Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Hextech-sárkány
Levegősárkány
Tűzsárkány
Földsárkány
Vízsárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Tűzsárkány
Hextech-sárkány
Levegősárkány
Földsárkány
Vízsárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
0 hozzászólás
Hozzászólás küldése
Neved:
hozzászólás: