สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
Chemtech Dragon
Hextech Dragon
มังกรเมฆา
มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
Hextech Dragon
มังกรปฐพี
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา
Chemtech Dragon

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Dragon Hextech Dragon
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Dragon
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Chemtech Dragon Chemtech Dragon
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Dragon มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
Hextech Dragon มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Dragon
มังกรมหาสมุทร Chemtech Dragon
Hextech Dragon มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Chemtech Dragon
มังกรมหาสมุทร Hextech Dragon
มังกรเพลิง Chemtech Dragon
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Dragon
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Chemtech Dragon
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
Hextech Dragon Chemtech Dragon
Chemtech Dragon มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Dragon มังกรปฐพี
Chemtech Dragon มังกรปฐพี
Chemtech Dragon Hextech Dragon
Chemtech Dragon มังกรมหาสมุทร
Chemtech Dragon มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Hextech Dragon มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Chemtech Dragon มังกรเมฆา
Hextech Dragon มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Chemtech Dragon
Hextech Dragon มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Chemtech Dragon
Hextech Dragon Chemtech Dragon มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Chemtech Dragon
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Dragon
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Chemtech Dragon มังกรปฐพี
Hextech Dragon มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Dragon มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Dragon
Chemtech Dragon มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Dragon มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Dragon มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Chemtech Dragon
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Dragon Chemtech Dragon มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Dragon
Hextech Dragon มังกรเมฆา Chemtech Dragon
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Chemtech Dragon
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Chemtech Dragon มังกรเพลิง Hextech Dragon
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Chemtech Dragon Hextech Dragon
Hextech Dragon มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Dragon มังกรมหาสมุทร
Chemtech Dragon มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Dragon มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Dragon
Hextech Dragon มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Chemtech Dragon มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Chemtech Dragon มังกรเมฆา
Hextech Dragon มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Dragon
Hextech Dragon Chemtech Dragon มังกรเมฆา
Chemtech Dragon มังกรเมฆา Hextech Dragon
Hextech Dragon มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Dragon
มังกรปฐพี Hextech Dragon มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Chemtech Dragon
Hextech Dragon มังกรเพลิง Chemtech Dragon
Hextech Dragon มังกรปฐพี Chemtech Dragon
มังกรปฐพี Hextech Dragon มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Chemtech Dragon
Chemtech Dragon Hextech Dragon มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Chemtech Dragon มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Chemtech Dragon มังกรเพลิง
Chemtech Dragon มังกรปฐพี Hextech Dragon
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Dragon
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Dragon Chemtech Dragon
Chemtech Dragon มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Chemtech Dragon Hextech Dragon
Chemtech Dragon มังกรเมฆา มังกรปฐพี
Hextech Dragon มังกรมหาสมุทร Chemtech Dragon
Chemtech Dragon มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Chemtech Dragon มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Chemtech Dragon
มังกรมหาสมุทร Hextech Dragon มังกรปฐพี
Hextech Dragon มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Dragon มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Dragon Chemtech Dragon มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Dragon มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Dragon Chemtech Dragon
มังกรเมฆา Hextech Dragon มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Chemtech Dragon Hextech Dragon มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Chemtech Dragon
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
Hextech Dragon มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Dragon
มังกรปฐพี Hextech Dragon Hextech Dragon
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Chemtech Dragon
Chemtech Dragon Hextech Dragon Hextech Dragon
มังกรเพลิง Chemtech Dragon Chemtech Dragon
มังกรเมฆา Chemtech Dragon มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Dragon
Chemtech Dragon มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Chemtech Dragon
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Dragon Hextech Dragon Hextech Dragon
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Chemtech Dragon
Hextech Dragon มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Chemtech Dragon มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Dragon
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Dragon
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Dragon Hextech Dragon
มังกรปฐพี Hextech Dragon มังกรเมฆา
Hextech Dragon มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Dragon Chemtech Dragon
มังกรเมฆา Chemtech Dragon Chemtech Dragon
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Dragon มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Chemtech Dragon มังกรเมฆา
Chemtech Dragon มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
Chemtech Dragon มังกรมหาสมุทร Hextech Dragon
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Chemtech Dragon มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Chemtech Dragon มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Hextech Dragon Hextech Dragon
Chemtech Dragon Hextech Dragon มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Chemtech Dragon Hextech Dragon
มังกรเมฆา Hextech Dragon Hextech Dragon
มังกรมหาสมุทร Chemtech Dragon Hextech Dragon
มังกรมหาสมุทร Chemtech Dragon Chemtech Dragon
มังกรเมฆา Hextech Dragon มังกรเพลิง
Chemtech Dragon มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Dragon Chemtech Dragon Chemtech Dragon
มังกรปฐพี Chemtech Dragon Chemtech Dragon
Chemtech Dragon มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Chemtech Dragon Chemtech Dragon Chemtech Dragon
มังกรปฐพี Chemtech Dragon มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Chemtech Dragon มังกรมหาสมุทร
Chemtech Dragon มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Chemtech Dragon มังกรมหาสมุทร
Hextech Dragon มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Chemtech Dragon มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Chemtech Dragon Hextech Dragon มังกรปฐพี
Hextech Dragon มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Chemtech Dragon มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Chemtech Dragon มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Dragon Chemtech Dragon
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Dragon
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: