Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Földsárkány
Levegősárkány
Vízsárkány
Tűzsárkány
Hextech-sárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Hextech-sárkány
Földsárkány
Vízsárkány
Tűzsárkány
Levegősárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
0 hozzászólás
Hozzászólás küldése
Neved:
hozzászólás: