Κατάταξη Πόντων Προκλήσεων

Κατάταξη Πόντων Προκλήσεων

# Επικαλεστής Πόντοι Προκλήσεων Tier
1. 29,075 Diamond(Διαμαντένια) IV
2. 28,710 Diamond(Διαμαντένια) IV
3. 28,370 σμαράγδι III
4. 28,155 σμαράγδι III
5. 28,130 σμαράγδι IV
6. 28,020 σμαράγδι I
7. 28,015 -
8. 27,840 Silver(Ασημένια) I
9. 27,720 σμαράγδι III
10. 27,480 Iron III
11. 27,470 σμαράγδι I
12. 27,435 -
13. 27,380 Master
14. 27,350 -
15. 27,205 Diamond(Διαμαντένια) I
16. 27,190 Master
17. 27,150 Diamond(Διαμαντένια) II
18. 27,135 Bronze (Χάλκινη) I
19. 27,085 σμαράγδι II
20. 27,070 σμαράγδι IV
21. 27,045 -
22. 27,000 Diamond(Διαμαντένια) IV
23. 26,955 Diamond(Διαμαντένια) I
24. 26,930 Master
25. 26,885 Challenger
26. 26,815 Platinum(Πλατινένια) I
27. 26,740 Master
28. 26,705 -
29. 26,665 Diamond(Διαμαντένια) II
30. 26,660 -
31. 26,655 Gold(Χρυσή) II
32. 26,625 -
33. 26,595 -
34. 26,575 Platinum(Πλατινένια) I
35. 26,555 σμαράγδι II
36. 26,505 -
37. 26,500 -
38. 26,380 Diamond(Διαμαντένια) II
39. 26,360 -
40. 26,310 Challenger
41. 26,295 Diamond(Διαμαντένια) I
42. 26,290 Master
43. 26,170 Platinum(Πλατινένια) IV
44. 26,165 Diamond(Διαμαντένια) IV
45. 26,120 Silver(Ασημένια) II
46. 26,080 Platinum(Πλατινένια) IV
47. 26,060 Iron IV
48. 26,055 Master
49. 26,055 Diamond(Διαμαντένια) III
50. 26,050 Challenger
51. 26,035 σμαράγδι IV
52. 26,005 Silver(Ασημένια) III
53. 25,980 Platinum(Πλατινένια) I
54. 25,910 Silver(Ασημένια) I
55. 25,835 σμαράγδι II
56. 25,800 Platinum(Πλατινένια) III
57. 25,795 Platinum(Πλατινένια) I
58. 25,770 Diamond(Διαμαντένια) IV
59. 25,745 Diamond(Διαμαντένια) III
60. 25,730 -
61. 25,690 Gold(Χρυσή) I
62. 25,675 -
63. 25,595 σμαράγδι I
64. 25,570 Gold(Χρυσή) IV
65. 25,540 Master
66. 25,540 Gold(Χρυσή) IV
67. 25,530 Master
68. 25,525 σμαράγδι IV
69. 25,515 Bronze (Χάλκινη) I
70. 25,480 Diamond(Διαμαντένια) IV
71. 25,455 -
72. 25,440 Diamond(Διαμαντένια) II
73. 25,425 -
74. 25,410 Silver(Ασημένια) I
75. 25,390 σμαράγδι IV
76. 25,360 Gold(Χρυσή) IV
77. 25,320 Master
78. 25,295 Challenger
79. 25,255 GrandMaster
80. 25,245 -
81. 25,240 Diamond(Διαμαντένια) IV
82. 25,225 Challenger
83. 25,215 Master
84. 25,200 Diamond(Διαμαντένια) I
85. 25,185 σμαράγδι I
86. 25,185 Diamond(Διαμαντένια) IV
87. 25,160 Gold(Χρυσή) III
88. 25,160 Master
89. 25,155 -
90. 25,150 σμαράγδι I
91. 25,135 Diamond(Διαμαντένια) II
92. 25,125 Diamond(Διαμαντένια) IV
93. 25,120 σμαράγδι III
94. 25,110 Diamond(Διαμαντένια) IV
95. 25,095 Diamond(Διαμαντένια) IV
96. 25,095 -
97. 25,050 Master
98. 25,010 Challenger
99. 24,955 σμαράγδι IV
100. 24,930 Diamond(Διαμαντένια) IV