Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Földsárkány
Levegősárkány
Vízsárkány
Hextech-sárkány
Tűzsárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány
Levegősárkány
Tűzsárkány
Hextech-sárkány
Földsárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
0 hozzászólás
Hozzászólás küldése
Neved:
hozzászólás: