Fiddlesticks

Best Fiddlesticks players

To find your rank, go to your summoner page using the search (top of the page)

Best Fiddlesticks players

# Summoner Roles Tier Winrate KDA Played
1.
A Thạch Béo 2007
A Thạch Béo 2007
VN (#1)
Master Master
Jungler Master 77.6% 6.6 /
3.8 /
10.8
49
2.
LugÏa
LugÏa
LAN (#2)
GrandMaster GrandMaster
Jungler GrandMaster 71.9% 6.5 /
4.2 /
9.3
64
3.
Boombobo
Boombobo
NA (#3)
Master Master
Jungler Master 71.0% 6.7 /
4.5 /
10.1
62
4.
you show know me
you show know me
KR (#4)
Master Master
Jungler Master 71.1% 6.3 /
3.6 /
8.0
97
5.
arthas0918
arthas0918
EUW (#5)
Master Master
Jungler Master 72.5% 7.6 /
3.8 /
10.3
80
6.
mai dang Iao
mai dang Iao
NA (#6)
Master Master
Jungler Master 69.2% 8.3 /
3.9 /
9.6
52
7.
용인길치
용인길치
KR (#7)
Master Master
Mid Master 69.9% 5.6 /
4.4 /
8.4
83
8.
Yuri Misa
Yuri Misa
EUW (#8)
Master Master
Jungler Master 75.0% 7.3 /
4.2 /
10.2
80
9.
graveneuz
graveneuz
OCE (#9)
Master Master
Jungler Master 68.9% 6.9 /
3.9 /
8.9
74
10.
Ebonhardt
Ebonhardt
NA (#10)
Master Master
Jungler Master 69.4% 6.9 /
4.0 /
9.4
62
11.
A Thach Béo 2007
A Thach Béo 2007
VN (#11)
Master Master
Jungler Master 67.4% 6.7 /
3.8 /
8.7
86
12.
鳴上悠
鳴上悠
JP (#12)
GrandMaster GrandMaster
Jungler GrandMaster 70.0% 6.3 /
3.6 /
10.3
50
13.
임장산
임장산
KR (#13)
Master Master
Jungler Master 70.2% 5.6 /
3.2 /
10.0
47
14.
Khan Zoan
Khan Zoan
EUW (#14)
Master Master
Jungler Master 70.1% 6.5 /
3.5 /
9.6
77
15.
Met A Mae Jones
Met A Mae Jones
BR (#15)
GrandMaster GrandMaster
Jungler GrandMaster 72.5% 7.0 /
3.7 /
8.9
80
16.
Stand Firm
Stand Firm
EUNE (#16)
Diamond I Diamond I
Jungler Diamond I 65.9% 6.9 /
3.2 /
8.0
129
17.
vx Encoregaming
vx Encoregaming
NA (#17)
Challenger Challenger
Jungler Challenger 70.3% 6.2 /
4.0 /
7.9
64
18.
Yu Xıa Zheng Ye
Yu Xıa Zheng Ye
NA (#18)
Master Master
Jungler Master 72.7% 9.2 /
3.4 /
9.5
44
19.
Divinity of Sham
Divinity of Sham
EUW (#19)
Master Master
Jungler Master 65.5% 6.4 /
3.9 /
9.4
87
20.
A Thach Beo 2007
A Thach Beo 2007
VN (#20)
Master Master
Jungler Master 65.4% 6.2 /
4.0 /
8.8
78
21.
Xlzalea
Xlzalea
TR (#21)
Master Master
Mid Master 66.0% 8.3 /
3.9 /
7.9
100
22.
namsauratruong
namsauratruong
VN (#22)
Master Master
Jungler Master 64.9% 5.9 /
4.8 /
10.5
57
23.
iTz Censored
iTz Censored
EUW (#23)
Master Master
Jungler Master 63.8% 5.8 /
3.8 /
10.6
94
24.
ArkenZemа
ArkenZemа
RU (#24)
Master Master
Jungler Master 65.0% 7.6 /
4.0 /
7.3
60
25.
아유무다뿅
아유무다뿅
KR (#25)
Master Master
Jungler Master 65.3% 6.1 /
4.7 /
9.1
121
26.
Snoopy
Snoopy
NA (#26)
Challenger Challenger
Jungler Challenger 65.6% 6.3 /
3.4 /
8.7
163
27.
shua shua shua
shua shua shua
NA (#27)
Master Master
Jungler Master 66.1% 6.4 /
3.0 /
7.7
59
28.
win deliverer
win deliverer
EUW (#28)
Master Master
Jungler Master 64.3% 6.2 /
5.5 /
11.2
56
29.
BogdiSticks
BogdiSticks
EUW (#29)
Master Master
Jungler Master 63.1% 6.9 /
4.0 /
9.7
122
30.
just a fable
just a fable
LAN (#30)
GrandMaster GrandMaster
Jungler GrandMaster 65.8% 6.4 /
5.5 /
9.8
79
31.
l  Jungle  l
l Jungle l
NA (#31)
Master Master
Jungler Master 64.1% 6.1 /
5.3 /
9.2
192
32.
T1ĄndrewTate
T1ĄndrewTate
NA (#32)
GrandMaster GrandMaster
Top GrandMaster 64.7% 5.4 /
6.6 /
9.3
68
33.
TuyếtThiênTầmm
TuyếtThiênTầmm
VN (#33)
Master Master
Jungler Master 71.6% 9.1 /
3.5 /
9.5
88
34.
Fevers
Fevers
BR (#34)
Master Master
Jungler Master 64.5% 5.9 /
4.6 /
9.1
110
35.
zef
zef
LAN (#35)
Master Master
Jungler Master 63.8% 5.3 /
4.1 /
8.8
69
36.
Jekouel
Jekouel
PH (#36)
GrandMaster GrandMaster
Jungler GrandMaster 63.6% 7.0 /
4.6 /
9.7
165
37.
Jobless Stoner
Jobless Stoner
NA (#37)
Master Master
Jungler Master 62.3% 6.4 /
4.1 /
9.4
61
38.
COS MORTI
COS MORTI
EUW (#38)
Master Master
Jungler Master 62.8% 7.8 /
5.3 /
8.5
121
39.
Olivia Moon
Olivia Moon
LAN (#39)
Master Master
Jungler Master 61.9% 6.8 /
3.6 /
7.2
113
40.
KarFar
KarFar
EUNE (#40)
Challenger Challenger
Jungler Challenger 66.7% 6.1 /
5.3 /
11.2
99
41.
lxstcxntury5469
lxstcxntury5469
BR (#41)
Master Master
Jungler Master 63.0% 6.5 /
5.5 /
8.0
119
42.
MercilessIy
MercilessIy
LAN (#42)
Master Master
Jungler Master 66.7% 6.8 /
5.9 /
10.7
57
43.
TEAM GAP AGAIN
TEAM GAP AGAIN
LAS (#43)
Master Master
Jungler Master 64.5% 6.1 /
4.4 /
8.9
107
44.
피들서폿누가함
피들서폿누가함
KR (#44)
Master Master
Support Master 62.9% 2.2 /
4.7 /
10.5
89
45.
Ss Sup
Ss Sup
KR (#45)
Master Master
Support Master 65.3% 3.9 /
7.0 /
10.2
121
46.
Charolon
Charolon
LAN (#46)
GrandMaster GrandMaster
Jungler GrandMaster 64.2% 5.8 /
4.5 /
9.0
159
47.
AK40ToYourLiver
AK40ToYourLiver
EUW (#47)
Master Master
Jungler Master 63.9% 6.6 /
4.9 /
9.7
83
48.
Misterio99
Misterio99
EUW (#48)
Diamond I Diamond I
Jungler Diamond I 66.1% 6.4 /
4.2 /
10.3
56
49.
Thomacito80
Thomacito80
LAS (#49)
GrandMaster GrandMaster
Jungler GrandMaster 64.8% 5.9 /
4.6 /
9.6
122
50.
beršerkšgangr
beršerkšgangr
EUW (#50)
Master Master
Support Master 60.0% 3.6 /
3.0 /
10.3
50
51.
FIDDLE DZ
FIDDLE DZ
EUW (#51)
Master Master
Jungler Master 63.4% 8.1 /
4.7 /
9.7
183
52.
Hin
Hin
BR (#52)
Master Master
Jungler Master 68.9% 9.0 /
4.3 /
9.1
161
53.
Effigy
Effigy
KR (#53)
Master Master
Jungler Master 61.1% 4.8 /
3.4 /
9.0
167
54.
Shirgon
Shirgon
EUNE (#54)
Diamond I Diamond I
Jungler Diamond I 62.5% 7.8 /
5.4 /
10.6
80
55.
피들 바드
피들 바드
KR (#55)
GrandMaster GrandMaster
Support GrandMaster 61.0% 2.4 /
4.5 /
9.3
77
56.
신쟤영
신쟤영
KR (#56)
Master Master
Jungler Master 58.7% 5.1 /
3.1 /
9.8
121
57.
HolaSoyUnCamper
HolaSoyUnCamper
LAN (#57)
Master Master
Jungler Master 64.2% 6.1 /
4.3 /
10.3
95
58.
Mufincito
Mufincito
BR (#58)
Master Master
Jungler Master 68.4% 6.7 /
6.3 /
10.2
79
59.
MarvinI1
MarvinI1
NA (#59)
Master Master
Jungler Master 63.4% 5.7 /
4.8 /
9.1
145
60.
later
later
NA (#60)
Master Master
Jungler Master 60.3% 6.0 /
4.5 /
9.0
189
61.
bô rô rô
bô rô rô
VN (#61)
Master Master
Jungler Master 60.7% 5.6 /
3.6 /
9.4
183
62.
cafeson rodrigue
cafeson rodrigue
LAS (#62)
Master Master
Jungler Master 59.7% 5.2 /
4.9 /
9.8
72
63.
Crewmate
Crewmate
LAS (#63)
Master Master
Mid Master 60.7% 5.5 /
6.2 /
8.0
89
64.
Sukrann
Sukrann
EUW (#64)
Master Master
Jungler Master 59.6% 7.2 /
5.5 /
10.7
57
65.
ImortalKillerBR
ImortalKillerBR
BR (#65)
Master Master
Jungler Master 59.6% 5.2 /
5.1 /
10.1
57
66.
zRukka
zRukka
BR (#66)
Master Master
Jungler Master 60.0% 4.9 /
4.0 /
9.6
90
67.
Fuyukii
Fuyukii
LAN (#67)
Master Master
Jungler Master 64.5% 5.7 /
4.0 /
8.6
62
68.
Roâch1
Roâch1
PH (#68)
Master Master
Jungler Master 58.3% 7.2 /
4.0 /
9.2
108
69.
SPANISH VILLAIN
SPANISH VILLAIN
EUW (#69)
Diamond II Diamond II
Jungler Diamond II 83.7% 7.4 /
2.8 /
9.0
43
70.
Kouwae
Kouwae
BR (#70)
Master Master
Jungler Master 59.6% 5.9 /
5.6 /
11.2
104
71.
Poss angel
Poss angel
KR (#71)
Master Master
Mid Master 60.7% 5.1 /
4.3 /
8.5
135
72.
President Milei
President Milei
BR (#72)
GrandMaster GrandMaster
Jungler GrandMaster 59.2% 6.1 /
5.1 /
9.0
71
73.
トロールしますよ
トロールしますよ
JP (#73)
Diamond I Diamond I
Jungler Diamond I 70.9% 6.3 /
3.3 /
8.6
55
74.
FIDDLΕ MY STICK
FIDDLΕ MY STICK
EUNE (#74)
GrandMaster GrandMaster
Support GrandMaster 59.7% 4.6 /
7.3 /
12.1
139
75.
Gungerw
Gungerw
NA (#75)
Master Master
Support Master 60.9% 4.4 /
5.4 /
11.3
110
76.
King Chomu
King Chomu
LAN (#76)
Master Master
Jungler Master 62.8% 6.4 /
4.6 /
9.5
78
77.
RUSEK SYN DIABŁA
RUSEK SYN DIABŁA
EUNE (#77)
Master Master
Jungler Master 59.8% 5.7 /
5.7 /
9.6
82
78.
Sełfish
Sełfish
EUNE (#78)
Master Master
Jungler Master 64.1% 6.0 /
5.9 /
10.6
78
79.
A Thach Béo 2k7
A Thach Béo 2k7
VN (#79)
Master Master
Jungler Master 58.0% 6.4 /
4.4 /
10.0
69
80.
RaiseHell
RaiseHell
LAS (#80)
Master Master
Jungler Master 61.5% 6.9 /
3.6 /
9.3
109
81.
Ahoui
Ahoui
EUW (#81)
Master Master
Jungler Master 57.7% 6.0 /
3.8 /
8.9
137
82.
말라리아뇌염모기
말라리아뇌염모기
KR (#82)
Master Master
TopMid Master 59.5% 4.0 /
5.6 /
9.2
173
83.
깐니언
깐니언
KR (#83)
Master Master
Jungler Master 59.6% 7.0 /
4.2 /
8.8
57
84.
Zzloba
Zzloba
NA (#84)
Master Master
Jungler Master 58.3% 5.3 /
4.8 /
9.7
127
85.
fiddle indepe
fiddle indepe
EUW (#85)
Master Master
Jungler Master 63.8% 7.1 /
4.0 /
10.4
47
86.
Quetzel
Quetzel
NA (#86)
Master Master
Jungler Master 58.1% 4.8 /
4.0 /
8.4
62
87.
Đánh như Nhà Thơ
Đánh như Nhà Thơ
VN (#87)
Master Master
Jungler Master 59.5% 7.7 /
6.7 /
11.8
291
88.
dasjones
dasjones
EUW (#88)
Master Master
Jungler Master 58.6% 4.4 /
4.9 /
8.6
70
89.
毛骨悚然撞嚕經驗
毛骨悚然撞嚕經驗
TW (#89)
GrandMaster GrandMaster
Jungler GrandMaster 62.8% 5.2 /
3.7 /
8.3
94
90.
장 우 상 망2
장 우 상 망2
KR (#90)
Master Master
Jungler Master 58.2% 5.8 /
5.2 /
9.1
306
91.
InT Master
InT Master
KR (#91)
Master Master
Jungler Master 57.3% 5.6 /
4.1 /
9.7
75
92.
zzibaby
zzibaby
KR (#92)
GrandMaster GrandMaster
Jungler GrandMaster 58.7% 5.0 /
3.9 /
7.6
230
93.
livsama
livsama
RU (#93)
Master Master
Jungler Master 57.6% 7.4 /
5.2 /
9.2
172
94.
Cupid of hatred
Cupid of hatred
TR (#94)
Diamond I Diamond I
Jungler Diamond I 73.7% 6.8 /
4.3 /
11.8
57
95.
Javielin
Javielin
EUW (#95)
Master Master
Jungler Master 58.8% 6.1 /
4.5 /
8.5
102
96.
Blïtzø
Blïtzø
LAN (#96)
Challenger Challenger
Jungler Challenger 61.7% 6.3 /
4.1 /
9.4
128
97.
co gang 1 chut
co gang 1 chut
VN (#97)
Master Master
Support Master 66.0% 2.4 /
5.6 /
12.3
47
98.
ig elyeralunu
ig elyeralunu
LAN (#98)
Master Master
Jungler Master 57.0% 5.7 /
4.6 /
9.2
86
99.
Sad Fiddle
Sad Fiddle
BR (#99)
Master Master
Jungler Master 58.0% 6.4 /
3.8 /
8.8
69
100.
OYOYO
OYOYO
VN (#100)
Master Master
Jungler Master 67.4% 7.2 /
5.7 /
9.7
43