การ์ดข้อมูล LoR

ชื่อ
ประเภทการ์ด
โจมตี
พลังชีวิต
มานา
คำสำคัญ
ภูมิภาค
ความหายาก
การลงรายการ
ภาพ
ภูมิภาค การ์ด ราคา ความนิยม อัตราชนะเมื่ออยู่ในสำรับ อัตราชนะเมื่อจั่วได้
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Vengeance
Vengeance
6
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Mystic Shot
Mystic Shot
2
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Harsh Winds
Harsh Winds
5
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Glimpse Beyond
Glimpse Beyond
2
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Omen Hawk
Omen Hawk
1
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Sky Splitter
Sky Splitter
2
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Forsaken Baccai
Forsaken Baccai
1
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Three Sisters
Three Sisters
1
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Form Up!
Form Up!
2
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Rite of Negation
Rite of Negation
4
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Soul Harvest
Soul Harvest
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Hate Spike
Hate Spike
2
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Single Combat
Single Combat
2
ทาร์<zwsp>กอน
Pale Cascade
Pale Cascade
2
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Petricite Broadwing
Petricite Broadwing
2
ทาร์<zwsp>กอน
Guiding Touch
Guiding Touch
2
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Deny
Deny
4
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Pie Toss
Pie Toss
1
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
The Darkin Spear
The Darkin Spear
2
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Blocking Badgerbear
Blocking Badgerbear
3
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Teemo
Teemo
1
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Volibear
Volibear
9
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Quietus
Quietus
1
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Scholarly Pioneer
Scholarly Pioneer
3
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Ceaseless Sentry
Ceaseless Sentry
2
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Avalanche
Avalanche
4
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Maryam, Temple Caretaker
Maryam, Temple Caretaker
2
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Winter's Touch
Winter's Touch
4
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Quicksand
Quicksand
3
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Elixir of Iron
Elixir of Iron
1
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Sunken Temple
Sunken Temple
5
น็อก<zwsp>ซัส
Legion Saboteur
Legion Saboteur
1
ทาร์<zwsp>กอน
Aurelion Sol
Aurelion Sol
10
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Flash Freeze
Flash Freeze
3
ทาร์<zwsp>กอน
Sunburst
Sunburst
5
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Screeching Dragon
Screeching Dragon
5
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Wild Mysticism
Wild Mysticism
5
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Janna
Janna
4
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Daring Poro
Daring Poro
1
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Yuumi
Yuumi
3
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
The Rekindler
The Rekindler
7
ทาร์<zwsp>กอน
Targonian Tellstones
Targonian Tellstones
1
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
The Ruination
The Ruination
9
ทาร์<zwsp>กอน
Cosmic Youngling
Cosmic Youngling
2
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Divine Whirlwind
Divine Whirlwind
5
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Brittle Steel
Brittle Steel
1
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Lonely Poro
Lonely Poro
1
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Byrd, The Bellringer
Byrd, The Bellringer
1
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Fleetfeather Tracker
Fleetfeather Tracker
1
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Boisterous Host
Boisterous Host
1
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Aspiring Chronomancer
Aspiring Chronomancer
2
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Champions' Strength
Champions' Strength
9
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Vile Feast
Vile Feast
2
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Augmented Clockling
Augmented Clockling
4
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Nasus
Nasus
6
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Marai Warden
Marai Warden
2
น็อก<zwsp>ซัส
Pirouette
Pirouette
3
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Conchologist
Conchologist
2
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Miss Fortune
Miss Fortune
3
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
The Undying
The Undying
3
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Glacial Saurian
Glacial Saurian
5
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Puffcap Peddler
Puffcap Peddler
3
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Gwen
Gwen
4
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
She Who Wanders
She Who Wanders
10
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Pouty Poro
Pouty Poro
1
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Time Trick
Time Trick
2
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Poro Snax
Poro Snax
3
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Concussive Palm
Concussive Palm
4
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Ancient Preparation
Ancient Preparation
1
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Jarvan IV
Jarvan IV
6
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Invocation Of Thunder
Invocation Of Thunder
3
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Chump Whump
Chump Whump
4
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Grasp of the Undying
Grasp of the Undying
5
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Poro Stories
Poro Stories
2
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Gnar
Gnar
4
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Combat Cook
Combat Cook
4
รูนเทอร์รา
The Poro King
The Poro King
5
ทาร์<zwsp>กอน
Esmus, Breath of the World
Esmus, Breath of the World
2
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Patched Porobot
Patched Porobot
2
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Howling Gale
Howling Gale
3
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Zed
Zed
3
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Opulent Foyer
Opulent Foyer
3
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Fabled Poro
Fabled Poro
4
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Chain Vest
Chain Vest
1
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Poro Herder
Poro Herder
2
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Aftershock
Aftershock
3
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Azir
Azir
3
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Eye Of The Storm
Eye Of The Storm
4
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
The Darkin Bloodletters
The Darkin Bloodletters
1
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Icevale Archer
Icevale Archer
2
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Norra
Norra
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Soul Cleave
Soul Cleave
3
น็อก<zwsp>ซัส
Darius
Darius
6
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Portalpalooza
Portalpalooza
5
น็อก<zwsp>ซัส
Affectionate Poro
Affectionate Poro
1
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Junk Construct
Junk Construct
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Black Spear
Black Spear
3
ทาร์<zwsp>กอน
Hush
Hush
2
ทาร์<zwsp>กอน
Solari Sunhawk
Solari Sunhawk
2
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Brightsteel Protector
Brightsteel Protector
2
ทาร์<zwsp>กอน
Xolaani the Bloodweaver
Xolaani the Bloodweaver
7
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Tusk Speaker
Tusk Speaker
2
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Exalted Cloudwinder
Exalted Cloudwinder
5
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Kalista
Kalista
3
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Pokey Stick
Pokey Stick
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Redeemed Prodigy
Redeemed Prodigy
2
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Valhir's Prophet
Valhir's Prophet
3
น็อก<zwsp>ซัส
Noxian Fervor
Noxian Fervor
3
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Vanguard Sergeant
Vanguard Sergeant
3
น็อก<zwsp>ซัส
Might
Might
3
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Mist's Call
Mist's Call
3
เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย
Garen
Garen
5
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Xer'sai Hatchling
Xer'sai Hatchling
1
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Ashe
Ashe
4
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Atrocity
Atrocity
7
เฟรล<zwsp>ยอร์ด
Buried in Ice
Buried in Ice
9
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Spirit's Refuge
Spirit's Refuge
4
พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน
Formula
Formula
6
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Crackshot Corsair
Crackshot Corsair
1
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้
Portal Pioneer
Portal Pioneer
2
บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์
Make it Rain
Make it Rain
2
ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า
Ruthless Predator
Ruthless Predator
2
น็อก<zwsp>ซัส
Iron Ballista
Iron Ballista
3
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Tag Out!
Tag Out!
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
Fading Icon
Fading Icon
2
เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา
The Wings and The Wave
The Wings and The Wave
1
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Greenglade Duo
Greenglade Duo
2
ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย
Momentous Choice
Momentous Choice
2
ทาร์<zwsp>กอน