Βάση Δεδομένων Καρτών LoR

Όνομα
Κατηγορία Κάρτας
Επίθεση
Ζωή
Mana
Λέξεις Κλειδιά
Περιοχή
Σπανιότητα
Εμφανίζονται
Εικόνες
Περιοχές Κάρτα Κόστος Δημοφιλία Ρυθμός νίκης όταν είναι στην τράπουλα Ρυθμός νίκης όταν το τραβήξεις
Shadow Isles
Vile Feast
Vile Feast
2
Shadow Isles
Glimpse Beyond
Glimpse Beyond
2
Shadow Isles
Vengeance
Vengeance
6
Shurima
Rite of Negation
Rite of Negation
4
Shadow Isles
Atrocity
Atrocity
7
Ionia
Twin Disciplines
Twin Disciplines
2
Ionia
Deny
Deny
4
Noxus
Arachnoid Sentry
Arachnoid Sentry
3
Piltover & Zaun
Mystic Shot
Mystic Shot
2
Shurima
Rite of Calling
Rite of Calling
0
Shadow Isles
Hate Spike
Hate Spike
1
Noxus
House Spider
House Spider
2
Noxus
Legion Rearguard
Legion Rearguard
1
Shadow Isles
Black Spear
Black Spear
3
Noxus
Legion Saboteur
Legion Saboteur
1
Noxus
Decimate
Decimate
5
Ionia
Concussive Palm
Concussive Palm
4
Shurima
Quicksand
Quicksand
3
Noxus
Noxian Fervor
Noxian Fervor
3
Noxus
Ravenous Flock
Ravenous Flock
1
Freljord
Kindly Tavernkeeper
Kindly Tavernkeeper
3
Bilgewater
Eye of Nagakabouros
Eye of Nagakabouros
5
Shadow Isles
Withering Wail
Withering Wail
5
Bilgewater
Make it Rain
Make it Rain
2
Noxus
Precious Pet
Precious Pet
1
Targon
Guiding Touch
Guiding Touch
2
Shadow Isles
Elise
Elise
2
Shurima
Ancient Hourglass
Ancient Hourglass
3
Freljord
Troll Chant
Troll Chant
2
Bilgewater
Jagged Butcher
Jagged Butcher
1
Shadow Isles
Boisterous Host
Boisterous Host
1
Freljord
Avalanche
Avalanche
4
Ionia
Shadow Assassin
Shadow Assassin
3
Demacia
Single Combat
Single Combat
2
Bilgewater
Miss Fortune
Miss Fortune
3
Demacia
Petricite Broadwing
Petricite Broadwing
2
Shurima
Preservarium
Preservarium
2
Demacia
Sharpsight
Sharpsight
2
Ionia
Nopeify!
Nopeify!
2
Bilgewater
Zap Sprayfin
Zap Sprayfin
4
Ionia
Will of Ionia
Will of Ionia
4
Shadow Isles
Gwen
Gwen
4
Demacia
Brightsteel Protector
Brightsteel Protector
2
Shadow Isles
Viego
Viego
5
Shadow Isles
Camavoran Soldier
Camavoran Soldier
3
Piltover & Zaun
Thermogenic Beam
Thermogenic Beam
0
Shadow Isles
Hapless Aristocrat
Hapless Aristocrat
1
Bandle City
Pokey Stick
Pokey Stick
2
Shadow Isles
Phantom Butler
Phantom Butler
2
Bilgewater
Twisted Fate
Twisted Fate
4
Ionia
Yasuo
Yasuo
4
Freljord
Braum
Braum
4
Ionia
Fae Bladetwirler
Fae Bladetwirler
2
Noxus
Legion Grenadier
Legion Grenadier
2
Bilgewater
Marai Warden
Marai Warden
2
Demacia
Fleetfeather Tracker
Fleetfeather Tracker
1
Freljord
Three Sisters
Three Sisters
1
Shadow Isles
The Undying
The Undying
3
Bilgewater
Riptide Sermon
Riptide Sermon
6
Shadow Isles
Invasive Hydravine
Invasive Hydravine
7
Shadow Isles
The Ruination
The Ruination
9
Freljord
Omen Hawk
Omen Hawk
1
Targon
Pale Cascade
Pale Cascade
2
Demacia
Concerted Strike
Concerted Strike
5
Shadow Isles
The Harrowing
The Harrowing
9
Demacia
Ranger's Resolve
Ranger's Resolve
1
Noxus
Imperial Demolitionist
Imperial Demolitionist
2
Demacia
Golden Aegis
Golden Aegis
4
Shurima
Xer'sai Hatchling
Xer'sai Hatchling
1
Shurima
Azir
Azir
3
Ionia
Ionian Tellstones
Ionian Tellstones
1
Shurima
Aspiring Chronomancer
Aspiring Chronomancer
2
Targon
Solari Soldier
Solari Soldier
1
Shurima
Treasure Seeker
Treasure Seeker
1
Ionia
Yone, Windchaser
Yone, Windchaser
7
Shurima
Domination
Domination
3
Bilgewater
Crackshot Corsair
Crackshot Corsair
1
Noxus
Katarina
Katarina
3
Shadow Isles
Eternal Dancers
Eternal Dancers
6
Shadow Isles
Sultur
Sultur
2
Ionia
Homecoming
Homecoming
4
Freljord
Avarosan Sentry
Avarosan Sentry
2
Piltover & Zaun
Boomcrew Rookie
Boomcrew Rookie
2
Shurima
Dunekeeper
Dunekeeper
1
Demacia
Blinding Assault
Blinding Assault
2
Shadow Isles
Vora
Vora
3
Runeterra
Evelynn
Evelynn
4
Freljord
It That Stares
It That Stares
8
Ionia
Navori Conspirator
Navori Conspirator
2
Targon
Mountain Goat
Mountain Goat
2
Ionia
Greenglade Duo
Greenglade Duo
2
Bandle City
Aloof Travelers
Aloof Travelers
4
Targon
Leona
Leona
4
Shadow Isles
Spirit Leech
Spirit Leech
4
Piltover & Zaun
Get Excited!
Get Excited!
3
Ionia
Tasty Faefolk
Tasty Faefolk
3
Shurima
Ancient Preparations
Ancient Preparations
1
Demacia
Cataclysm
Cataclysm
3
Noxus
Captain Farron
Captain Farron
8
Targon
Rahvun, Daylight's Spear
Rahvun, Daylight's Spear
5
Shurima
Kai'Sa
Kai'Sa
5
Shadow Isles
Grasp of the Undying
Grasp of the Undying
5
Shadow Isles
Ravenous Butcher
Ravenous Butcher
0
Targon
Solari Sunhawk
Solari Sunhawk
2
Targon
Sunblessed Vigor
Sunblessed Vigor
2
Demacia
Laurent Protege
Laurent Protege
3
Targon
The Infinite Mindsplitter
The Infinite Mindsplitter
8
Shurima
Rock Hopper
Rock Hopper
2
Targon
Zenith Blade
Zenith Blade
3
Shadow Isles
Neverglade Collector
Neverglade Collector
5
Shadow Isles
The Rekindler
The Rekindler
7
Ionia
Sparring Student
Sparring Student
1
Shurima
Voidling
Voidling
1
Targon
Sunburst
Sunburst
6
Freljord
Flash Freeze
Flash Freeze
3
Targon
Solari Shieldbearer
Solari Shieldbearer
2
Bandle City
Conchologist
Conchologist
2
Shadow Isles
Fading Icon
Fading Icon
2
Demacia
Radiant Guardian
Radiant Guardian
5
Shurima
Belvethi Elder
Belvethi Elder
2
Ionia
Zed
Zed
3
Noxus
Might
Might
3
Shadow Isles
Doombeast
Doombeast
3
Targon
Esmus, Breath of the World
Esmus, Breath of the World
2
Shadow Isles
Kindred
Kindred
4
Freljord
Alpha Wildclaw
Alpha Wildclaw
6
Freljord
Tryndamere
Tryndamere
8
Piltover & Zaun
Teemo
Teemo
1
Shurima
Nasus
Nasus
6
Ionia
Scaled Snapper
Scaled Snapper
3
Targon
Soraka
Soraka
3
Targon
Astral Protection
Astral Protection
4
Shurima
Shaped Stone
Shaped Stone
1
Targon
Solari Sunforger
Solari Sunforger
4
Freljord
Blighted Ravine
Blighted Ravine
4
Shurima
Supercharge
Supercharge
4
Ionia
Sai'nen Thousand-Tailed
Sai'nen Thousand-Tailed
6
Ionia
Minah Swiftfoot
Minah Swiftfoot
9
Bandle City
Byrd, The Bellringer
Byrd, The Bellringer
1
Ionia
Inspiring Mentor
Inspiring Mentor
1
Noxus
Blade's Edge
Blade's Edge
1
Demacia
Durand Protege
Durand Protege
3
Targon
Hush
Hush
3
Targon
Zoe
Zoe
1
Shurima
Merciless Hunter
Merciless Hunter
3
Noxus
Ruined Reckoner
Ruined Reckoner
4
Shurima
Void Blaster
Void Blaster
4
Freljord
Avarosan Hearthguard
Avarosan Hearthguard
5
Noxus
Darius
Darius
6
Demacia
Vanguard Sergeant
Vanguard Sergeant
3
Demacia
Relentless Pursuit
Relentless Pursuit
4
Targon
Starshaping
Starshaping
5
Freljord
Babbling Bjerg
Babbling Bjerg
4
Ionia
Spirit's Refuge
Spirit's Refuge
4
Freljord
Catalyst of Aeons
Catalyst of Aeons
5
Targon
Sneaky Zeebles
Sneaky Zeebles
5