Cơ sở dữ liệu thẻ bài LoR Cards

Tên
Loại thẻ bài
Tấn công
Máu
Mana
Từ khóa
Khu vực
Độ hiếm
Xếp hạng
Ảnh
Khu vực Thẻ bài Phí tổn Độ phổ biến Tỉ lệ thắng khi trong Deck Tỉ lệ thắng khi rút ra
Shadow Isles
Vile Feast
Vile Feast
2
Shadow Isles
Vengeance
Vengeance
7
Demacia
Single Combat
Single Combat
2
Shadow Isles
Glimpse Beyond
Glimpse Beyond
2
Targon
Pale Cascade
Pale Cascade
2
Ionia
Deny
Deny
4
Shadow Isles
Withering Wail
Withering Wail
5
Noxus
House Spider
House Spider
2
Piltover & Zaun
Mystic Shot
Mystic Shot
2
Demacia
Fleetfeather Tracker
Fleetfeather Tracker
1
Shadow Isles
The Ruination
The Ruination
9
Freljord
Avalanche
Avalanche
4
Targon
Guiding Touch
Guiding Touch
2
Shadow Isles
Hapless Aristocrat
Hapless Aristocrat
1
Shadow Isles
Grasp of the Undying
Grasp of the Undying
5
Freljord
Omen Hawk
Omen Hawk
1
Freljord
Flash Freeze
Flash Freeze
3
Targon
Hush
Hush
2
Shadow Isles
Atrocity
Atrocity
6
Freljord
Kindly Tavernkeeper
Kindly Tavernkeeper
3
Noxus
Precious Pet
Precious Pet
1
Shadow Isles
Elise
Elise
2
Freljord
Tryndamere
Tryndamere
8
Noxus
Arachnoid Sentry
Arachnoid Sentry
3
Demacia
Brightsteel Protector
Brightsteel Protector
2
Piltover & Zaun
Get Excited!
Get Excited!
3
Freljord
Harsh Winds
Harsh Winds
6
Freljord
Avarosan Hearthguard
Avarosan Hearthguard
5
Demacia
Laurent Protege
Laurent Protege
3
Piltover & Zaun
Thermogenic Beam
Thermogenic Beam
0
Targon
Bastion
Bastion
4
Shadow Isles
Commander Ledros
Commander Ledros
9
Freljord
Wyrding Stones
Wyrding Stones
3
Freljord
Braum
Braum
4
Demacia
Judgment
Judgment
8
Piltover & Zaun
Rummage
Rummage
1
Demacia
Concerted Strike
Concerted Strike
5
Bilgewater
Salvage
Salvage
4
Freljord
Avarosan Sentry
Avarosan Sentry
2
Noxus
Captain Farron
Captain Farron
8
Freljord
Babbling Bjerg
Babbling Bjerg
4
Bilgewater
Zap Sprayfin
Zap Sprayfin
4
Freljord
Feel The Rush
Feel The Rush
12
Demacia
Cithria of Cloudfield
Cithria of Cloudfield
1
Ionia
Zed
Zed
3
Noxus
Crowd Favorite
Crowd Favorite
4
Piltover & Zaun
Jinx
Jinx
4
Noxus
Legion Saboteur
Legion Saboteur
1
Freljord
Trundle
Trundle
5
Demacia
Riposte
Riposte
4
Freljord
Catalyst of Aeons
Catalyst of Aeons
5
Demacia
Sharpsight
Sharpsight
2
Noxus
Culling Strike
Culling Strike
3
Bilgewater
Fortune Croaker
Fortune Croaker
2
Ionia
Will of Ionia
Will of Ionia
5
Targon
Soraka
Soraka
3
Piltover & Zaun
Jury-Rig
Jury-Rig
1
Ionia
Shadow Assassin
Shadow Assassin
3
Freljord
Icevale Archer
Icevale Archer
2
Freljord
Take Heart
Take Heart
3
Shadow Isles
Stalking Shadows
Stalking Shadows
2
Demacia
Relentless Pursuit
Relentless Pursuit
3
Noxus
Legion Grenadier
Legion Grenadier
2
Demacia
Screeching Dragon
Screeching Dragon
5
Noxus
Decimate
Decimate
5
Freljord
Troll Chant
Troll Chant
2
Ionia
Concussive Palm
Concussive Palm
4
Demacia
Vanguard Sergeant
Vanguard Sergeant
3
Shadow Isles
Kalista
Kalista
3
Targon
Astral Protection
Astral Protection
4
Piltover & Zaun
Flame Chompers!
Flame Chompers!
2
Bilgewater
Twisted Fate
Twisted Fate
4
Targon
Star Spring
Star Spring
2
Shadow Isles
Unspeakable Horror
Unspeakable Horror
2
Targon
Solari Soldier
Solari Soldier
1
Demacia
Cithria the Bold
Cithria the Bold
6
Demacia
Garen
Garen
5
Shadow Isles
Black Spear
Black Spear
3
Noxus
Noxian Fervor
Noxian Fervor
3
Bilgewater
Jagged Butcher
Jagged Butcher
1
Noxus
Draven
Draven
3
Noxus
Ravenous Flock
Ravenous Flock
1
Bilgewater
Miss Fortune
Miss Fortune
3
Demacia
Lux
Lux
6
Noxus
Darius
Darius
6
Piltover & Zaun
Statikk Shock
Statikk Shock
4
Noxus
Imperial Demolitionist
Imperial Demolitionist
2
Targon
Starshaping
Starshaping
5
Ionia
Twin Disciplines
Twin Disciplines
3
Piltover & Zaun
Poro Cannon
Poro Cannon
0
Piltover & Zaun
Augmented Experimenter
Augmented Experimenter
6
Targon
Zenith Blade
Zenith Blade
3
Shadow Isles
Doombeast
Doombeast
3
Piltover & Zaun
Zaunite Urchin
Zaunite Urchin
1
Targon
Aurelion Sol
Aurelion Sol
10
Freljord
Alpha Wildclaw
Alpha Wildclaw
6
Targon
Broadbacked Protector
Broadbacked Protector
4
Bilgewater
Tahm Kench
Tahm Kench
4
Shadow Isles
The Rekindler
The Rekindler
7
Shadow Isles
Arachnoid Horror
Arachnoid Horror
2
Freljord
Ashe
Ashe
4
Noxus
Arena Battlecaster
Arena Battlecaster
2
Piltover & Zaun
Teemo
Teemo
1
Freljord
They Who Endure
They Who Endure
7
Targon
Solari Priestess
Solari Priestess
3
Targon
Mentor of the Stones
Mentor of the Stones
3
Bilgewater
Crusty Codger
Crusty Codger
1
Shadow Isles
Go Hard
Go Hard
1
Demacia
Fiora
Fiora
3
Targon
Solari Shieldbearer
Solari Shieldbearer
2
Demacia
Grizzled Ranger
Grizzled Ranger
4
Freljord
Starlit Seer
Starlit Seer
2
Demacia
Vanguard Defender
Vanguard Defender
2
Demacia
Ranger's Resolve
Ranger's Resolve
1
Bilgewater
Make it Rain
Make it Rain
3
Shadow Isles
Frenzied Skitterer
Frenzied Skitterer
3
Targon
Star Shepherd
Star Shepherd
1
Shadow Isles
Cursed Keeper
Cursed Keeper
2
Noxus
Swain
Swain
5
Demacia
Radiant Strike
Radiant Strike
1
Shadow Isles
The Undying
The Undying
3
Freljord
Avarosan Marksman
Avarosan Marksman
3
Bilgewater
Boxtopus
Boxtopus
2
Ionia
Rivershaper
Rivershaper
3
Shadow Isles
Brood Awakening
Brood Awakening
6
Targon
The Infinite Mindsplitter
The Infinite Mindsplitter
8
Noxus
The Leviathan
The Leviathan
8
Demacia
Laurent Bladekeeper
Laurent Bladekeeper
4
Noxus
Vision
Vision
3
Freljord
Brittle Steel
Brittle Steel
1
Demacia
Redoubled Valor
Redoubled Valor
6
Demacia
Shyvana
Shyvana
4
Noxus
Might
Might
3
Ionia
Deep Meditation
Deep Meditation
5
Freljord
Mighty Poro
Mighty Poro
3
Demacia
Prismatic Barrier
Prismatic Barrier
3
Bilgewater
Gangplank
Gangplank
5
Piltover & Zaun
Progress Day!
Progress Day!
8
Ionia
Greenglade Duo
Greenglade Duo
2
Bilgewater
Abyssal Eye
Abyssal Eye
5
Bilgewater
Dreadway Deckhand
Dreadway Deckhand
2
Noxus
Death's Hand
Death's Hand
3
Targon
Sunblessed Vigor
Sunblessed Vigor
2
Freljord
Sejuani
Sejuani
6
Demacia
Radiant Guardian
Radiant Guardian
5
Bilgewater
Nautilus
Nautilus
7
Piltover & Zaun
Chump Whump
Chump Whump
4
Shadow Isles
Wraithcaller
Wraithcaller
4
Bilgewater
Dreg Dredgers
Dreg Dredgers
1
Bilgewater
Jaull Hunters
Jaull Hunters
3
Shadow Isles
Phantom Prankster
Phantom Prankster
3
Targon
Mountain Goat
Mountain Goat
2
Bilgewater
Devourer of the Depths
Devourer of the Depths
6
Shadow Isles
Maokai
Maokai
4
Noxus
Legion Rearguard
Legion Rearguard
1
Shadow Isles
Deadbloom Wanderer
Deadbloom Wanderer
3
Ionia
Spirit's Refuge
Spirit's Refuge
4
Piltover & Zaun
Ezreal
Ezreal
3
Shadow Isles
Chronicler of Ruin
Chronicler of Ruin
4
Shadow Isles
The Harrowing
The Harrowing
9
Freljord
Avarosan Trapper
Avarosan Trapper
3
Ionia
Karma
Karma
6
Ionia
Dawn and Dusk
Dawn and Dusk
6
Bilgewater
Petty Officer
Petty Officer
3
Noxus
Reckless Trifarian
Reckless Trifarian
3
Demacia
Brightsteel Formation
Brightsteel Formation
9
Noxus
Trifarian Gloryseeker
Trifarian Gloryseeker
2
Shadow Isles
Ravenous Butcher
Ravenous Butcher
0
Demacia
Genevieve Elmheart
Genevieve Elmheart
6
Bilgewater