Στατιστικά δράκων

1 kill σε δράκο

Δράκος Ποσοστό Νικών
Air Δράκος
43.2%
43.2%
43.2%
Water Δράκος
39.1%
39.1%
39.1%
Fire Δράκος
38.9%
38.9%
38.9%
Earth Δράκος
36.5%
36.5%
36.5%

2 kill σε δράκο

Δράκοι Ποσοστό Νικών
Air Δράκος Fire Δράκος
77.1%
77.1%
77.1%
Fire Δράκος Air Δράκος
75.2%
75.2%
75.2%
Fire Δράκος Fire Δράκος
74.5%
74.5%
74.5%
Water Δράκος Fire Δράκος
73.6%
73.6%
73.6%
Air Δράκος Water Δράκος
73.4%
73.4%
73.4%
Air Δράκος Earth Δράκος
73.1%
73.1%
73.1%
Water Δράκος Air Δράκος
72.6%
72.6%
72.6%
Fire Δράκος Water Δράκος
72.4%
72.4%
72.4%
Air Δράκος Air Δράκος
72.4%
72.4%
72.4%
Earth Δράκος Fire Δράκος
72.2%
72.2%
72.2%
Fire Δράκος Earth Δράκος
72.1%
72.1%
72.1%
Earth Δράκος Air Δράκος
70.9%
70.9%
70.9%
Water Δράκος Earth Δράκος
69.2%
69.2%
69.2%
Earth Δράκος Water Δράκος
67.7%
67.7%
67.7%
Water Δράκος Water Δράκος
65.1%
65.1%
65.1%
Earth Δράκος Earth Δράκος
63.8%
63.8%
63.8%

3 kill σε δράκο

Δράκοι Ποσοστό Νικών
Fire Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος
90.3%
90.3%
90.3%
Air Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος
89.6%
89.6%
89.6%
Fire Δράκος Air Δράκος Fire Δράκος
89.4%
89.4%
89.4%
Water Δράκος Air Δράκος Fire Δράκος
88.0%
88.0%
88.0%
Fire Δράκος Fire Δράκος Air Δράκος
87.9%
87.9%
87.9%
Earth Δράκος Air Δράκος Fire Δράκος
87.8%
87.8%
87.8%
Air Δράκος Fire Δράκος Earth Δράκος
87.7%
87.7%
87.7%
Air Δράκος Earth Δράκος Fire Δράκος
87.6%
87.6%
87.6%
Air Δράκος Fire Δράκος Air Δράκος
87.5%
87.5%
87.5%
Air Δράκος Water Δράκος Fire Δράκος
87.3%
87.3%
87.3%
Air Δράκος Fire Δράκος Water Δράκος
87.3%
87.3%
87.3%
Water Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος
87.3%
87.3%
87.3%
Fire Δράκος Water Δράκος Air Δράκος
87.0%
87.0%
87.0%
Air Δράκος Air Δράκος Fire Δράκος
86.9%
86.9%
86.9%
Fire Δράκος Earth Δράκος Air Δράκος
86.8%
86.8%
86.8%
Fire Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
86.7%
86.7%
86.7%
Fire Δράκος Water Δράκος Fire Δράκος
86.7%
86.7%
86.7%
Fire Δράκος Air Δράκος Earth Δράκος
86.7%
86.7%
86.7%
Water Δράκος Fire Δράκος Air Δράκος
86.2%
86.2%
86.2%
Earth Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος
86.1%
86.1%
86.1%
Fire Δράκος Earth Δράκος Fire Δράκος
85.9%
85.9%
85.9%
Fire Δράκος Air Δράκος Water Δράκος
85.7%
85.7%
85.7%
Fire Δράκος Fire Δράκος Earth Δράκος
85.7%
85.7%
85.7%
Water Δράκος Fire Δράκος Earth Δράκος
85.4%
85.4%
85.4%
Fire Δράκος Water Δράκος Earth Δράκος
85.4%
85.4%
85.4%
Fire Δράκος Fire Δράκος Water Δράκος
85.3%
85.3%
85.3%
Earth Δράκος Fire Δράκος Air Δράκος
85.1%
85.1%
85.1%
Earth Δράκος Water Δράκος Fire Δράκος
84.7%
84.7%
84.7%
Air Δράκος Water Δράκος Earth Δράκος
84.5%
84.5%
84.5%
Water Δράκος Earth Δράκος Fire Δράκος
84.4%
84.4%
84.4%
Fire Δράκος Earth Δράκος Water Δράκος
84.1%
84.1%
84.1%
Earth Δράκος Air Δράκος Water Δράκος
84.1%
84.1%
84.1%
Air Δράκος Water Δράκος Air Δράκος
83.9%
83.9%
83.9%
Air Δράκος Earth Δράκος Water Δράκος
83.7%
83.7%
83.7%
Water Δράκος Air Δράκος Earth Δράκος
83.6%
83.6%
83.6%
Water Δράκος Fire Δράκος Water Δράκος
83.6%
83.6%
83.6%
Air Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
83.5%
83.5%
83.5%
Earth Δράκος Fire Δράκος Water Δράκος
83.5%
83.5%
83.5%
Fire Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
83.3%
83.3%
83.3%
Water Δράκος Earth Δράκος Air Δράκος
83.3%
83.3%
83.3%
Water Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
83.0%
83.0%
83.0%
Air Δράκος Earth Δράκος Air Δράκος
83.0%
83.0%
83.0%
Fire Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
82.8%
82.8%
82.8%
Water Δράκος Water Δράκος Fire Δράκος
82.7%
82.7%
82.7%
Earth Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
82.6%
82.6%
82.6%
Earth Δράκος Fire Δράκος Earth Δράκος
82.6%
82.6%
82.6%
Air Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
82.4%
82.4%
82.4%
Earth Δράκος Air Δράκος Earth Δράκος
82.4%
82.4%
82.4%
Air Δράκος Air Δράκος Earth Δράκος
82.3%
82.3%
82.3%
Air Δράκος Air Δράκος Water Δράκος
82.1%
82.1%
82.1%
Earth Δράκος Water Δράκος Air Δράκος
82.1%
82.1%
82.1%
Earth Δράκος Earth Δράκος Fire Δράκος
81.8%
81.8%
81.8%
Water Δράκος Air Δράκος Water Δράκος
81.7%
81.7%
81.7%
Air Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
81.3%
81.3%
81.3%
Water Δράκος Water Δράκος Air Δράκος
80.3%
80.3%
80.3%
Earth Δράκος Earth Δράκος Air Δράκος
79.1%
79.1%
79.1%
Water Δράκος Water Δράκος Earth Δράκος
78.6%
78.6%
78.6%
Water Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
78.4%
78.4%
78.4%
Earth Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
78.0%
78.0%
78.0%
Water Δράκος Earth Δράκος Water Δράκος
77.9%
77.9%
77.9%
Earth Δράκος Earth Δράκος Water Δράκος
77.8%
77.8%
77.8%
Earth Δράκος Water Δράκος Earth Δράκος
77.4%
77.4%
77.4%
Earth Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
76.9%
76.9%
76.9%
Water Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
76.3%
76.3%
76.3%
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομά σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: