Στατιστικά δράκων

1 kill σε δράκο

Δράκος Ποσοστό Νικών
Air Δράκος
43.6%
43.6%
43.6%
Fire Δράκος
39.2%
39.2%
39.2%
Water Δράκος
38.7%
38.7%
38.7%
Earth Δράκος
35.8%
35.8%
35.8%

2 kill σε δράκο

Δράκοι Ποσοστό Νικών
Air Δράκος Fire Δράκος
77.6%
77.6%
77.6%
Fire Δράκος Fire Δράκος
75.1%
75.1%
75.1%
Fire Δράκος Air Δράκος
74.9%
74.9%
74.9%
Water Δράκος Fire Δράκος
73.5%
73.5%
73.5%
Air Δράκος Water Δράκος
73.0%
73.0%
73.0%
Air Δράκος Earth Δράκος
72.9%
72.9%
72.9%
Water Δράκος Air Δράκος
72.4%
72.4%
72.4%
Fire Δράκος Water Δράκος
72.1%
72.1%
72.1%
Fire Δράκος Earth Δράκος
71.8%
71.8%
71.8%
Air Δράκος Air Δράκος
71.7%
71.7%
71.7%
Earth Δράκος Fire Δράκος
71.6%
71.6%
71.6%
Earth Δράκος Air Δράκος
70.2%
70.2%
70.2%
Water Δράκος Earth Δράκος
69.1%
69.1%
69.1%
Earth Δράκος Water Δράκος
67.7%
67.7%
67.7%
Water Δράκος Water Δράκος
64.7%
64.7%
64.7%
Earth Δράκος Earth Δράκος
63.7%
63.7%
63.7%

3 kill σε δράκο

Δράκοι Ποσοστό Νικών
Fire Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος
89.5%
89.5%
89.5%
Air Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος
88.5%
88.5%
88.5%
Fire Δράκος Air Δράκος Fire Δράκος
88.1%
88.1%
88.1%
Water Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος
88.1%
88.1%
88.1%
Air Δράκος Fire Δράκος Air Δράκος
87.8%
87.8%
87.8%
Fire Δράκος Fire Δράκος Air Δράκος
87.3%
87.3%
87.3%
Air Δράκος Fire Δράκος Water Δράκος
87.2%
87.2%
87.2%
Air Δράκος Water Δράκος Fire Δράκος
87.2%
87.2%
87.2%
Fire Δράκος Water Δράκος Air Δράκος
87.1%
87.1%
87.1%
Air Δράκος Fire Δράκος Earth Δράκος
87.0%
87.0%
87.0%
Fire Δράκος Earth Δράκος Fire Δράκος
86.8%
86.8%
86.8%
Water Δράκος Air Δράκος Fire Δράκος
86.8%
86.8%
86.8%
Fire Δράκος Water Δράκος Fire Δράκος
86.7%
86.7%
86.7%
Fire Δράκος Air Δράκος Earth Δράκος
86.5%
86.5%
86.5%
Air Δράκος Air Δράκος Fire Δράκος
86.5%
86.5%
86.5%
Fire Δράκος Air Δράκος Water Δράκος
86.2%
86.2%
86.2%
Fire Δράκος Fire Δράκος Earth Δράκος
86.1%
86.1%
86.1%
Fire Δράκος Fire Δράκος Water Δράκος
86.0%
86.0%
86.0%
Earth Δράκος Air Δράκος Fire Δράκος
85.9%
85.9%
85.9%
Air Δράκος Earth Δράκος Fire Δράκος
85.9%
85.9%
85.9%
Fire Δράκος Water Δράκος Earth Δράκος
85.8%
85.8%
85.8%
Fire Δράκος Earth Δράκος Water Δράκος
85.7%
85.7%
85.7%
Water Δράκος Fire Δράκος Air Δράκος
85.7%
85.7%
85.7%
Earth Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος
85.5%
85.5%
85.5%
Fire Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
85.5%
85.5%
85.5%
Water Δράκος Fire Δράκος Earth Δράκος
85.1%
85.1%
85.1%
Fire Δράκος Earth Δράκος Air Δράκος
84.9%
84.9%
84.9%
Earth Δράκος Fire Δράκος Water Δράκος
84.6%
84.6%
84.6%
Earth Δράκος Fire Δράκος Air Δράκος
84.2%
84.2%
84.2%
Earth Δράκος Air Δράκος Water Δράκος
83.8%
83.8%
83.8%
Water Δράκος Air Δράκος Earth Δράκος
83.7%
83.7%
83.7%
Earth Δράκος Water Δράκος Fire Δράκος
83.7%
83.7%
83.7%
Water Δράκος Earth Δράκος Fire Δράκος
83.4%
83.4%
83.4%
Water Δράκος Fire Δράκος Water Δράκος
83.4%
83.4%
83.4%
Water Δράκος Earth Δράκος Air Δράκος
83.2%
83.2%
83.2%
Air Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
83.2%
83.2%
83.2%
Air Δράκος Water Δράκος Earth Δράκος
82.7%
82.7%
82.7%
Earth Δράκος Earth Δράκος Fire Δράκος
82.7%
82.7%
82.7%
Air Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
82.6%
82.6%
82.6%
Air Δράκος Air Δράκος Earth Δράκος
82.5%
82.5%
82.5%
Air Δράκος Earth Δράκος Air Δράκος
82.5%
82.5%
82.5%
Water Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
82.5%
82.5%
82.5%
Air Δράκος Air Δράκος Water Δράκος
82.4%
82.4%
82.4%
Water Δράκος Water Δράκος Fire Δράκος
82.4%
82.4%
82.4%
Fire Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
82.3%
82.3%
82.3%
Air Δράκος Water Δράκος Air Δράκος
82.2%
82.2%
82.2%
Air Δράκος Earth Δράκος Water Δράκος
82.2%
82.2%
82.2%
Earth Δράκος Fire Δράκος Earth Δράκος
82.1%
82.1%
82.1%
Fire Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
81.8%
81.8%
81.8%
Water Δράκος Air Δράκος Water Δράκος
81.7%
81.7%
81.7%
Earth Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
81.6%
81.6%
81.6%
Earth Δράκος Air Δράκος Earth Δράκος
81.4%
81.4%
81.4%
Earth Δράκος Water Δράκος Air Δράκος
81.4%
81.4%
81.4%
Air Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
81.4%
81.4%
81.4%
Water Δράκος Water Δράκος Air Δράκος
80.4%
80.4%
80.4%
Water Δράκος Earth Δράκος Water Δράκος
79.2%
79.2%
79.2%
Earth Δράκος Earth Δράκος Air Δράκος
79.0%
79.0%
79.0%
Earth Δράκος Water Δράκος Earth Δράκος
78.9%
78.9%
78.9%
Earth Δράκος Earth Δράκος Water Δράκος
78.9%
78.9%
78.9%
Water Δράκος Water Δράκος Earth Δράκος
78.1%
78.1%
78.1%
Water Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
77.9%
77.9%
77.9%
Earth Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
77.6%
77.6%
77.6%
Earth Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
77.4%
77.4%
77.4%
Water Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
76.2%
76.2%
76.2%
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομά σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: