สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรปฐพี
มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: