การวอร์ด

อัตราชนะตามความแตกต่างของวอร์ดที่วางอัตราชนะตามจำนวนของวอร์ดที่วาง


การวางวอร์ดของบทบาท

บทบาท วอร์ด
เลนบน
Jungler
เลนกลาง
AD แครี่
ซัพพอร์ต

Trinkets (เริ่มเกม)

บทบาท % (แพลทินัม+)
เลนบน Stealth Ward
Oracle Lens
Jungler Stealth Ward
Oracle Lens
เลนกลาง Stealth Ward
Oracle Lens
AD แครี่ Stealth Ward
Oracle Lens
ซัพพอร์ต Stealth Ward
Oracle Lens

Trinkets (ท้ายเกม)

บทบาท % (แพลทินัม+)
เลนบน Farsight Alteration
Oracle Lens
Stealth Ward
Jungler Oracle Lens
Farsight Alteration
Stealth Ward
เลนกลาง Farsight Alteration
Oracle Lens
Stealth Ward
AD แครี่ Farsight Alteration
Oracle Lens
Stealth Ward
ซัพพอร์ต Oracle Lens
Farsight Alteration
Stealth Ward

วอร์ด (0-15 นาที)

วอร์ด (0-15 นาที)

วอร์ด (15-25 นาที)

วอร์ด (15-25 นาที)

วอร์ด (25 นาที+)

วอร์ด (25 นาที+)