Στατιστικά δράκων

Ψυχές Δράκων

Ψυχή Δράκου Ποσοστό Νικών
Earth Δράκος
Fire Δράκος
Water Δράκος
Air Δράκος

1 kill σε δράκο

Δράκος Ποσοστό Νικών
Water Δράκος
Fire Δράκος
Earth Δράκος
Air Δράκος

2 kill σε δράκο

Δράκοι Ποσοστό Νικών
Fire Δράκος Fire Δράκος
Earth Δράκος Earth Δράκος
Water Δράκος Water Δράκος
Water Δράκος Fire Δράκος
Water Δράκος Earth Δράκος
Fire Δράκος Water Δράκος
Fire Δράκος Earth Δράκος
Earth Δράκος Water Δράκος
Earth Δράκος Fire Δράκος
Air Δράκος Air Δράκος
Water Δράκος Air Δράκος
Fire Δράκος Air Δράκος
Air Δράκος Fire Δράκος
Earth Δράκος Air Δράκος
Air Δράκος Water Δράκος
Air Δράκος Earth Δράκος

3 kill σε δράκο

Δράκοι Ποσοστό Νικών
Water Δράκος Fire Δράκος Air Δράκος
Water Δράκος Fire Δράκος Earth Δράκος
Fire Δράκος Earth Δράκος Air Δράκος
Water Δράκος Earth Δράκος Air Δράκος
Fire Δράκος Water Δράκος Air Δράκος
Earth Δράκος Fire Δράκος Water Δράκος
Fire Δράκος Water Δράκος Earth Δράκος
Earth Δράκος Water Δράκος Air Δράκος
Air Δράκος Fire Δράκος Water Δράκος
Water Δράκος Earth Δράκος Fire Δράκος
Earth Δράκος Fire Δράκος Air Δράκος
Fire Δράκος Earth Δράκος Water Δράκος
Fire Δράκος Air Δράκος Earth Δράκος
Water Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
Fire Δράκος Air Δράκος Water Δράκος
Earth Δράκος Water Δράκος Fire Δράκος
Water Δράκος Air Δράκος Earth Δράκος
Earth Δράκος Air Δράκος Water Δράκος
Water Δράκος Air Δράκος Fire Δράκος
Fire Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
Fire Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος
Earth Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος
Fire Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
Water Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
Air Δράκος Earth Δράκος Fire Δράκος
Earth Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
Earth Δράκος Air Δράκος Fire Δράκος
Air Δράκος Earth Δράκος Water Δράκος
Water Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος
Air Δράκος Water Δράκος Fire Δράκος
Air Δράκος Fire Δράκος Earth Δράκος
Air Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
Earth Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
Air Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος
Air Δράκος Water Δράκος Earth Δράκος
Fire Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
Water Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
Earth Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
Air Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
Air Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομά σας:
Σχόλιο: