เทรตดีที่สุด

TeamFight Tactics

เทรต

เทียร์ เทรต ความนิยม ท็อป 4 ท็อป 1 ตำแหน่งเฉลี่ย
S
10
Storyweaver
1.04
S
10
Fated
1.12
S
10
Mythic
1.45
S
9
Umbral
1.52
S
5
Heavenly
3.20
S
6
Sniper
3.31
S
6
Porcelain
3.22
S
8
Duelist
3.52
S
4
Altruist
3.47
S
5
Sage
3.71
S
3
Heavenly
3.69
S
8
Bruiser
3.64
S
6
Dryad
3.58
S
6
Warden
3.70
S
8
Ghostly
3.74
A
6
Invoker
3.81
A
5
Dragonlord
3.83
A
8
Arcanist
3.84
A
3
Altruist
3.82
A
6
Behemoth
3.91
A
3
Exalted
3.86
A
1
Great
3.91
A
6
Umbral
3.95
A
2
Heavenly
3.96
A
1
Lovers
3.94
A
7
Inkshadow
4.02
A
3
Fated
4.02
A
3
Sage
4.03
A
4
Sage
4.05
A
4
Dragonlord
4.04
B
4
Invoker
4.06
B
1
Spirit Walker
4.12
B
2
Altruist
4.12
B
7
Fated
4.12
B
2
Arcanist
4.20
B
7
Mythic
4.18
B
4
Warden
4.21
B
2
Ghostly
4.23
B
2
Umbral
4.20
B
3
Mythic
4.23
B
3
Inkshadow
4.25
B
4
Ghostly
4.27
B
3
Dragonlord
4.25
B
7
Storyweaver
4.25
B
1
Artist
4.20
B
4
Porcelain
4.26
B
4
Sniper
4.29
C
5
Exalted
4.27
C
2
Invoker
4.33
C
2
Warden
4.32
C
6
Ghostly
4.39
C
2
Dryad
4.35
C
4
Reaper
4.35
C
2
Sage
4.35
C
2
Duelist
4.36
C
3
Storyweaver
4.40
C
2
Behemoth
4.42
C
2
Porcelain
4.45
C
2
Reaper
4.45
C
2
Bruiser
4.52
C
4
Trickshot
4.47
C
4
Heavenly
4.57
D
2
Dragonlord
4.55
D
5
Mythic
4.56
D
4
Dryad
4.56
D
6
Duelist
4.63
D
6
Arcanist
4.63
D
4
Bruiser
4.62
D
2
Sniper
4.69
D
6
Bruiser
4.68
D
5
Fated
4.66
D
4
Arcanist
4.70
D
4
Behemoth
4.77
D
5
Inkshadow
4.76
D
5
Heavenly
4.84
D
2
Trickshot
4.91
D
7
Fortune
4.95
D
4
Umbral
5.08
D
4
Duelist
5.37
D
5
Heavenly
5.47
D
5
Storyweaver
5.55
D
3
Fortune
6.81
D
5
Fortune
7.01