Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Tűzsárkány
Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány
Vízsárkány
Földsárkány
Levegősárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány
Levegősárkány
Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány
Földsárkány
Tűzsárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány
Földsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
0 hozzászólás
Hozzászólás küldése
Neved:
hozzászólás: