Kho dữ liệu Thẻ Bài HTR

Tên
Loại Bài
Công
Máu
Mana
Từ Khóa
Vùng
Độ hiếm
Liệt kê
Hình ảnh
Vùng Thẻ bài Chi Phí Phổ biến Tỷ lệ thắng khi có bài Tỷ lệ thắng khi rút
Demacia
Đấu Tay Đôi
Đấu Tay Đôi
2
Demacia
Hãy Vững Vàng!
Hãy Vững Vàng!
2
Runeterra
Rồng Ngàn Tuổi
Rồng Ngàn Tuổi
12
Quần Đảo Bóng Đêm
Phục Hận
Phục Hận
6
Piltover & Zaun
Phát Bắn Thần Bí
Phát Bắn Thần Bí
2
Noxus
Rồng Phun Lửa Giận Dữ
Rồng Phun Lửa Giận Dữ
6
Quần Đảo Bóng Đêm
Khai Nhãn
Khai Nhãn
2
Thành Phố Bandle
Quăng Bánh
Quăng Bánh
1
Demacia
Rồng Thịnh Nộ
Rồng Thịnh Nộ
5
Freljord
Diều Hâu Tiền Báo
Diều Hâu Tiền Báo
1
Demacia
Shyvana
Shyvana
4
Demacia
Oanh Tạc Chiến
Oanh Tạc Chiến
3
Ionia
Hậu Đài Viên
Hậu Đài Viên
2
Demacia
Rồng Gió
Rồng Gió
6
Quần Đảo Bóng Đêm
Cá Mập Chiến Xa
Cá Mập Chiến Xa
2
Ionia
Môn Sinh Võ Học
Môn Sinh Võ Học
1
Piltover & Zaun
Teemo
Teemo
1
Quần Đảo Bóng Đêm
Thiết Giáp Càn Quét
Thiết Giáp Càn Quét
2
Quần Đảo Bóng Đêm
Hecarim
Hecarim
6
Demacia
Trung Úy Long Binh
Trung Úy Long Binh
2
Demacia
Long Binh Tiên Phong
Long Binh Tiên Phong
6
Targon
Aurelion Sol
Aurelion Sol
10
Quần Đảo Bóng Đêm
Thiên Tài Chuộc Tội
Thiên Tài Chuộc Tội
2
Demacia
Học Giả Tiên Phong
Học Giả Tiên Phong
3
Freljord
Cuồng Phong
Cuồng Phong
5
Targon
Ban Phước Dẫn Lối
Ban Phước Dẫn Lối
2
Demacia
Kadregrin Đại Suy Vong
Kadregrin Đại Suy Vong
6
Quần Đảo Bóng Đêm
Lính Canh Thung Lũng Ánh Trăng
Lính Canh Thung Lũng Ánh Trăng
3
Ionia
Môn Đồ Bóng Đêm
Môn Đồ Bóng Đêm
1
Quần Đảo Bóng Đêm
Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn
Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn
2
Quần Đảo Bóng Đêm
Cổ Vật Bị Ám
Cổ Vật Bị Ám
2
Ionia
Rồng Phục Kích
Rồng Phục Kích
5
Piltover & Zaun
Kẻ Bán Nấm Dạo
Kẻ Bán Nấm Dạo
3
Piltover & Zaun
Chồn Rác Ngờ Nghệch
Chồn Rác Ngờ Nghệch
4
Quần Đảo Bóng Đêm
Bóng Đêm Rình Rập
Bóng Đêm Rình Rập
3
Demacia
Gấu Cưỡi Chặn Đòn
Gấu Cưỡi Chặn Đòn
3
Ionia
Từ Chối
Từ Chối
4
Targon
Sứ Giả Rồng Thiêng
Sứ Giả Rồng Thiêng
2
Quần Đảo Bóng Đêm
Lão Ngư Vô Lo
Lão Ngư Vô Lo
1
Demacia
Hỏa Ngục Long Kadregrin
Hỏa Ngục Long Kadregrin
9
Freljord
Braum
Braum
4
Thành Phố Bandle
Gnar
Gnar
4
Thành Phố Bandle
Cái Lườm
Cái Lườm
2
Quần Đảo Bóng Đêm
Lính Gác Vĩnh Hằng
Lính Gác Vĩnh Hằng
2
Targon
Hang Rồng
Hang Rồng
3
Demacia
Kiếm Sư Laurent
Kiếm Sư Laurent
2
Shurima
Bầy Đàn Quái Sừng
Bầy Đàn Quái Sừng
6
Targon
Bạch Hỏa Thương Tổn
Bạch Hỏa Thương Tổn
3
Thành Phố Bandle
Lợn Biển Tí Hon
Lợn Biển Tí Hon
7
Demacia
Long Binh Đại Suy Vong
Long Binh Đại Suy Vong
3
Quần Đảo Bóng Đêm
Trảm Hồn
Trảm Hồn
3
Quần Đảo Bóng Đêm
Bóng Ma Kị Sĩ
Bóng Ma Kị Sĩ
2
Freljord
Yeti Cổ Đại
Yeti Cổ Đại
7
Demacia
Phán Quyết
Phán Quyết
8
Noxus
Quân Đoàn Đặc Công
Quân Đoàn Đặc Công
1
Freljord
Đóng băng Siêu tốc
Đóng băng Siêu tốc
3
Demacia
Giáp Lưới
Giáp Lưới
1
Thành Phố Bandle
Nhà Dịch Chuyển Tiên Phong
Nhà Dịch Chuyển Tiên Phong
2
Thành Phố Bandle
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
2
Targon
Hộ Vệ Bạch Hỏa
Hộ Vệ Bạch Hỏa
4
Targon
Hỏa Tinh Hợp Nhất
Hỏa Tinh Hợp Nhất
5
Freljord
Gọi Bão
Gọi Bão
2
Freljord
Chó Tuyết Yadulsk
Chó Tuyết Yadulsk
2
Thành Phố Bandle
Vex
Vex
4
Targon
Tiếng Vọng Inviolus
Tiếng Vọng Inviolus
6
Targon
Morgana
Morgana
5
Thành Phố Bandle
Phi Tiêu Độc
Phi Tiêu Độc
1
Targon
Giáng Trần
Giáng Trần
15
Piltover & Zaun
Chồn Rác
Chồn Rác
2
Thành Phố Bandle
Norra
Norra
2
Piltover & Zaun
Poro Táo Bạo
Poro Táo Bạo
1
Quần Đảo Bóng Đêm
Thu Thập Linh Hồn
Thu Thập Linh Hồn
2
Quần Đảo Bóng Đêm
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
5
Thành Phố Bandle
Chế Phẩm Phế Liệu
Chế Phẩm Phế Liệu
2
Demacia
Đối Đầu
Đối Đầu
2
Bilgewater
Hải Tặc Thiện Xạ
Hải Tặc Thiện Xạ
1
Demacia
Garen
Garen
5
Quần Đảo Bóng Đêm
Grimm
Grimm
6
Thành Phố Bandle
Cún Nấm Độc
Cún Nấm Độc
2
Bilgewater
Mưa Đạn
Mưa Đạn
2
Demacia
Quý Ông Đấu Tay Đôi
Quý Ông Đấu Tay Đôi
3
Thành Phố Bandle
Đại Náo Dịch Chuyển
Đại Náo Dịch Chuyển
5
Thành Phố Bandle
Mini-Hóa
Mini-Hóa
6
Demacia
Phi Ưng Truy Sát
Phi Ưng Truy Sát
1
Quần Đảo Bóng Đêm
Biểu Tượng Phai Nhạt
Biểu Tượng Phai Nhạt
2
Shurima
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Nghi Lễ Cự Tuyệt
4
Quần Đảo Bóng Đêm
Dấu Ấn Quần Đảo
Dấu Ấn Quần Đảo
1
Quần Đảo Bóng Đêm
Mũi Giáo Hắc Ám
Mũi Giáo Hắc Ám
3
Demacia
Vệ Binh Giáp Sắt
Vệ Binh Giáp Sắt
2
Quần Đảo Bóng Đêm
Đại Suy Vong
Đại Suy Vong
9
Targon
Thác Bạc
Thác Bạc
2
Demacia
Kẻ Tận Trung Rồng
Kẻ Tận Trung Rồng
2
Quần Đảo Bóng Đêm
Bàn Tay Chết Chóc
Bàn Tay Chết Chóc
3
Piltover & Zaun
Thông Tin Mật
Thông Tin Mật
3
Demacia
Lăng Kính Phòng Hộ
Lăng Kính Phòng Hộ
3
Shurima
Cát Lún
Cát Lún
3
Piltover & Zaun
Corina, Bậc Thầy Tội Phạm
Corina, Bậc Thầy Tội Phạm
6
Ionia
Không Đâu Nha!
Không Đâu Nha!
2
Quần Đảo Bóng Đêm
Gai Căm Hận
Gai Căm Hận
2
Quần Đảo Bóng Đêm
Quân Đoàn Phụng Sự
Quân Đoàn Phụng Sự
3
Noxus
Dũng Mãnh
Dũng Mãnh
3
Freljord
Tuyết Lở
Tuyết Lở
4
Quần Đảo Bóng Đêm
Bóng Ma Cổ Ngữ
Bóng Ma Cổ Ngữ
4
Bilgewater
Cảnh Binh Marai
Cảnh Binh Marai
2
Noxus
Múa Xoay
Múa Xoay
3
Ionia
Sát Thủ Bóng Đêm
Sát Thủ Bóng Đêm
3
Freljord
Poro Hùng Dũng
Poro Hùng Dũng
3
Noxus
Ý Chí Noxus
Ý Chí Noxus
3
Targon
Tuyệt Cảnh Thượng Giới
Tuyệt Cảnh Thượng Giới
5
Freljord
Thằn Lằn Băng Giá
Thằn Lằn Băng Giá
5
Bilgewater
Đồ Tể Gai Góc
Đồ Tể Gai Góc
1
Thành Phố Bandle
Cú Mèo Bắt Sâu
Cú Mèo Bắt Sâu
2
Targon
Chiến Binh Solari
Chiến Binh Solari
1
Ionia
Yasuo
Yasuo
4
Thành Phố Bandle
Đại Bàng Sấm Nhí
Đại Bàng Sấm Nhí
4
Freljord
Poro Cô Đơn
Poro Cô Đơn
1
Thành Phố Bandle
Tộc Trưởng Nakotak
Tộc Trưởng Nakotak
3
Noxus
Lính Gác Nhền Nhện
Lính Gác Nhền Nhện
3
Freljord
Bí Thuật Hoang Dã
Bí Thuật Hoang Dã
5
Piltover & Zaun
Bí Thuật Thời Gian
Bí Thuật Thời Gian
2
Bilgewater
Miss Fortune
Miss Fortune
3
Piltover & Zaun
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Chùm Sáng Nhiệt Năng
0
Thành Phố Bandle
Thằn Lằn Tí Hon
Thằn Lằn Tí Hon
2
Quần Đảo Bóng Đêm
Viego
Viego
6
Noxus
Mordekaiser
Mordekaiser
7
Bilgewater
Đàm Phán
Đàm Phán
1
Targon
Diều Hâu Mặt Trời Solari
Diều Hâu Mặt Trời Solari
2
Piltover & Zaun
Caitlyn
Caitlyn
3
Quần Đảo Bóng Đêm
Kẻ Bất Tử
Kẻ Bất Tử
3
Quần Đảo Bóng Đêm
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Bữa Tiệc Ghê Tởm
2
Freljord
Bánh Quy Poro
Bánh Quy Poro
3
Ionia
Zed
Zed
3
Piltover & Zaun
Tên Lửa Oanh Tạc
Tên Lửa Oanh Tạc
5
Quần Đảo Bóng Đêm
Hỏa Truyền Sư
Hỏa Truyền Sư
7
Noxus
Đại Úy Farron
Đại Úy Farron
8
Piltover & Zaun
Thợ Rèn Trưởng
Thợ Rèn Trưởng
1
Ionia
Tinh Linh Lốc Xoáy
Tinh Linh Lốc Xoáy
2
Piltover & Zaun
Máy Nghiền Hoàng Kim
Máy Nghiền Hoàng Kim
3
Quần Đảo Bóng Đêm
Chiến Binh Camavor
Chiến Binh Camavor
3
Demacia
Đầu Bếp Hệ Chiến
Đầu Bếp Hệ Chiến
4
Noxus