ฐานข้อมูลการ์ด LoR

ชื่อ
ประเภทการ์ด
พลังโจมตี
เลือด
มานา
Keywords
ภูมิภาค
ความหายาก
รายการ
ภาพ
ภูมิภาค การ์ด ค่าใช้จ่าย ความนิยม อัตราชนะใน Deck อัตราชนะเมื่อจั่วการ์ด
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Rite of Negation
Rite of Negation
4
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Glimpse Beyond
Glimpse Beyond
2
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Quicksand
Quicksand
3
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Vile Feast
Vile Feast
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Vengeance
Vengeance
6
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Rite of Calling
Rite of Calling
0
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Ancient Hourglass
Ancient Hourglass
3
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Sharpsight
Sharpsight
2
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Kai'Sa
Kai'Sa
5
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Twin Disciplines
Twin Disciplines
2
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Preservarium
Preservarium
2
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Voidling
Voidling
1
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Supercharge
Supercharge
4
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Boisterous Host
Boisterous Host
1
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Gwen
Gwen
4
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Mystic Shot
Mystic Shot
2
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Deny
Deny
4
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Void Abomination
Void Abomination
8
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Merciless Hunter
Merciless Hunter
3
น็อก<zwsp>ซัส
Arachnoid Sentry
Arachnoid Sentry
3
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Petricite Broadwing
Petricite Broadwing
2
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Concerted Strike
Concerted Strike
5
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Atrocity
Atrocity
7
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Phantom Butler
Phantom Butler
2
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Belvethi Elder
Belvethi Elder
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Strike Up The Band
Strike Up The Band
3
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Domination
Domination
3
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Cataclysm
Cataclysm
3
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Conductor Of The Mists
Conductor Of The Mists
3
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Byrd, The Bellringer
Byrd, The Bellringer
1
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Brightsteel Protector
Brightsteel Protector
2
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Golden Aegis
Golden Aegis
4
น็อก<zwsp>ซัส
House Spider
House Spider
2
รูนเทอร์รา
Bard
Bard
4
ทาร์<zwsp>กอน
Esmus, Breath of the World
Esmus, Breath of the World
2
น็อก<zwsp>ซัส
Ravenous Flock
Ravenous Flock
1
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Blinding Assault
Blinding Assault
2
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Treasure Seeker
Treasure Seeker
1
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Sultur
Sultur
2
รูนเทอร์รา
Evelynn
Evelynn
4
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Void Blaster
Void Blaster
4
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Vora
Vora
3
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Eye of Nagakabouros
Eye of Nagakabouros
5
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Concussive Palm
Concussive Palm
4
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Kindly Tavernkeeper
Kindly Tavernkeeper
3
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Eternal Dancers
Eternal Dancers
6
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Radiant Guardian
Radiant Guardian
5
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Troll Chant
Troll Chant
2
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Single Combat
Single Combat
2
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Aspiring Chronomancer
Aspiring Chronomancer
2
น็อก<zwsp>ซัส
Decimate
Decimate
5
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Xer'sai Hatchling
Xer'sai Hatchling
1
น็อก<zwsp>ซัส
Legion Saboteur
Legion Saboteur
1
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Three Sisters
Three Sisters
1
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Shadow Assassin
Shadow Assassin
3
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Azir
Azir
3
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Fleetfeather Tracker
Fleetfeather Tracker
1
น็อก<zwsp>ซัส
Noxian Fervor
Noxian Fervor
3
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Withering Wail
Withering Wail
5
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Dune Keeper
Dune Keeper
1
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Nopeify!
Nopeify!
2
ทาร์<zwsp>กอน
Guiding Touch
Guiding Touch
2
น็อก<zwsp>ซัส
Imperial Demolitionist
Imperial Demolitionist
2
ทาร์<zwsp>กอน
Pale Cascade
Pale Cascade
2
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Ranger's Resolve
Ranger's Resolve
1
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Ancient Preparation
Ancient Preparation
1
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Avalanche
Avalanche
4
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Shaped Stone
Shaped Stone
1
น็อก<zwsp>ซัส
Annie
Annie
1
น็อก<zwsp>ซัส
Legion Rearguard
Legion Rearguard
1
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Make it Rain
Make it Rain
2
น็อก<zwsp>ซัส
Whispered Word
Whispered Word
4
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
The Ruination
The Ruination
9
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Get Excited!
Get Excited!
3
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Zap Sprayfin
Zap Sprayfin
4
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Yasuo
Yasuo
4
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Fae Bladetwirler
Fae Bladetwirler
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Doombeast
Doombeast
3
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Ghostly Paramour
Ghostly Paramour
4
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Tentacle Smash
Tentacle Smash
4
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Thermogenic Beam
Thermogenic Beam
0
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Crackshot Corsair
Crackshot Corsair
1
ทาร์<zwsp>กอน
Mountain Goat
Mountain Goat
2
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Pokey Stick
Pokey Stick
2
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
The Stagehand
The Stagehand
2
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Braum
Braum
4
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Sparring Student
Sparring Student
1
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Homecoming
Homecoming
4
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Elise
Elise
2
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Rock Hopper
Rock Hopper
2
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Greenfang Warden
Greenfang Warden
3
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Black Spear
Black Spear
3
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Will of Ionia
Will of Ionia
4
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Solitude
Solitude
5
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Viego
Viego
5
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Fortune Croaker
Fortune Croaker
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
The Harrowing
The Harrowing
9
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Ionian Tellstones
Ionian Tellstones
1
ทาร์<zwsp>กอน
Solari Sunhawk
Solari Sunhawk
2
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Boomcrew Rookie
Boomcrew Rookie
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Camavoran Soldier
Camavoran Soldier
3
น็อก<zwsp>ซัส
Disintegrate
Disintegrate
2
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Emperor's Dais
Emperor's Dais
2
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
The Absolver
The Absolver
2
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Answered Prayer
Answered Prayer
2
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Spirit's Refuge
Spirit's Refuge
4
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Blighted Ravine
Blighted Ravine
4
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Omen Hawk
Omen Hawk
1
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Hate Spike
Hate Spike
1
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Greenglade Duo
Greenglade Duo
2
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Zaunite Urchin
Zaunite Urchin
1
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Hapless Aristocrat
Hapless Aristocrat
1
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Watchful Idol
Watchful Idol
1
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Avarosan Sentry
Avarosan Sentry
2
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Ferros Financier
Ferros Financier
2
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Steem
Steem
6
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Ribbon Dancer
Ribbon Dancer
2
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Irelia
Irelia
3
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Blossoming Blade
Blossoming Blade
5
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Hired Gun
Hired Gun
2
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Twisted Fate
Twisted Fate
4
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Illaoi
Illaoi
4
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Blood in the Water
Blood in the Water
5
น็อก<zwsp>ซัส
Might
Might
3
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
The Sea's Voice
The Sea's Voice
3
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Poro Cannon