สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา
Hextech Drake

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: