การวางวอร์ด

อัตราการชนะต่อตำแหน่งของวอร์ดที่วางแตกต่างกันอัตราการชนะต่อจำนวนของวอร์ดที่วาง


จำนวนวอร์ดที่วางต่อตำแหน่ง

ตำแหน่ง วอร์ด
เลนบน
ป่า
เลนกลาง
ตัวทำดาเมจ
ซัพพอร์ต

เครื่องประดับ (ตอนเริ่มต้นเกม)

ตำแหน่ง % (แพลทินัม+)
เลนบน Stealth Ward
Oracle Lens
ป่า Stealth Ward
Oracle Lens
เลนกลาง Stealth Ward
Oracle Lens
ตัวทำดาเมจ Stealth Ward
Oracle Lens
ซัพพอร์ต Stealth Ward
Oracle Lens

เครื่องประดับ (ตอนสิ้นสุดเกม)

ตำแหน่ง % (แพลทินัม+)
เลนบน Farsight Alteration
Oracle Lens
Stealth Ward
ป่า Oracle Lens
Farsight Alteration
Stealth Ward
เลนกลาง Farsight Alteration
Oracle Lens
Stealth Ward
ตัวทำดาเมจ Farsight Alteration
Oracle Lens
Stealth Ward
ซัพพอร์ต Oracle Lens
Farsight Alteration
Stealth Ward

วอร์ด (0-15นาที)

วอร์ด (0-15นาที)

วอร์ด (15-25นาที)

วอร์ด (15-25นาที)

วอร์ด (25นาที+)

วอร์ด (25นาที+)
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: