Cơ sở dữ liệu thẻ bài LoR Cards

Tên
Loại thẻ bài
Tấn công
Máu
Mana
Từ khóa
Khu vực
Độ hiếm
Xếp hạng
Ảnh
Khu vực Thẻ bài Phí tổn Độ phổ biến Tỉ lệ thắng khi trong Deck Tỉ lệ thắng khi rút ra
Ionia
Twin Disciplines
Twin Disciplines
2
Shadow Isles
Glimpse Beyond
Glimpse Beyond
2
Shadow Isles
Vile Feast
Vile Feast
2
Demacia
Sharpsight
Sharpsight
2
Shurima
Shaped Stone
Shaped Stone
1
Demacia
Fleetfeather Tracker
Fleetfeather Tracker
1
Piltover & Zaun
Mystic Shot
Mystic Shot
2
Ionia
Greenglade Duo
Greenglade Duo
2
Ionia
Deny
Deny
4
Shurima
Preservarium
Preservarium
2
Ionia
Shadow Assassin
Shadow Assassin
3
Demacia
Brightsteel Protector
Brightsteel Protector
2
Noxus
Arachnoid Sentry
Arachnoid Sentry
3
Ionia
Concussive Palm
Concussive Palm
4
Shurima
Treasure Seeker
Treasure Seeker
1
Ionia
Inspiring Mentor
Inspiring Mentor
1
Demacia
Single Combat
Single Combat
2
Bilgewater
Make it Rain
Make it Rain
2
Ionia
Will of Ionia
Will of Ionia
4
Shadow Isles
Vengeance
Vengeance
7
Ionia
Zed
Zed
3
Demacia
Golden Aegis
Golden Aegis
4
Shurima
Dunekeeper
Dunekeeper
1
Piltover & Zaun
Thermogenic Beam
Thermogenic Beam
0
Freljord
Kindly Tavernkeeper
Kindly Tavernkeeper
3
Shurima
Merciless Hunter
Merciless Hunter
3
Demacia
Relentless Pursuit
Relentless Pursuit
3
Shadow Isles
Withering Wail
Withering Wail
5
Shurima
Rite of Negation
Rite of Negation
4
Demacia
Concerted Strike
Concerted Strike
5
Noxus
House Spider
House Spider
2
Shadow Isles
Hapless Aristocrat
Hapless Aristocrat
1
Shadow Isles
Atrocity
Atrocity
7
Freljord
Avalanche
Avalanche
4
Targon
Guiding Touch
Guiding Touch
2
Shurima
Azir
Azir
3
Shadow Isles
Black Spear
Black Spear
3
Bilgewater
Zap Sprayfin
Zap Sprayfin
4
Bilgewater
Jagged Butcher
Jagged Butcher
1
Bilgewater
Crackshot Corsair
Crackshot Corsair
1
Noxus
Noxian Fervor
Noxian Fervor
3
Noxus
Ravenous Flock
Ravenous Flock
1
Ionia
Young Witch
Young Witch
2
Freljord
Braum
Braum
4
Freljord
Omen Hawk
Omen Hawk
1
Noxus
Legion Saboteur
Legion Saboteur
1
Freljord
Troll Chant
Troll Chant
2
Piltover & Zaun
Get Excited!
Get Excited!
3
Ionia
Sparring Student
Sparring Student
1
Demacia
Ranger's Resolve
Ranger's Resolve
1
Shurima
Rite of Calling
Rite of Calling
0
Ionia
Spirit's Refuge
Spirit's Refuge
4
Noxus
Imperial Demolitionist
Imperial Demolitionist
2
Noxus
Legion Rearguard
Legion Rearguard
1
Noxus
Decimate
Decimate
5
Ionia
Nopeify!
Nopeify!
2
Targon
Sunblessed Vigor
Sunblessed Vigor
2
Shurima
Emperor's Dais
Emperor's Dais
2
Ionia
Yasuo
Yasuo
4
Noxus
Legion Grenadier
Legion Grenadier
2
Freljord
Flash Freeze
Flash Freeze
3
Bilgewater
Miss Fortune
Miss Fortune
3
Freljord
Avarosan Sentry
Avarosan Sentry
2
Noxus
Captain Farron
Captain Farron
8
Targon
Hush
Hush
3
Ionia
Ghost
Ghost
1
Targon
Solari Soldier
Solari Soldier
1
Shadow Isles
Viego
Viego
5
Bilgewater
Bone Skewer
Bone Skewer
2
Targon
Zenith Blade
Zenith Blade
3
Shadow Isles
Grasp of the Undying
Grasp of the Undying
5
Ionia
Fae Bladetwirler
Fae Bladetwirler
2
Demacia
Laurent Protege
Laurent Protege
3
Ionia
Ribbon Dancer
Ribbon Dancer
2
Ionia
Lead and Follow
Lead and Follow
2
Ionia
Irelia
Irelia
3
Targon
Solari Shieldbearer
Solari Shieldbearer
2
Targon
Pale Cascade
Pale Cascade
2
Ionia
Blossoming Blade
Blossoming Blade
5
Ionia
Yone, Windchaser
Yone, Windchaser
7
Ionia
Tasty Faefolk
Tasty Faefolk
3
Ionia
Lulu
Lulu
3
Freljord
Icevale Archer
Icevale Archer
2
Shadow Isles
Camavoran Soldier
Camavoran Soldier
3
Shurima
Rock Hopper
Rock Hopper
2
Targon
Leona
Leona
4
Shurima
Ruin Runner
Ruin Runner
5
Noxus
Precious Pet
Precious Pet
1
Shadow Isles
Cursed Keeper
Cursed Keeper
2
Targon
The Infinite Mindsplitter
The Infinite Mindsplitter
8
Shadow Isles
Elise
Elise
2
Shurima
Xer'sai Caller
Xer'sai Caller
3
Bilgewater
Pyke
Pyke
4
Shadow Isles
Spirit Leech
Spirit Leech
4
Noxus
Swain
Swain
5
Bilgewater
Gangplank
Gangplank
5
Ionia
Minah Swiftfoot
Minah Swiftfoot
9
Shurima
Xer'sai Hatchling
Xer'sai Hatchling
1
Shurima
Call the Pack
Call the Pack
2
Bilgewater
Snapjaw Swarm
Snapjaw Swarm
2
Bilgewater
Sharkling
Sharkling
1
Ionia
Navori Conspirator
Navori Conspirator
2
Bilgewater
Redfin Hammersnout
Redfin Hammersnout
2
Targon
Rahvun, Daylight's Spear
Rahvun, Daylight's Spear
5
Shurima
Akshan
Akshan
2
Shurima
Aspiring Chronomancer
Aspiring Chronomancer
2
Shadow Isles
Fading Icon
Fading Icon
2
Shurima
Rek'Sai
Rek'Sai
3
Ionia
Scaled Snapper
Scaled Snapper
3
Ionia
Homecoming
Homecoming
4
Shadow Isles
The Ruination
The Ruination
9
Shadow Isles
Ravenous Butcher
Ravenous Butcher
0
Bilgewater
Parrrley
Parrrley
1
Bilgewater
Hired Gun
Hired Gun
2
Shadow Isles
The Undying
The Undying
3
Shurima
Sivir
Sivir
4
Targon
Solari Sunforger
Solari Sunforger
4
Bilgewater
Fortune Croaker
Fortune Croaker
2
Noxus
Iron Ballista
Iron Ballista
3
Targon
Soraka
Soraka
3
Targon
Astral Protection
Astral Protection
4
Ionia
Navori Bladescout
Navori Bladescout
1
Shurima
Xerxa'Reth, The Undertitan
Xerxa'Reth, The Undertitan
5
Freljord
Three Sisters
Three Sisters
1
Shadow Isles
Invasive Hydravine
Invasive Hydravine
7
Noxus
Death's Hand
Death's Hand
3
Freljord
Avarosan Hearthguard
Avarosan Hearthguard
5
Targon
Sunburst
Sunburst
6
Targon
Mountain Goat
Mountain Goat
2
Demacia
Laurent Bladekeeper
Laurent Bladekeeper
4
Shurima
Siphoning Strike
Siphoning Strike
5
Piltover & Zaun
Teemo
Teemo
1
Freljord
Babbling Bjerg
Babbling Bjerg
4
Freljord
Take Heart
Take Heart
3
Targon
Morning Light
Morning Light
5
Freljord
Alpha Wildclaw
Alpha Wildclaw
6
Ionia
Defiant Dance
Defiant Dance
4
Shadow Isles
The Rekindler
The Rekindler
7
Bilgewater
Bloodbait
Bloodbait
1
Freljord
Tryndamere
Tryndamere
8
Shurima
The Absolver
The Absolver
2
Piltover & Zaun
Sump Dredger
Sump Dredger
3
Demacia
Judgment
Judgment
8
Targon
Broadbacked Protector
Broadbacked Protector
4
Noxus
Darius
Darius
6
Targon
Star Shepherd
Star Shepherd
1
Targon
Sleepy Trouble Bubble
Sleepy Trouble Bubble
2
Bilgewater
Jaull-fish
Jaull-fish
8
Piltover & Zaun
Time Trick
Time Trick
2
Shurima
Ancient Preparations
Ancient Preparations
1
Ionia
Scales of the Dragon
Scales of the Dragon
3
Ionia
Fae Guide
Fae Guide
4
Targon
Bastion
Bastion
4
Demacia
Screeching Dragon
Screeching Dragon
5
Targon
Sneaky Zeebles
Sneaky Zeebles
5
Freljord
Brittle Steel
Brittle Steel
1
Piltover & Zaun
Academy Prodigy
Academy Prodigy
2
Piltover & Zaun
Boomcrew Rookie
Boomcrew Rookie
2
Freljord
Ice Shard
Ice Shard
3
Noxus
Scorched Earth
Scorched Earth
3
Shurima
Nasus
Nasus
6
Targon
Zoe
Zoe
1