TFT - Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

TFT: Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Bậc Trận thắng Đã chơi
1.
FB The Player
FB The Player
VN (#1)
Người thách đấu
LP: 1465
86 Trận thắng 369 Đã chơi
2.
띵 땡
띵 땡
KR (#2)
Người thách đấu
LP: 1433
125 Trận thắng 552 Đã chơi
3.
DarkHydra
DarkHydra
EUW (#3)
Người thách đấu
LP: 1337
76 Trận thắng 234 Đã chơi
4.
Another1812
Another1812
VN (#4)
Người thách đấu
LP: 1334
75 Trận thắng 300 Đã chơi
5.
Chug ˇ
Chug ˇ
VN (#5)
Người thách đấu
LP: 1253
58 Trận thắng 199 Đã chơi
6.
쪼해피롱
쪼해피롱
KR (#6)
Người thách đấu
LP: 1243
110 Trận thắng 518 Đã chơi
7.
LeDuck TFT
LeDuck TFT
EUW (#7)
Người thách đấu
LP: 1215
125 Trận thắng 580 Đã chơi
8.
바나나딸기초코
바나나딸기초코
KR (#8)
Người thách đấu
LP: 1214
94 Trận thắng 493 Đã chơi
9.
BooDolMan
BooDolMan
NA (#9)
Người thách đấu
LP: 1211
64 Trận thắng 219 Đã chơi
10.
Dinng
Dinng
VN (#10)
Người thách đấu
LP: 1157
65 Trận thắng 274 Đã chơi
11.
영판항
영판항
KR (#11)
Người thách đấu
LP: 1138
107 Trận thắng 432 Đã chơi
12.
DeliciousMilkGG
DeliciousMilkGG
NA (#12)
Người thách đấu
LP: 1116
116 Trận thắng 502 Đã chơi
13.
muisronaldo
muisronaldo
VN (#13)
Người thách đấu
LP: 1102
72 Trận thắng 440 Đã chơi
14.
nho dai ca 0221
nho dai ca 0221
VN (#14)
Người thách đấu
LP: 1072
116 Trận thắng 594 Đã chơi
15.
Sabin1
Sabin1
KR (#15)
Người thách đấu
LP: 1056
97 Trận thắng 473 Đã chơi
16.
Alanzq
Alanzq
EUW (#16)
Người thách đấu
LP: 1054
148 Trận thắng 611 Đã chơi
17.
ˆ Thọt ˆ
ˆ Thọt ˆ
VN (#17)
Người thách đấu
LP: 1025
75 Trận thắng 451 Đã chơi
18.
Chaosking
Chaosking
VN (#18)
Người thách đấu
LP: 1019
94 Trận thắng 528 Đã chơi
19.
Zadust
Zadust
BR (#19)
Người thách đấu
LP: 1010
61 Trận thắng 198 Đã chơi
20.
23x59TFT
23x59TFT
EUW (#20)
Người thách đấu
LP: 983
105 Trận thắng 413 Đã chơi
21.
BlackOuttt
BlackOuttt
VN (#21)
Người thách đấu
LP: 954
64 Trận thắng 173 Đã chơi
22.
stillness1
stillness1
VN (#22)
Người thách đấu
LP: 952
67 Trận thắng 360 Đã chơi
23.
고분머장
고분머장
KR (#23)
Người thách đấu
LP: 939
77 Trận thắng 342 Đã chơi
24.
Đông Kê
Đông Kê
VN (#24)
Người thách đấu
LP: 908
86 Trận thắng 455 Đã chơi
25.
poltt
poltt
NA (#25)
Người thách đấu
LP: 907
95 Trận thắng 415 Đã chơi
26.
AFTV 달삼님
AFTV 달삼님
KR (#26)
Người thách đấu
LP: 903
56 Trận thắng 281 Đã chơi
27.
김건준
김건준
KR (#27)
Người thách đấu
LP: 900
88 Trận thắng 500 Đã chơi
28.
Hải Mînh
Hải Mînh
VN (#28)
Người thách đấu
LP: 869
56 Trận thắng 249 Đã chơi
29.
론드루
론드루
KR (#29)
Người thách đấu
LP: 863
88 Trận thắng 532 Đã chơi
30.
핑크다이아몬드
핑크다이아몬드
KR (#30)
Người thách đấu
LP: 861
131 Trận thắng 612 Đã chơi
31.
PriOrSasin
PriOrSasin
KR (#31)
Người thách đấu
LP: 849
73 Trận thắng 367 Đã chơi
32.
mutchh
mutchh
EUW (#32)
Người thách đấu
LP: 842
77 Trận thắng 386 Đã chơi
33.
Gîng
Gîng
EUW (#33)
Người thách đấu
LP: 838
75 Trận thắng 378 Đã chơi
34.
MOMOMO888
MOMOMO888
VN (#34)
Người thách đấu
LP: 834
68 Trận thắng 414 Đã chơi
35.
Datcaca
Datcaca
VN (#35)
Người thách đấu
LP: 826
61 Trận thắng 239 Đã chơi
36.
FC_97_TX
FC_97_TX
VN (#36)
Người thách đấu
LP: 814
46 Trận thắng 308 Đã chơi
37.
SuperJJTFT
SuperJJTFT
EUW (#37)
Người thách đấu
LP: 813
103 Trận thắng 473 Đã chơi
38.
FirstPinkBeaver
FirstPinkBeaver
EUW (#38)
Người thách đấu
LP: 811
103 Trận thắng 471 Đã chơi
39.
200cm24h
200cm24h
VN (#39)
Người thách đấu
LP: 804
48 Trận thắng 164 Đã chơi
40.
Agon
Agon
NA (#40)
Người thách đấu
LP: 802
91 Trận thắng 455 Đã chơi
41.
Blooddragon
Blooddragon
EUW (#41)
Người thách đấu
LP: 799
70 Trận thắng 356 Đã chơi
42.
cai game lon nay
cai game lon nay
VN (#42)
Người thách đấu
LP: 790
47 Trận thắng 217 Đã chơi
43.
AFTV 깜동 팬1호
AFTV 깜동 팬1호
KR (#43)
Người thách đấu
LP: 789
38 Trận thắng 173 Đã chơi
44.
enaek
enaek
NA (#44)
Người thách đấu
LP: 784
60 Trận thắng 226 Đã chơi
45.
강천둥
강천둥
KR (#45)
Người thách đấu
LP: 781
140 Trận thắng 720 Đã chơi
46.
AmadeusTFT
AmadeusTFT
EUW (#46)
Người thách đấu
LP: 772
74 Trận thắng 398 Đã chơi
47.
소니소니손
소니소니손
KR (#47)
Người thách đấu
LP: 772
65 Trận thắng 432 Đã chơi
48.
홀 애 비
홀 애 비
KR (#48)
Người thách đấu
LP: 767
72 Trận thắng 488 Đã chơi
49.
Ma Thiếu Gia
Ma Thiếu Gia
VN (#49)
Người thách đấu
LP: 764
104 Trận thắng 633 Đã chơi
50.
딜킹님
딜킹님
KR (#50)
Người thách đấu
LP: 764
68 Trận thắng 442 Đã chơi
51.
TiếnTháchĐấuTFT
TiếnTháchĐấuTFT
VN (#51)
Người thách đấu
LP: 761
102 Trận thắng 606 Đã chơi
52.
Gấu Béo Auto Win
Gấu Béo Auto Win
VN (#52)
Người thách đấu
LP: 759
106 Trận thắng 502 Đã chơi
53.
Feedlatao2712
Feedlatao2712
VN (#53)
Người thách đấu
LP: 753
36 Trận thắng 166 Đã chơi
54.
Sologesang
Sologesang
EUW (#54)
Người thách đấu
LP: 749
46 Trận thắng 202 Đã chơi
55.
CZ Binance
CZ Binance
VN (#55)
Người thách đấu
LP: 745
116 Trận thắng 532 Đã chơi
56.
AceofSpadesDAC
AceofSpadesDAC
NA (#56)
Người thách đấu
LP: 743
51 Trận thắng 167 Đã chơi
57.
Genie ThaiMay
Genie ThaiMay
EUW (#57)
Người thách đấu
LP: 741
74 Trận thắng 275 Đã chơi
58.
EreshKiga1
EreshKiga1
VN (#58)
Người thách đấu
LP: 739
75 Trận thắng 376 Đã chơi
59.
Twitch Minivia
Twitch Minivia
KR (#59)
Người thách đấu
LP: 732
61 Trận thắng 449 Đã chơi
60.
이레아
이레아
KR (#60)
Người thách đấu
LP: 731
103 Trận thắng 417 Đã chơi
61.
Hollowing Soul
Hollowing Soul
VN (#61)
Người thách đấu
LP: 729
72 Trận thắng 400 Đã chơi
62.
문화대통령
문화대통령
KR (#62)
Người thách đấu
LP: 722
26 Trận thắng 144 Đã chơi
63.
SSS Trung VIa
SSS Trung VIa
VN (#63)
Người thách đấu
LP: 719
59 Trận thắng 273 Đã chơi
64.
도 넛
도 넛
KR (#64)
Người thách đấu
LP: 712
101 Trận thắng 661 Đã chơi
65.
Lê ßảo
Lê ßảo
VN (#65)
Người thách đấu
LP: 711
66 Trận thắng 326 Đã chơi
66.
법정스님
법정스님
KR (#66)
Người thách đấu
LP: 708
75 Trận thắng 476 Đã chơi
67.
Hequixen
Hequixen
EUW (#67)
Người thách đấu
LP: 706
59 Trận thắng 411 Đã chơi
68.
nasusfadaong
nasusfadaong
VN (#68)
Người thách đấu
LP: 704
61 Trận thắng 334 Đã chơi
69.
일산사는김대환
일산사는김대환
KR (#69)
Người thách đấu
LP: 703
74 Trận thắng 377 Đã chơi
70.
MuWaMaN
MuWaMaN
NA (#70)
Người thách đấu
LP: 703
52 Trận thắng 258 Đã chơi
71.
Smeb Mỹ Đình
Smeb Mỹ Đình
VN (#71)
Người thách đấu
LP: 699
61 Trận thắng 317 Đã chơi
72.
Liquid Tabzz
Liquid Tabzz
EUW (#72)
Người thách đấu
LP: 689
35 Trận thắng 107 Đã chơi
73.
Flibberty
Flibberty
EUW (#73)
Người thách đấu
LP: 687
72 Trận thắng 363 Đã chơi
74.
롤토체스2등장인
롤토체스2등장인
KR (#74)
Người thách đấu
LP: 687
60 Trận thắng 403 Đã chơi
75.
_PMT.Star_
_PMT.Star_
VN (#75)
Người thách đấu
LP: 683
56 Trận thắng 337 Đã chơi
76.
jjangsung1405
jjangsung1405
NA (#76)
Người thách đấu
LP: 682
87 Trận thắng 424 Đã chơi
77.
AceofSpadesqt
AceofSpadesqt
EUW (#77)
Người thách đấu
LP: 676
54 Trận thắng 206 Đã chơi
78.
방송하는베르
방송하는베르
KR (#78)
Người thách đấu
LP: 671
82 Trận thắng 590 Đã chơi
79.
Kagerou OwO
Kagerou OwO
EUW (#79)
Người thách đấu
LP: 671
43 Trận thắng 150 Đã chơi
80.
DESTROYED
DESTROYED
TR (#80)
Người thách đấu
LP: 670
70 Trận thắng 287 Đã chơi
81.
지하닝
지하닝
KR (#81)
Người thách đấu
LP: 668
101 Trận thắng 512 Đã chơi
82.
TTwitchtv 경이2
TTwitchtv 경이2
KR (#82)
Người thách đấu
LP: 661
89 Trận thắng 444 Đã chơi
83.
Forest Hermit
Forest Hermit
NA (#83)
Người thách đấu
LP: 660
58 Trận thắng 358 Đã chơi
84.
Joesenf
Joesenf
EUW (#84)
Người thách đấu
LP: 657
67 Trận thắng 256 Đã chơi
85.
Wotorjl
Wotorjl
BR (#85)
Người thách đấu
LP: 656
50 Trận thắng 154 Đã chơi
86.
Machio Naruzou
Machio Naruzou
VN (#86)
Người thách đấu
LP: 653
71 Trận thắng 405 Đã chơi
87.
권 자
권 자
KR (#87)
Người thách đấu
LP: 649
76 Trận thắng 472 Đã chơi
88.
AFTV Motion
AFTV Motion
KR (#88)
Người thách đấu
LP: 647
89 Trận thắng 421 Đã chơi
89.
바론 남친
바론 남친
KR (#89)
Người thách đấu
LP: 647
50 Trận thắng 318 Đã chơi
90.
그냥그저그런그날
그냥그저그런그날
KR (#90)
Người thách đấu
LP: 645
60 Trận thắng 292 Đã chơi
91.
PARANDAL
PARANDAL
NA (#91)
Người thách đấu
LP: 643
55 Trận thắng 229 Đã chơi
92.
Abuser
Abuser
KR (#92)
Người thách đấu
LP: 641
89 Trận thắng 526 Đã chơi
93.
DHM
DHM
VN (#93)
Người thách đấu
LP: 641
37 Trận thắng 163 Đã chơi
94.
QueenPlayer
QueenPlayer
VN (#94)
Người thách đấu
LP: 640
49 Trận thắng 157 Đã chơi
95.
Waiden
Waiden
TR (#95)
Người thách đấu
LP: 632
108 Trận thắng 535 Đã chơi
96.
Žhou Jieqiong
Žhou Jieqiong
VN (#96)
Người thách đấu
LP: 630
35 Trận thắng 139 Đã chơi
97.
Idlemonk
Idlemonk
TR (#97)
Người thách đấu
LP: 629
65 Trận thắng 386 Đã chơi
98.
내장작렬건
내장작렬건
KR (#98)
Người thách đấu
LP: 627
83 Trận thắng 515 Đã chơi
99.
cheukfly
cheukfly
EUW (#99)
Người thách đấu
LP: 624
27 Trận thắng 112 Đã chơi
100.
babyshark1234
babyshark1234
VN (#100)
Người thách đấu
LP: 621
73 Trận thắng 400 Đã chơi
1 Bình luận
Onglao_damme

Kcc
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: