สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
Hextech Drake
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
Hextech Drake
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: