น็อก<zwsp>ซัส

Black Powder Grenade

Black Powder Grenade

น็อก<zwsp>ซัส น็อกซัส - Ability Ability
SKILL
สกิล: ความสามารถคล้ายเวทจาก
ยูนิต ศัตรูสามารถโต้ตอบได้
ผลกระทบจากการใช้ผงระเบิดสีดำถือเป็นราคาที่เล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับชัยชนะที่จะได้รับ