186 Đã chơi
82.
Daeju imp
Daeju imp
KR (#82)
GrandMaster
LP: 115
26 Trận thắng 262 Đã chơi
83.
shungjinsoo
shungjinsoo
KR (#83)
GrandMaster
LP: 114
32 Trận thắng 183 Đã chơi
84.
PistolMaravich
PistolMaravich
RU (#84)
GrandMaster
LP: 112
66 Trận thắng 149 Đã chơi
85.
귀여운꿀렁이자나
귀여운꿀렁이자나
KR (#85)
GrandMaster
LP: 110
26 Trận thắng 129 Đã chơi
86.
SuraTFT
SuraTFT
EUNE (#86)
GrandMaster
LP: 109
29 Trận thắng 108 Đã chơi
87.
루시루카
루시루카
KR (#87)
GrandMaster
LP: 108
27 Trận thắng 254 Đã chơi
88.
Kumihowo
Kumihowo
EUNE (#88)
GrandMaster
LP: 108
24 Trận thắng 89 Đã chơi
89.
Keane tft
Keane tft
NA (#89)
GrandMaster
LP: 108
23 Trận thắng 123 Đã chơi
90.
bstln
bstln
EUW (#90)
GrandMaster
LP: 107
27 Trận thắng 146 Đã chơi
91.
김진솔
김진솔
KR (#91)
GrandMaster
LP: 105
23 Trận thắng 151 Đã chơi
92.
갱점와라
갱점와라
KR (#92)
GrandMaster
LP: 103
27 Trận thắng 116 Đã chơi
93.
withdrawler
withdrawler
EUNE (#93)
GrandMaster
LP: 102
19 Trận thắng 103 Đã chơi
94.
미리리미리
미리리미리
KR (#94)
GrandMaster
LP: 100
24 Trận thắng 109 Đã chơi
95.
스트롱섹시
스트롱섹시
KR (#95)
GrandMaster
LP: 99
35 Trận thắng 210 Đã chơi
96.
fatbug gg
fatbug gg
OCE (#96)
GrandMaster
LP: 95
23 Trận thắng 145 Đã chơi
97.
떠곱떠꼽
떠곱떠꼽
KR (#97)
GrandMaster
LP: 92
39 Trận thắng 267 Đã chơi
98.
C9 k3soju
C9 k3soju
NA (#98)
GrandMaster
LP: 91
32 Trận thắng 145 Đã chơi
99.
Youaresopretty
Youaresopretty
NA (#99)
GrandMaster
LP: 91
27 Trận thắng 147 Đã chơi
100.
Liquidzer
Liquidzer
TR (#100)
GrandMaster
LP: 91
27 Trận thắng 173 Đã chơi
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: