การ์ดข้อมูล LoR

ชื่อ
ประเภทการ์ด
โจมตี
พลังชีวิต
มานา
คำสำคัญ
ภูมิภาค
ความหายาก
การลงรายการ
ภาพ
ภูมิภาค การ์ด ราคา ความนิยม อัตราชนะเมื่ออยู่ในสำรับ อัตราชนะเมื่อจั่วได้
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Single Combat
Single Combat
2
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Form Up!
Form Up!
2
รูนเทอร์รา
Elder Dragon
Elder Dragon
12
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Vengeance
Vengeance
6
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Mystic Shot
Mystic Shot
2
น็อก<zwsp>ซัส
Enraged Firespitter
Enraged Firespitter
6
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Glimpse Beyond
Glimpse Beyond
2
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Pie Toss
Pie Toss
1
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Screeching Dragon
Screeching Dragon
5
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Omen Hawk
Omen Hawk
1
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Shyvana
Shyvana
4
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Strafing Strike
Strafing Strike
3
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
The Stagehand
The Stagehand
2
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Cloud Drake
Cloud Drake
6
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Shark Chariot
Shark Chariot
2
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Sparring Student
Sparring Student
1
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Teemo
Teemo
1
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
The Iron Conquest
The Iron Conquest
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Hecarim
Hecarim
6
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Dragonguard Lieutenant
Dragonguard Lieutenant
2
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Dragonguard Lookout
Dragonguard Lookout
6
ทาร์<zwsp>กอน
Aurelion Sol
Aurelion Sol
10
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Redeemed Prodigy
Redeemed Prodigy
2
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Scholarly Pioneer
Scholarly Pioneer
3
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Harsh Winds
Harsh Winds
5
ทาร์<zwsp>กอน
Guiding Touch
Guiding Touch
2
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Kadregrin the Ruined
Kadregrin the Ruined
6
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Moonlit Glenkeeper
Moonlit Glenkeeper
3
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Shadow Apprentice
Shadow Apprentice
1
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Soul Shepherd
Soul Shepherd
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Haunted Relic
Haunted Relic
2
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Dragon Ambush
Dragon Ambush
5
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Puffcap Peddler
Puffcap Peddler
3
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Chump Whump
Chump Whump
4
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Stalking Shadows
Stalking Shadows
3
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Blocking Badgerbear
Blocking Badgerbear
3
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Deny
Deny
4
ทาร์<zwsp>กอน
Herald of Dragons
Herald of Dragons
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Oblivious Islander
Oblivious Islander
1
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Kadregrin the Infernal
Kadregrin the Infernal
9
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Braum
Braum
4
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Gnar
Gnar
4
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Glare
Glare
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Ceaseless Sentry
Ceaseless Sentry
2
ทาร์<zwsp>กอน
Dragon's Clutch
Dragon's Clutch
3
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Laurent Duelist
Laurent Duelist
2
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Horned Swarmcaller
Horned Swarmcaller
6
ทาร์<zwsp>กอน
Wounded Whiteflame
Wounded Whiteflame
3
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Minitee
Minitee
7
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Ruined Dragonguard
Ruined Dragonguard
3
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Soul Cleave
Soul Cleave
3
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Onslaught of Shadows
Onslaught of Shadows
2
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Ancient Yeti
Ancient Yeti
7
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Judgment
Judgment
8
น็อก<zwsp>ซัส
Legion Saboteur
Legion Saboteur
1
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Flash Freeze
Flash Freeze
3
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Chain Vest
Chain Vest
1
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Portal Pioneer
Portal Pioneer
2
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Conchologist
Conchologist
2
ทาร์<zwsp>กอน
Whiteflame Protector
Whiteflame Protector
4
ทาร์<zwsp>กอน
Fused Firebrand
Fused Firebrand
5
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Sky Splitter
Sky Splitter
2
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Yadulski Snowdog
Yadulski Snowdog
2
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Vex
Vex
4
ทาร์<zwsp>กอน
Inviolus Vox
Inviolus Vox
6
ทาร์<zwsp>กอน
Morgana
Morgana
5
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Poison Dart
Poison Dart
1
ทาร์<zwsp>กอน
The Skies Descend
The Skies Descend
15
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Clump of Whumps
Clump of Whumps
2
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Norra
Norra
2
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Daring Poro
Daring Poro
1
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Soul Harvest
Soul Harvest
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Grasp of the Undying
Grasp of the Undying
5
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Junk Construct
Junk Construct
2
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Confront
Confront
2
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Crackshot Corsair
Crackshot Corsair
1
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Garen
Garen
5
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Grimm
Grimm
6
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Puffcap Pup
Puffcap Pup
2
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Make it Rain
Make it Rain
2
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Gentlemen's Duel
Gentlemen's Duel
3
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Portalpalooza
Portalpalooza
5
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Minimorph
Minimorph
6
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Fleetfeather Tracker
Fleetfeather Tracker
1
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Fading Icon
Fading Icon
2
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Rite of Negation
Rite of Negation
4
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Mark of the Isles
Mark of the Isles
1
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Black Spear
Black Spear
3
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Brightsteel Protector
Brightsteel Protector
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
The Ruination
The Ruination
9
ทาร์<zwsp>กอน
Pale Cascade
Pale Cascade
2
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Dragon Allegiant
Dragon Allegiant
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Death's Grasp
Death's Grasp
3
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Insider Knowledge
Insider Knowledge
3
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Prismatic Barrier
Prismatic Barrier
3
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Quicksand
Quicksand
3
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Corina, Mastermind
Corina, Mastermind
6
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Nopeify!
Nopeify!
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Hate Spike
Hate Spike
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Legion of the Severed
Legion of the Severed
3
น็อก<zwsp>ซัส
Might
Might
3
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Avalanche
Avalanche
4
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Chronicler of Ruin
Chronicler of Ruin
4
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Marai Warden
Marai Warden
2
น็อก<zwsp>ซัส
Pirouette
Pirouette
3
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Shadow Assassin
Shadow Assassin
3
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Mighty Poro
Mighty Poro
3
น็อก<zwsp>ซัส
Noxian Fervor
Noxian Fervor
3
ทาร์<zwsp>กอน
Celestial Wonder
Celestial Wonder
5
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Glacial Saurian
Glacial Saurian
5
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Jagged Butcher
Jagged Butcher
1
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Early Bird
Early Bird
2
ทาร์<zwsp>กอน
Solari Soldier
Solari Soldier
1
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Yasuo
Yasuo
4
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Teenydactyl
Teenydactyl
4
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Lonely Poro
Lonely Poro
1
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Chief Nakotak
Chief Nakotak
3
น็อก<zwsp>ซัส
Arachnoid Sentry
Arachnoid Sentry
3
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Wild Mysticism
Wild Mysticism
5
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Time Trick
Time Trick
2
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Miss Fortune
Miss Fortune
3
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Thermogenic Beam
Thermogenic Beam
0
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Bitsy Lizard
Bitsy Lizard
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Viego
Viego
6
น็อก<zwsp>ซัส
Mordekaiser
Mordekaiser
7
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Parrrley
Parrrley
1
ทาร์<zwsp>กอน