สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรปฐพี
มังกรเพลิง
Hextech Drake
มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง
Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง Hextech Drake
Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: