Στατιστικά δράκων

1 kill σε δράκο

Δράκος Ποσοστό Νικών
Air Δράκος
43.0%
43.0%
43.0%
Water Δράκος
38.8%
38.8%
38.8%
Fire Δράκος
38.2%
38.2%
38.2%
Earth Δράκος
36.4%
36.4%
36.4%

2 kill σε δράκο

Δράκοι Ποσοστό Νικών
Air Δράκος Fire Δράκος
76.8%
76.8%
76.8%
Fire Δράκος Air Δράκος
74.8%
74.8%
74.8%
Fire Δράκος Fire Δράκος
73.7%
73.7%
73.7%
Water Δράκος Fire Δράκος
73.2%
73.2%
73.2%
Air Δράκος Earth Δράκος
72.6%
72.6%
72.6%
Air Δράκος Water Δράκος
72.1%
72.1%
72.1%
Water Δράκος Air Δράκος
71.7%
71.7%
71.7%
Air Δράκος Air Δράκος
71.7%
71.7%
71.7%
Fire Δράκος Earth Δράκος
71.6%
71.6%
71.6%
Earth Δράκος Fire Δράκος
71.6%
71.6%
71.6%
Fire Δράκος Water Δράκος
71.0%
71.0%
71.0%
Earth Δράκος Air Δράκος
71.0%
71.0%
71.0%
Water Δράκος Earth Δράκος
68.5%
68.5%
68.5%
Earth Δράκος Water Δράκος
67.0%
67.0%
67.0%
Water Δράκος Water Δράκος
64.3%
64.3%
64.3%
Earth Δράκος Earth Δράκος
63.8%
63.8%
63.8%

3 kill σε δράκο

Δράκοι Ποσοστό Νικών
Fire Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος
91.3%
91.3%
91.3%
Fire Δράκος Water Δράκος Fire Δράκος
88.1%
88.1%
88.1%
Fire Δράκος Air Δράκος Fire Δράκος
88.0%
88.0%
88.0%
Water Δράκος Fire Δράκος Air Δράκος
87.8%
87.8%
87.8%
Air Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος
87.6%
87.6%
87.6%
Fire Δράκος Air Δράκος Earth Δράκος
87.5%
87.5%
87.5%
Water Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος
87.4%
87.4%
87.4%
Air Δράκος Water Δράκος Fire Δράκος
87.4%
87.4%
87.4%
Fire Δράκος Fire Δράκος Air Δράκος
87.3%
87.3%
87.3%
Air Δράκος Fire Δράκος Air Δράκος
87.2%
87.2%
87.2%
Fire Δράκος Water Δράκος Air Δράκος
86.4%
86.4%
86.4%
Earth Δράκος Air Δράκος Fire Δράκος
86.4%
86.4%
86.4%
Earth Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος
86.3%
86.3%
86.3%
Fire Δράκος Earth Δράκος Fire Δράκος
86.2%
86.2%
86.2%
Air Δράκος Earth Δράκος Fire Δράκος
85.9%
85.9%
85.9%
Air Δράκος Air Δράκος Fire Δράκος
85.7%
85.7%
85.7%
Air Δράκος Fire Δράκος Earth Δράκος
85.7%
85.7%
85.7%
Fire Δράκος Air Δράκος Water Δράκος
85.6%
85.6%
85.6%
Fire Δράκος Fire Δράκος Earth Δράκος
85.6%
85.6%
85.6%
Air Δράκος Fire Δράκος Water Δράκος
85.6%
85.6%
85.6%
Water Δράκος Air Δράκος Fire Δράκος
85.6%
85.6%
85.6%
Fire Δράκος Earth Δράκος Water Δράκος
85.4%
85.4%
85.4%
Fire Δράκος Fire Δράκος Water Δράκος
85.0%
85.0%
85.0%
Fire Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
85.0%
85.0%
85.0%
Fire Δράκος Earth Δράκος Air Δράκος
84.6%
84.6%
84.6%
Air Δράκος Water Δράκος Earth Δράκος
84.6%
84.6%
84.6%
Water Δράκος Earth Δράκος Fire Δράκος
84.5%
84.5%
84.5%
Earth Δράκος Fire Δράκος Air Δράκος
84.5%
84.5%
84.5%
Water Δράκος Fire Δράκος Earth Δράκος
84.1%
84.1%
84.1%
Fire Δράκος Water Δράκος Earth Δράκος
84.0%
84.0%
84.0%
Air Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
83.6%
83.6%
83.6%
Air Δράκος Earth Δράκος Water Δράκος
83.6%
83.6%
83.6%
Earth Δράκος Water Δράκος Fire Δράκος
83.6%
83.6%
83.6%
Water Δράκος Earth Δράκος Air Δράκος
83.0%
83.0%
83.0%
Earth Δράκος Water Δράκος Air Δράκος
83.0%
83.0%
83.0%
Air Δράκος Air Δράκος Earth Δράκος
82.9%
82.9%
82.9%
Water Δράκος Water Δράκος Fire Δράκος
82.7%
82.7%
82.7%
Fire Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
82.6%
82.6%
82.6%
Water Δράκος Fire Δράκος Water Δράκος
82.5%
82.5%
82.5%
Air Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
82.5%
82.5%
82.5%
Earth Δράκος Fire Δράκος Earth Δράκος
82.3%
82.3%
82.3%
Water Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
82.3%
82.3%
82.3%
Air Δράκος Water Δράκος Air Δράκος
82.2%
82.2%
82.2%
Air Δράκος Air Δράκος Water Δράκος
82.1%
82.1%
82.1%
Earth Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
82.0%
82.0%
82.0%
Earth Δράκος Fire Δράκος Water Δράκος
81.9%
81.9%
81.9%
Earth Δράκος Air Δράκος Water Δράκος
81.8%
81.8%
81.8%
Water Δράκος Air Δράκος Water Δράκος
81.7%
81.7%
81.7%
Water Δράκος Air Δράκος Earth Δράκος
81.4%
81.4%
81.4%
Earth Δράκος Air Δράκος Earth Δράκος
81.2%
81.2%
81.2%
Air Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
80.8%
80.8%
80.8%
Earth Δράκος Earth Δράκος Fire Δράκος
80.7%
80.7%
80.7%
Air Δράκος Earth Δράκος Air Δράκος
80.6%
80.6%
80.6%
Fire Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
80.4%
80.4%
80.4%
Earth Δράκος Earth Δράκος Air Δράκος
79.9%
79.9%
79.9%
Water Δράκος Water Δράκος Air Δράκος
79.2%
79.2%
79.2%
Earth Δράκος Earth Δράκος Water Δράκος
78.4%
78.4%
78.4%
Water Δράκος Earth Δράκος Water Δράκος
78.4%
78.4%
78.4%
Water Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
78.3%
78.3%
78.3%
Earth Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
77.9%
77.9%
77.9%
Water Δράκος Water Δράκος Earth Δράκος
77.5%
77.5%
77.5%
Earth Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
77.2%
77.2%
77.2%
Earth Δράκος Water Δράκος Earth Δράκος
76.3%
76.3%
76.3%
Water Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
73.9%
73.9%
73.9%
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομά σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: