ฐานข้อมูลการ์ด LoR

ชื่อ
ประเภทการ์ด
พลังโจมตี
เลือด
มานา
Keywords
ภูมิภาค
ความหายาก
รายการ
ภาพ
ภูมิภาค การ์ด ค่าใช้จ่าย ความนิยม อัตราชนะใน Deck อัตราชนะเมื่อจั่วการ์ด
Ionia
Twin Disciplines
Twin Disciplines
2
Shadow Isles
Vile Feast
Vile Feast
2
Demacia
Sharpsight
Sharpsight
2
Demacia
Fleetfeather Tracker
Fleetfeather Tracker
1
Piltover & Zaun
Mystic Shot
Mystic Shot
2
Shadow Isles
Glimpse Beyond
Glimpse Beyond
2
Shurima
Shaped Stone
Shaped Stone
1
Ionia
Greenglade Duo
Greenglade Duo
2
Demacia
Brightsteel Protector
Brightsteel Protector
2
Noxus
Arachnoid Sentry
Arachnoid Sentry
3
Shurima
Preservarium
Preservarium
2
Ionia
Shadow Assassin
Shadow Assassin
3
Ionia
Deny
Deny
4
Bilgewater
Make it Rain
Make it Rain
2
Demacia
Single Combat
Single Combat
2
Demacia
Golden Aegis
Golden Aegis
4
Ionia
Concussive Palm
Concussive Palm
4
Ionia
Inspiring Mentor
Inspiring Mentor
1
Shurima
Treasure Seeker
Treasure Seeker
1
Demacia
Relentless Pursuit
Relentless Pursuit
3
Ionia
Will of Ionia
Will of Ionia
4
Ionia
Zed
Zed
3
Shadow Isles
Vengeance
Vengeance
7
Piltover & Zaun
Thermogenic Beam
Thermogenic Beam
0
Noxus
House Spider
House Spider
2
Shadow Isles
Withering Wail
Withering Wail
5
Demacia
Concerted Strike
Concerted Strike
5
Shurima
Dune Keeper
Dune Keeper
1
Freljord
Kindly Tavernkeeper
Kindly Tavernkeeper
3
Bilgewater
Zap Sprayfin
Zap Sprayfin
4
Targon
Guiding Touch
Guiding Touch
2
Noxus
Ravenous Flock
Ravenous Flock
1
Shadow Isles
Hapless Aristocrat
Hapless Aristocrat
1
Noxus
Noxian Fervor
Noxian Fervor
3
Demacia
Ranger's Resolve
Ranger's Resolve
1
Shurima
Merciless Hunter
Merciless Hunter
3
Freljord
Avalanche
Avalanche
4
Noxus
Legion Saboteur
Legion Saboteur
1
Shurima
Azir
Azir
3
Shurima
Rite of Negation
Rite of Negation
4
Shadow Isles
Atrocity
Atrocity
7
Bilgewater
Jagged Butcher
Jagged Butcher
1
Shadow Isles
Black Spear
Black Spear
3
Bilgewater
Crackshot Corsair
Crackshot Corsair
1
Piltover & Zaun
Get Excited!
Get Excited!
3
Freljord
Omen Hawk
Omen Hawk
1
Freljord
Braum
Braum
4
Freljord
Troll Chant
Troll Chant
2
Noxus
Imperial Demolitionist
Imperial Demolitionist
2
Targon
Sunblessed Vigor
Sunblessed Vigor
2
Noxus
Decimate
Decimate
5
Ionia
Young Witch
Young Witch
2
Noxus
Legion Rearguard
Legion Rearguard
1
Ionia
Sparring Student
Sparring Student
1
Shurima
Rite of Calling
Rite of Calling
0
Noxus
Legion Grenadier
Legion Grenadier
2
Bilgewater
Miss Fortune
Miss Fortune
3
Bandle City
Pokey Stick
Pokey Stick
2
Targon
Hush
Hush
3
Ionia
Yasuo
Yasuo
4
Noxus
Captain Farron
Captain Farron
8
Ionia
Lulu
Lulu
3
Targon
Solari Soldier
Solari Soldier
1
Shurima
Emperor's Dais
Emperor's Dais
2
Freljord
Avarosan Sentry
Avarosan Sentry
2
Ionia
Spirit's Refuge
Spirit's Refuge
4
Ionia
Nopeify!
Nopeify!
2
Targon
Pale Cascade
Pale Cascade
2
Freljord
Flash Freeze
Flash Freeze
3
Targon
Zenith Blade
Zenith Blade
3
Demacia
Laurent Protege
Laurent Protege
3
Shadow Isles
Grasp of the Undying
Grasp of the Undying
5
Ionia
Ghost
Ghost
1
Ionia
Fae Bladetwirler
Fae Bladetwirler
2
Targon
Solari Shieldbearer
Solari Shieldbearer
2
Noxus
Swain
Swain
5
Ionia
Yone, Windchaser
Yone, Windchaser
7
Noxus
Precious Pet
Precious Pet
1
Shadow Isles
Elise
Elise
2
Targon
The Infinite Mindsplitter
The Infinite Mindsplitter
8
Shurima
Rock Hopper
Rock Hopper
2
Targon
Leona
Leona
4
Bilgewater
Bone Skewer
Bone Skewer
2
Ionia
Ribbon Dancer
Ribbon Dancer
2
Ionia
Lead and Follow
Lead and Follow
2
Ionia
Tasty Faefolk
Tasty Faefolk
3
Ionia
Irelia
Irelia
3
Ionia
Blossoming Blade
Blossoming Blade
5
Freljord
Icevale Archer
Icevale Archer
2
Bilgewater
Gangplank
Gangplank
5
Ionia
Navori Conspirator
Navori Conspirator
2
Targon
Rahvun, Daylight's Spear
Rahvun, Daylight's Spear
5
Ionia
Minah Swiftfoot
Minah Swiftfoot
9
Ionia
Scaled Snapper
Scaled Snapper
3
Piltover & Zaun
Teemo
Teemo
1
Noxus
Iron Ballista
Iron Ballista
3
Shadow Isles
Viego
Viego
5
Bilgewater
Pyke
Pyke
4
Shadow Isles
The Ruination
The Ruination
9
Bilgewater
Sharkling
Sharkling
1
Bilgewater
Snapjaw Swarm
Snapjaw Swarm
2
Shadow Isles
Cursed Keeper
Cursed Keeper
2
Shurima
Xer'sai Caller
Xer'sai Caller
3
Shadow Isles
The Undying
The Undying
3
Shurima
Xer'sai Hatchling
Xer'sai Hatchling
1
Shurima
Call the Pack
Call the Pack
2
Bilgewater
Redfin Hammersnout
Redfin Hammersnout
2
Ionia
Homecoming
Homecoming
4
Shadow Isles
Spirit Leech
Spirit Leech
4
Targon
Solari Sunforger
Solari Sunforger
4
Shurima
Ruin Runner
Ruin Runner
5
Ionia
Navori Bladescout
Navori Bladescout
1
Bilgewater
Parrrley
Parrrley
1
Shurima
Rek'Sai
Rek'Sai
3
Targon
Soraka
Soraka
3
Shadow Isles
Ravenous Butcher
Ravenous Butcher
0
Shurima
Akshan
Akshan
2
Shadow Isles
Camavoran Soldier
Camavoran Soldier
3
Targon
Astral Protection
Astral Protection
4
Bilgewater
Hired Gun
Hired Gun
2
Shadow Isles
Fading Icon
Fading Icon
2
Piltover & Zaun
Sump Dredger
Sump Dredger
3
Shurima
Sivir
Sivir
4
Freljord
Avarosan Hearthguard
Avarosan Hearthguard
5
Freljord
Three Sisters
Three Sisters
1
Shurima
Aspiring Chronomancer
Aspiring Chronomancer
2
Noxus
Death's Hand
Death's Hand
3
Demacia
Laurent Bladekeeper
Laurent Bladekeeper
4
Targon
Sunburst
Sunburst
6
Freljord
Take Heart
Take Heart
3
Bandle City
Aloof Travelers
Aloof Travelers
4
Shurima
Xerxa'Reth, The Undertitan
Xerxa'Reth, The Undertitan
5
Targon
Morning Light
Morning Light
5
Freljord
Alpha Wildclaw
Alpha Wildclaw
6
Noxus
Darius
Darius
6
Targon
Mountain Goat
Mountain Goat
2
Freljord
Babbling Bjerg
Babbling Bjerg
4
Bandle City
Poppy
Poppy
4
Shadow Isles
The Rekindler
The Rekindler
7
Bilgewater
Fortune Croaker
Fortune Croaker
2
Shurima
Siphoning Strike
Siphoning Strike
5
Freljord
Tryndamere
Tryndamere
8
Ionia
Defiant Dance