Τα καλύτερα χαρακτηρηστικά

TeamFight Tactics

Χαρακτηρηστικά

Tier Χαρακτηρηστικά Δημοφιλία Καλύτεροι 4 1ος Καλύτερος Μέση Τοποθέτηση
S
Νεφρίτης
2.36
S
9
Δρακομάντης
2.95
S
4
Φατρία
3.08
S
6
Εκτελεστής
3.28
S
4
Φατρία
3.33
S
4
Φατρία
3.47
S
1
Βάρδος
3.51
S
5
Μυστικιστής
3.54
S
4
Μυστικιστής
3.55
S
9
Μάγος
3.55
S
1
Αστρικός Επικαλεστής
3.68
S
6
Μεταμορφικός
3.72
S
8
Μαχητής
3.75
S
9
Φολιδωτός
3.55
S
3
Μυστικιστής
3.76
A
6
Scalescorn
3.83
A
9
Νεφρίτης
3.89
A
2
Ψίθυροι
3.89
A
9
Φτερωτός Θυμός
3.89
A
5
Έφιππος
3.90
A
5
Γιορτή
4.00
A
2
Καταιγίδα
4.01
A
6
Ευθύβολος
4.03
A
8
Οφθαλμαπάτη
3.98
A
4
Καταιγίδα
3.96
A
6
Νεφρίτης
4.10
A
2
Εκτελεστής
4.05
A
4
Εκτελεστής
4.07
B
2
Scalescorn
4.09
B
3
Θρύλος
4.15
B
4
Μαχητής
4.13
B
2
Πολεμιστής
4.11
B
8
Καταιγίδα
4.11
B
3
Φατρία
4.16
B
1
Κλέφτρα Ξορκιών
4.09
B
2
Μυστικιστής
4.14
B
1
Φατρία
4.17
B
2
Έφιππος
4.19
B
4
Scalescorn
4.19
B
2
Οφθαλμαπάτη
4.20
B
6
Καταιγίδα
4.20
B
6
Δρακομάντης
4.23
B
2
Ευθύβολος
4.27
B
4
Ευθύβολος
4.30
B
2
Φατρία
4.26
B
3
Φτερωτός Θυμός
4.29
C
3
Έφιππος
4.32
C
2
Επικαλεστής
4.31
C
6
Φτερωτός Θυμός
4.32
C
6
Πολεμιστής
4.35
C
4
Έφιππος
4.34
C
2
Μαχητής
4.37
C
2
Φύλακας
4.40
C
4
Γιορτή
4.39
C
2
Μεταμορφικός
4.40
C
3
Πυροβολητής
4.39
C
Δράκος
4.40
C
3
Νεφρίτης
4.45
C
6
Μαχητής
4.47
C
3
Γιορτή
4.44
C
2
Πυροβολητής
4.48
C
4
Φύλακας
4.52
C
2
Εκπαιδευτής
4.49
C
4
Πολεμιστής
4.51
C
4
Πυροβολητής
4.53
D
5
Πυροβολητής
4.59
D
8
Ψίθυροι
4.61
D
6
Φύλακας
4.66
D
3
Φολιδωτός
4.60
D
7
Μάγος
4.54
D
4
Μεταμορφικός
4.61
D
6
Ψίθυροι
4.67
D
2
Γιορτή
4.66
D
9
Αστρικός
4.70
D
3
Δρακομάντης
4.70
D
4
Ψίθυροι
4.71
D
3
Εκπαιδευτής
4.71
D
1
Δράκος
4.69
D
6
Οφθαλμαπάτη
4.71
D
4
Επικαλεστής
4.74
D
4
Οφθαλμαπάτη
4.82
D
3
Μάγος
4.80
D
6
Επικαλεστής
4.74
D
3
Αστρικός
5.04
D
5
Μάγος
5.01
D
5
Φολιδωτός
5.29
D
6
Αστρικός
5.27
D
7
Φολιδωτός
5.76