TFT - Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

TFT: Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Bậc Trận thắng Đã chơi
1.
Pinnche
Pinnche
LAS (#1)
Người thách đấu
LP: 1888
151 Trận thắng 564 Đã chơi
2.
JJPasak
JJPasak
EUNE (#2)
Người thách đấu
LP: 1701
117 Trận thắng 413 Đã chơi
3.
Chaosking
Chaosking
VN (#3)
Người thách đấu
LP: 1674
277 Trận thắng 1458 Đã chơi
4.
Nụ Cười Của Nắng
Nụ Cười Của Nắng
VN (#4)
Người thách đấu
LP: 1674
126 Trận thắng 642 Đã chơi
5.
ˆ Thọt ˆ
ˆ Thọt ˆ
VN (#5)
Người thách đấu
LP: 1666
142 Trận thắng 773 Đã chơi
6.
Zadust
Zadust
BR (#6)
Người thách đấu
LP: 1621
130 Trận thắng 446 Đã chơi
7.
minchall19
minchall19
LAN (#7)
Người thách đấu
LP: 1598
157 Trận thắng 593 Đã chơi
8.
Twitch 뚜두1
Twitch 뚜두1
KR (#8)
Người thách đấu
LP: 1555
142 Trận thắng 622 Đã chơi
9.
LeDuck TFT
LeDuck TFT
EUW (#9)
Người thách đấu
LP: 1539
208 Trận thắng 1026 Đã chơi
10.
Night Stalker
Night Stalker
VN (#10)
Người thách đấu
LP: 1537
136 Trận thắng 687 Đã chơi
11.
BenVK
BenVK
EUW (#11)
Người thách đấu
LP: 1533
110 Trận thắng 655 Đã chơi
12.
Yt AnotherGaming
Yt AnotherGaming
VN (#12)
Người thách đấu
LP: 1527
176 Trận thắng 794 Đã chơi
13.
ß v Q
ß v Q
VN (#13)
Người thách đấu
LP: 1524
186 Trận thắng 855 Đã chơi
14.
DeliciousMilkGG
DeliciousMilkGG
NA (#14)
Người thách đấu
LP: 1516
120 Trận thắng 464 Đã chơi
15.
남부지소
남부지소
KR (#15)
Người thách đấu
LP: 1498
143 Trận thắng 808 Đã chơi
16.
C9 k3soju
C9 k3soju
NA (#16)
Người thách đấu
LP: 1488
147 Trận thắng 723 Đã chơi
17.
Dinng
Dinng
VN (#17)
Người thách đấu
LP: 1488
121 Trận thắng 547 Đã chơi
18.
pp7
pp7
NA (#18)
Người thách đấu
LP: 1487
129 Trận thắng 646 Đã chơi
19.
Datcaca
Datcaca
VN (#19)
Người thách đấu
LP: 1472
172 Trận thắng 714 Đã chơi
20.
BORN TO BE YOURS
BORN TO BE YOURS
VN (#20)
Người thách đấu
LP: 1463
176 Trận thắng 1136 Đã chơi
21.
Joseee
Joseee
SG (#21)
Người thách đấu
LP: 1455
105 Trận thắng 369 Đã chơi
22.
Tinh Trùng SP
Tinh Trùng SP
VN (#22)
Người thách đấu
LP: 1455
88 Trận thắng 446 Đã chơi
23.
東島二次郎
東島二次郎
TW (#23)
Người thách đấu
LP: 1445
70 Trận thắng 381 Đã chơi
24.
Agon
Agon
NA (#24)
Người thách đấu
LP: 1439
184 Trận thắng 977 Đã chơi
25.
Onouin
Onouin
EUW (#25)
Người thách đấu
LP: 1439
105 Trận thắng 776 Đã chơi
26.
꼴픽만하는부계
꼴픽만하는부계
KR (#26)
Người thách đấu
LP: 1436
156 Trận thắng 1037 Đã chơi
27.
LiangLiang
LiangLiang
LAS (#27)
Người thách đấu
LP: 1435
99 Trận thắng 422 Đã chơi
28.
HANGBEO11
HANGBEO11
VN (#28)
Người thách đấu
LP: 1433
36 Trận thắng 181 Đã chơi
29.
空恨别梦久
空恨别梦久
SG (#29)
Người thách đấu
LP: 1429
167 Trận thắng 717 Đã chơi
30.
Tewesineitor
Tewesineitor
LAN (#30)
Người thách đấu
LP: 1412
90 Trận thắng 311 Đã chơi
31.
Salvylul
Salvylul
EUW (#31)
Người thách đấu
LP: 1394
91 Trận thắng 498 Đã chơi
32.
Alanzq
Alanzq
EUW (#32)
Người thách đấu
LP: 1393
226 Trận thắng 961 Đã chơi
33.
C1el
C1el
EUNE (#33)
Người thách đấu
LP: 1393
59 Trận thắng 125 Đã chơi
34.
CựcThíchÄnHiếp
CựcThíchÄnHiếp
VN (#34)
Người thách đấu
LP: 1391
110 Trận thắng 517 Đã chơi
35.
Serask
Serask
BR (#35)
Người thách đấu
LP: 1386
113 Trận thắng 471 Đã chơi
36.
ncc of tđt
ncc of tđt
VN (#36)
Người thách đấu
LP: 1371
211 Trận thắng 1126 Đã chơi
37.
정우송
정우송
KR (#37)
Người thách đấu
LP: 1369
149 Trận thắng 914 Đã chơi
38.
HASHIDA
HASHIDA
EUW (#38)
Người thách đấu
LP: 1365
98 Trận thắng 531 Đã chơi
39.
cheukfly
cheukfly
EUW (#39)
Người thách đấu
LP: 1363
82 Trận thắng 387 Đã chơi
40.
TG GREEN
TG GREEN
VN (#40)
Người thách đấu
LP: 1359
100 Trận thắng 406 Đã chơi
41.
Hazte
Hazte
BR (#41)
Người thách đấu
LP: 1359
98 Trận thắng 372 Đã chơi
42.
Minion on bush
Minion on bush
TH (#42)
Người thách đấu
LP: 1357
185 Trận thắng 553 Đã chơi
43.
Salvyyy
Salvyyy
EUW (#43)
Người thách đấu
LP: 1351
111 Trận thắng 447 Đã chơi
44.
이레아
이레아
KR (#44)
Người thách đấu
LP: 1342
237 Trận thắng 1023 Đã chơi
45.
kinqmusti43
kinqmusti43
TR (#45)
Người thách đấu
LP: 1330
109 Trận thắng 425 Đã chơi
46.
ttv GrandVice8
ttv GrandVice8
NA (#46)
Người thách đấu
LP: 1326
116 Trận thắng 555 Đã chơi
47.
AceofSpadesqt
AceofSpadesqt
EUW (#47)
Người thách đấu
LP: 1326
90 Trận thắng 344 Đã chơi
48.
東鳥二次郎
東鳥二次郎
TW (#48)
Người thách đấu
LP: 1323
88 Trận thắng 459 Đã chơi
49.
oOoBlackRose
oOoBlackRose
VN (#49)
Người thách đấu
LP: 1319
145 Trận thắng 1033 Đã chơi
50.
Zaddo
Zaddo
NA (#50)
Người thách đấu
LP: 1319
78 Trận thắng 278 Đã chơi
51.
feedlatao2327
feedlatao2327
VN (#51)
Người thách đấu
LP: 1314
65 Trận thắng 275 Đã chơi
52.
S N î P E R
S N î P E R
VN (#52)
Người thách đấu
LP: 1311
171 Trận thắng 889 Đã chơi
53.
홀 애 비
홀 애 비
KR (#53)
Người thách đấu
LP: 1310
220 Trận thắng 1397 Đã chơi
54.
Krmx
Krmx
NA (#54)
Người thách đấu
LP: 1307
145 Trận thắng 723 Đã chơi
55.
HighRoll
HighRoll
VN (#55)
Người thách đấu
LP: 1307
86 Trận thắng 522 Đã chơi
56.
RafaStark
RafaStark
BR (#56)
Người thách đấu
LP: 1305
59 Trận thắng 301 Đã chơi
57.
정동글
정동글
KR (#57)
Người thách đấu
LP: 1302
87 Trận thắng 507 Đã chơi
58.
Ðậu Ðậu
Ðậu Ðậu
VN (#58)
Người thách đấu
LP: 1295
106 Trận thắng 555 Đã chơi
59.
No Quarter
No Quarter
LAS (#59)
Người thách đấu
LP: 1295
80 Trận thắng 317 Đã chơi
60.
Pi iŠ GõD
Pi iŠ GõD
VN (#60)
Người thách đấu
LP: 1293
79 Trận thắng 716 Đã chơi
61.
Client K
Client K
KR (#61)
Người thách đấu
LP: 1292
81 Trận thắng 444 Đã chơi
62.
GrandVice8
GrandVice8
NA (#62)
Người thách đấu
LP: 1286
140 Trận thắng 831 Đã chơi
63.
Mean Mister Kien
Mean Mister Kien
NA (#63)
Người thách đấu
LP: 1275
153 Trận thắng 722 Đã chơi
64.
Lünna
Lünna
BR (#64)
Người thách đấu
LP: 1274
219 Trận thắng 1288 Đã chơi
65.
bruninho sl
bruninho sl
BR (#65)
Người thách đấu
LP: 1274
118 Trận thắng 748 Đã chơi
66.
Naturesbf
Naturesbf
NA (#66)
Người thách đấu
LP: 1271
137 Trận thắng 802 Đã chơi
67.
Lê ßảo
Lê ßảo
VN (#67)
Người thách đấu
LP: 1270
168 Trận thắng 920 Đã chơi
68.
Liquid Tabzz
Liquid Tabzz
EUW (#68)
Người thách đấu
LP: 1269
67 Trận thắng 242 Đã chơi
69.
Thua Do Xui Thôi
Thua Do Xui Thôi
VN (#69)
Người thách đấu
LP: 1266
64 Trận thắng 373 Đã chơi
70.
Titos
Titos
BR (#70)
Người thách đấu
LP: 1264
72 Trận thắng 278 Đã chơi
71.
techzz
techzz
BR (#71)
Người thách đấu
LP: 1260
119 Trận thắng 423 Đã chơi
72.
nho dai ca 0221
nho dai ca 0221
VN (#72)
Người thách đấu
LP: 1257
240 Trận thắng 1305 Đã chơi
73.
DIBO1302
DIBO1302
VN (#73)
Người thách đấu
LP: 1254
92 Trận thắng 480 Đã chơi
74.
BilecikRuhu
BilecikRuhu
TR (#74)
Người thách đấu
LP: 1253
69 Trận thắng 303 Đã chơi
75.
cheukDive
cheukDive
EUW (#75)
Người thách đấu
LP: 1253
42 Trận thắng 139 Đã chơi
76.
DarkHydra
DarkHydra
EUW (#76)
Người thách đấu
LP: 1252
118 Trận thắng 451 Đã chơi
77.
Bin Đạt
Bin Đạt
VN (#77)
Người thách đấu
LP: 1251
158 Trận thắng 815 Đã chơi
78.
5418
5418
BR (#78)
Người thách đấu
LP: 1246
168 Trận thắng 786 Đã chơi
79.
JayPLx
JayPLx
EUW (#79)
Người thách đấu
LP: 1246
123 Trận thắng 637 Đã chơi
80.
VUA TRO CHOl
VUA TRO CHOl
VN (#80)
Người thách đấu
LP: 1245
40 Trận thắng 210 Đã chơi
81.
Navys1mple
Navys1mple
VN (#81)
Người thách đấu
LP: 1245
29 Trận thắng 161 Đã chơi
82.
ATC Bulbasaur
ATC Bulbasaur
TR (#82)
Người thách đấu
LP: 1242
128 Trận thắng 816 Đã chơi
83.
Catlover1107
Catlover1107
VN (#83)
Người thách đấu
LP: 1232
90 Trận thắng 546 Đã chơi
84.
DarkHighroll
DarkHighroll
EUW (#84)
Người thách đấu
LP: 1231
83 Trận thắng 382 Đã chơi
85.
Jares
Jares
TR (#85)
Người thách đấu
LP: 1231
67 Trận thắng 346 Đã chơi
86.
왕 자
왕 자
KR (#86)
Người thách đấu
LP: 1230
143 Trận thắng 1193 Đã chơi
87.
speedruzlol
speedruzlol
TR (#87)
Người thách đấu
LP: 1226
117 Trận thắng 472 Đã chơi
88.
của bạn aa
của bạn aa
VN (#88)
Người thách đấu
LP: 1226
87 Trận thắng 728 Đã chơi
89.
TG Stillness
TG Stillness
VN (#89)
Người thách đấu
LP: 1224
117 Trận thắng 663 Đã chơi
90.
I Lov3 Music
I Lov3 Music
VN (#90)
Người thách đấu
LP: 1223
168 Trận thắng 1051 Đã chơi
91.
Ðấu Trường Vô Lý
Ðấu Trường Vô Lý
VN (#91)
Người thách đấu
LP: 1223
149 Trận thắng 868 Đã chơi
92.
QG sylvanas1
QG sylvanas1
VN (#92)
Người thách đấu
LP: 1222
70 Trận thắng 496 Đã chơi
93.
TwitchTV Odyceuz
TwitchTV Odyceuz
BR (#93)
Người thách đấu
LP: 1217
110 Trận thắng 457 Đã chơi
94.
Geminiiˆˆ
Geminiiˆˆ
VN (#94)
Người thách đấu
LP: 1216
71 Trận thắng 427 Đã chơi
95.
론드루
론드루
KR (#95)
Người thách đấu
LP: 1215
195 Trận thắng 1117 Đã chơi
96.
노마딕
노마딕
KR (#96)
Người thách đấu
LP: 1213
118 Trận thắng 693 Đã chơi
97.
inc mplete
inc mplete
BR (#97)
Người thách đấu
LP: 1212
101 Trận thắng 518 Đã chơi
98.
진흑이
진흑이
KR (#98)
Người thách đấu
LP: 1207
162 Trận thắng 1077 Đã chơi
99.
Shaunz TFT
Shaunz TFT
EUW (#99)
Người thách đấu
LP: 1206
58 Trận thắng 300 Đã chơi
100.
화난짹짹이
화난짹짹이
KR (#100)
Người thách đấu
LP: 1203
167 Trận thắng 792 Đã chơi
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: