สำรับที่ดีที่สุด

ภูมิภาค
แบน<zwsp>เดิล<zwsp>ซิ<zwsp>ตี้ บิลจ์<zwsp>วอ<zwsp>เตอร์ เด<zwsp>มา<zwsp>เซีย เฟรล<zwsp>ยอร์ด ไอ<zwsp>โอ<zwsp>เนีย น็อก<zwsp>ซัส พิล<zwsp>โท<zwsp>เวอร์ <zwsp>& <zwsp>ซอน รูนเทอร์รา เกาะ<zwsp>แห่ง<zwsp>เงา ชู<zwsp>ริ<zwsp>ม่า ทาร์<zwsp>กอน