เทรตดีที่สุด

TeamFight Tactics

เทรต

เทียร์ เทรต ความนิยม ท็อป 4 ท็อป 1 ตำแหน่งเฉลี่ย
S
10
Storyweaver
1.07
S
10
Fated
1.19
S
10
Mythic
1.46
S
9
Umbral
1.61
S
5
Heavenly
3.10
S
6
Sniper
3.20
S
8
Duelist
3.33
S
6
Porcelain
3.22
S
4
Altruist
3.40
S
8
Ghostly
3.58
S
5
Dragonlord
3.65
S
8
Bruiser
3.60
S
5
Sage
3.70
S
7
Inkshadow
3.74
S
6
Warden
3.70
S
8
Arcanist
3.71
S
3
Altruist
3.77
S
6
Invoker
3.77
A
3
Heavenly
3.83
A
1
Great
3.87
A
6
Behemoth
3.94
A
2
Heavenly
3.91
A
6
Umbral
3.93
A
1
Lovers
3.91
A
3
Exalted
3.90
A
7
Storyweaver
4.01
A
6
Dryad
3.91
A
4
Dragonlord
3.99
A
2
Altruist
4.01
A
4
Sage
4.04
B
7
Mythic
4.07
B
4
Sniper
4.12
B
3
Sage
4.13
B
2
Ghostly
4.16
B
1
Artist
4.08
B
4
Warden
4.15
B
4
Invoker
4.14
B
1
Spirit Walker
4.17
B
3
Fated
4.22
B
2
Sage
4.24
B
3
Inkshadow
4.26
B
2
Arcanist
4.24
B
2
Umbral
4.26
B
3
Mythic
4.26
C
4
Porcelain
4.27
C
7
Fated
4.28
C
3
Dragonlord
4.33
C
4
Ghostly
4.36
C
4
Reaper
4.35
C
3
Storyweaver
4.36
C
2
Warden
4.35
C
2
Dragonlord
4.36
C
6
Ghostly
4.41
C
5
Exalted
4.33
C
2
Dryad
4.37
C
2
Invoker
4.38
C
2
Duelist
4.41
C
6
Duelist
4.43
C
4
Trickshot
4.40
C
2
Bruiser
4.45
C
2
Behemoth
4.46
C
1
Trickshot/Altruist
6.00
C
2
Porcelain
4.51
C
4
Heavenly
4.53
D
5
Heavenly
4.55
D
5
Mythic
4.55
D
2
Sniper
4.57
D
2
Reaper
4.58
D
4
Bruiser
4.60
D
4
Behemoth
4.61
D
6
Arcanist
4.60
D
5
Inkshadow
4.66
D
6
Bruiser
4.66
D
2
Trickshot
4.70
D
4
Arcanist
4.68
D
4
Dryad
4.77
D
5
Fated
4.82
D
4
Duelist
5.10
D
7
Fortune
4.95
D
5
Heavenly
5.09
D
4
Umbral
5.11
D
5
Storyweaver
5.20
D
3
Fortune
6.62
D
5
Fortune
6.86