ฐานข้อมูลการ์ด LoR

ชื่อ
ประเภทการ์ด
พลังโจมตี
เลือด
มานา
Keywords
ภูมิภาค
ความหายาก
รายการ
ภาพ
ภูมิภาค การ์ด ค่าใช้จ่าย ความนิยม อัตราชนะใน Deck อัตราชนะเมื่อจั่วการ์ด
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Vile Feast
Vile Feast
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Glimpse Beyond
Glimpse Beyond
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Vengeance
Vengeance
6
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Deny
Deny
4
น็อก<zwsp>ซัส
Arachnoid Sentry
Arachnoid Sentry
3
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Twin Disciplines
Twin Disciplines
2
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Eye of Nagakabouros
Eye of Nagakabouros
5
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Atrocity
Atrocity
7
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Rite of Negation
Rite of Negation
4
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Hate Spike
Hate Spike
2
น็อก<zwsp>ซัส
Ravenous Flock
Ravenous Flock
1
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Mystic Shot
Mystic Shot
2
น็อก<zwsp>ซัส
House Spider
House Spider
2
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Concussive Palm
Concussive Palm
4
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Make it Rain
Make it Rain
2
น็อก<zwsp>ซัส
Noxian Fervor
Noxian Fervor
3
ทาร์<zwsp>กอน
Guiding Touch
Guiding Touch
2
น็อก<zwsp>ซัส
Legion Rearguard
Legion Rearguard
1
น็อก<zwsp>ซัส
Legion Saboteur
Legion Saboteur
1
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Rite of Calling
Rite of Calling
1
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Black Spear
Black Spear
3
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Twisted Fate
Twisted Fate
4
น็อก<zwsp>ซัส
Decimate
Decimate
6
ทาร์<zwsp>กอน
Pale Cascade
Pale Cascade
2
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Single Combat
Single Combat
2
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Pokey Stick
Pokey Stick
2
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Troll Chant
Troll Chant
2
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Zap Sprayfin
Zap Sprayfin
4
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Kindly Tavernkeeper
Kindly Tavernkeeper
3
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Marai Warden
Marai Warden
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Elise
Elise
2
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Quicksand
Quicksand
3
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Jagged Butcher
Jagged Butcher
1
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Three Sisters
Three Sisters
1
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Nopeify!
Nopeify!
2
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Ionian Tellstones
Ionian Tellstones
1
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Concerted Strike
Concerted Strike
5
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Withering Wail
Withering Wail
5
น็อก<zwsp>ซัส
Precious Pet
Precious Pet
1
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Petricite Broadwing
Petricite Broadwing
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Boisterous Host
Boisterous Host
1
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Sharpsight
Sharpsight
2
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Golden Aegis
Golden Aegis
4
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Phantom Butler
Phantom Butler
2
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Thermogenic Beam
Thermogenic Beam
0
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Miss Fortune
Miss Fortune
3
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Avalanche
Avalanche
4
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Will of Ionia
Will of Ionia
4
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Shadow Assassin
Shadow Assassin
3
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Gwen
Gwen
4
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Riptide Sermon
Riptide Sermon
6
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Preservarium
Preservarium
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
The Harrowing
The Harrowing
10
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Hapless Aristocrat
Hapless Aristocrat
1
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Braum
Braum
4
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Yasuo
Yasuo
4
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Viego
Viego
6
ทาร์<zwsp>กอน
Solari Soldier
Solari Soldier
1
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Fleetfeather Tracker
Fleetfeather Tracker
1
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Camavoran Soldier
Camavoran Soldier
3
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
The Ruination
The Ruination
9
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Omen Hawk
Omen Hawk
1
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Ancient Hourglass
Ancient Hourglass
3
น็อก<zwsp>ซัส
Katarina
Katarina
3
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Fae Bladetwirler
Fae Bladetwirler
2
น็อก<zwsp>ซัส
Swain
Swain
5
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
The Undying
The Undying
3
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Brightsteel Protector
Brightsteel Protector
2
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Aloof Travelers
Aloof Travelers
4
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Invasive Hydravine
Invasive Hydravine
7
ทาร์<zwsp>กอน
Leona
Leona
5
น็อก<zwsp>ซัส
Legion Grenadier
Legion Grenadier
2
ทาร์<zwsp>กอน
Mountain Goat
Mountain Goat
2
ทาร์<zwsp>กอน
Solari Sunhawk
Solari Sunhawk
2
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Conchologist
Conchologist
2
ทาร์<zwsp>กอน
Rahvun, Daylight's Spear
Rahvun, Daylight's Spear
5
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Azir
Azir
3
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Eternal Dancers
Eternal Dancers
6
น็อก<zwsp>ซัส
Death's Hand
Death's Hand
3
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Ranger's Resolve
Ranger's Resolve
1
น็อก<zwsp>ซัส
Imperial Demolitionist
Imperial Demolitionist
2
ทาร์<zwsp>กอน
Solari Shieldbearer
Solari Shieldbearer
2
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Aspiring Chronomancer
Aspiring Chronomancer
2
ทาร์<zwsp>กอน
Sunburst
Sunburst
5
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Yone, Windchaser
Yone, Windchaser
7
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Crackshot Corsair
Crackshot Corsair
1
ทาร์<zwsp>กอน
Esmus, Breath of the World
Esmus, Breath of the World
2
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
It That Stares
It That Stares
8
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Avarosan Sentry
Avarosan Sentry
2
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Treasure Seeker
Treasure Seeker
1
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Laurent Protege
Laurent Protege
3
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Domination
Domination
3
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Homecoming
Homecoming
4
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Tasty Faefolk
Tasty Faefolk
3
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Boomcrew Rookie
Boomcrew Rookie
2
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Eye of the Dragon
Eye of the Dragon
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Sultur
Sultur
2
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Dune Keeper
Dune Keeper
1
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Xer'sai Hatchling
Xer'sai Hatchling
1
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Flash Freeze
Flash Freeze
3
ทาร์<zwsp>กอน
Zoe
Zoe
1
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Ancient Preparation
Ancient Preparation
1
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Get Excited!
Get Excited!
3
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Navori Conspirator
Navori Conspirator
2
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Greenglade Duo
Greenglade Duo
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Vora
Vora
3
ทาร์<zwsp>กอน
Hush
Hush
3
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Doombeast
Doombeast
3
ทาร์<zwsp>กอน
Solari Sunforger
Solari Sunforger
4
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Spirit Leech
Spirit Leech
4
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Minimorph
Minimorph
6
น็อก<zwsp>ซัส
The Leviathan
The Leviathan
7
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Teemo
Teemo
1
ทาร์<zwsp>กอน
Sunblessed Vigor
Sunblessed Vigor
2
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Rock Hopper
Rock Hopper
2
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Parrrley
Parrrley
1
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Fortune Croaker
Fortune Croaker
2
ทาร์<zwsp>กอน
Bastion
Bastion
4
รูนเทอร์รา
Evelynn
Evelynn
4
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Grasp of the Undying
Grasp of the Undying
5
น็อก<zwsp>ซัส
Captain Farron
Captain Farron
8
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Byrd, The Bellringer
Byrd, The Bellringer
1
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Deep Meditation
Deep Meditation
5
ทาร์<zwsp>กอน
The Infinite Mindsplitter
The Infinite Mindsplitter
8
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Ravenous Butcher
Ravenous Butcher
0
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Sparring Student
Sparring Student
1
ทาร์<zwsp>กอน
Zenith Blade
Zenith Blade
3
ทาร์<zwsp>กอน
Solari Priestess
Solari Priestess
3