Τα καλύτερα χαρακτηρηστικά

TeamFight Tactics

Χαρακτηρηστικά

Tier Χαρακτηρηστικά Δημοφιλία Καλύτεροι 4 1ος Καλύτερος Μέση Τοποθέτηση
S
Λιμνοθάλασσα
1.26
S
9
Μάγος
2.11
S
8
Μαχητής
2.46
S
4
Δράκος
2.40
S
8
Σκοτεινή Πτήση
2.94
S
6
Εκτελεστής
2.97
S
8
Δρακομάντης
3.02
S
8
Αστρικός
3.03
S
5
Μυστικιστής
3.22
S
4
Φατρία
3.34
S
6
Scalescorn
3.33
S
8
Φύλακας
3.36
S
4
Μυστικιστής
3.37
S
5
Ευθύβολος
3.62
S
9
Νεφρίτης
3.59
S
5
Έφιππος
3.61
S
7
Μάγος
3.54
S
6
Πολεμιστής
3.62
S
8
Καταιγίδα
3.64
S
3
Μυστικιστής
3.66
S
1
Βάρδος
3.69
S
6
Καταιγίδα
3.80
A
1
Κλέφτρα Ξορκιών
3.77
A
6
Φτερωτός Θυμός
3.85
A
4
Μεταμορφικός
3.86
A
1
Αστρικός Επικαλεστής
3.86
A
4
Εκτελεστής
3.97
A
6
Φύλακας
3.97
A
6
Πυροβολητής
4.00
A
4
Ευθύβολος
4.07
A
8
Φτερωτός Θυμός
3.99
A
6
Μαχητής
4.04
A
3
Μονόλιθος
3.91
A
9
Λιμνοθάλασσα
3.96
A
2
Μεταμορφικός
4.03
A
7
Νεφρίτης
4.11
A
2
Φατρία
4.10
A
5
Μάγος
4.02
B
4
Δράκος
3.99
B
2
Καταιγίδα
4.06
B
5
Έφιππος
4.12
B
4
Φατρία
4.14
B
6
Σκοτεινή Πτήση
4.17
B
4
Φτερωτός Θυμός
4.05
B
1
Φατρία
4.11
B
4
Επικαλεστής
4.08
B
4
Δράκος
4.05
B
3
Παιδί-Θαύμα
4.14
B
4
Καταιγίδα
4.12
B
2
Εκτελεστής
4.23
B
3
Επικαλεστής
4.13
B
4
Scalescorn
4.22
B
4
Πολεμιστής
4.23
B
3
Αστρικός
4.14
B
6
Δρακομάντης
4.30
B
6
Ψίθυροι
4.28
C
2
Φτερωτός Θυμός
4.27
C
2
Επικαλεστής
4.27
C
2
Μυστικιστής
4.28
C
2
Ψίθυροι
4.31
C
2
Πολεμιστής
4.35
C
1
Δράκος
4.33
C
2
Έφιππος
4.38
C
2
Scalescorn
4.39
C
4
Φατρία
4.36
C
2
Μαχητής
4.38
C
3
Ευθύβολος
4.43
C
8
Οφθαλμαπάτη
4.37
C
4
Έφιππος
4.44
C
5
Νεφρίτης
4.48
C
4
Ψίθυροι
4.50
C
3
Έφιππος
4.49
C
9
Φολιδωτός
4.35
C
2
Πυροβολητής
4.51
C
3
Φατρία
4.52
C
4
Μαχητής
4.54
C
2
Οφθαλμαπάτη
4.56
D
2
Ευθύβολος
4.57
D
3
Νεφρίτης
4.51
D
2
Δράκος
4.57
D
6
Λιμνοθάλασσα
4.56
D
2
Φύλακας
4.63
D
4
Πυροβολητής
4.69
D
3
Φολιδωτός
4.61
D
3
Λιμνοθάλασσα
4.70
D
4
Φύλακας
4.71
D
2
Σκοτεινή Πτήση
4.74
D
3
Μάγος
4.77
D
4
Οφθαλμαπάτη
4.77
D
4
Δρακομάντης
4.88
D
4
Φατρία
4.84
D
4
Σκοτεινή Πτήση
4.93
D
6
Οφθαλμαπάτη
4.97
D
2
Δρακομάντης
5.00
D
4
Φατρία
5.02
D
5
Αστρικός
5.13
D
3
Δράκος
5.12
D
5
Φολιδωτός
5.30
D
7
Φολιδωτός
5.68