Qiyana

Best Qiyana players

To find your rank, go to your summoner page using the search (top of the page)

Best Qiyana players

# Summoner Roles Tier Winrate KDA Played
1.
Lativez R1#2222
Lativez R1#2222
EUW (#1)
Master Master
Mid Master 88.2% 11.9 /
5.0 /
4.8
51
2.
TERROR#okk
TERROR#okk
TR (#2)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 81.5% 11.2 /
4.1 /
5.4
54
3.
tianhu#Joker
tianhu#Joker
KR (#3)
Master Master
Mid Master 79.6% 10.4 /
4.7 /
6.3
54
4.
제닉스팀미드#키아나
제닉스팀미드#키아나
KR (#4)
Diamond IV Diamond IV
Mid Diamond IV 98.1% 10.9 /
2.7 /
4.9
54
5.
CUTUCUYYYY#123
CUTUCUYYYY#123
LAN (#5)
Master Master
Mid Master 92.1% 12.0 /
5.3 /
7.4
38
6.
Chihiro#1161
Chihiro#1161
BR (#6)
Master Master
Mid Master 84.1% 9.1 /
3.8 /
6.7
44
7.
angelwings01#EUW
angelwings01#EUW
EUW (#7)
Master Master
Mid Master 78.8% 11.5 /
4.7 /
5.9
85
8.
mars#death
mars#death
NA (#8)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 75.9% 10.5 /
5.3 /
5.0
79
9.
MASZ TPKA#EUNE
MASZ TPKA#EUNE
EUNE (#9)
Master Master
Mid Master 80.4% 12.3 /
4.9 /
6.7
56
10.
die4u#亞亞亞
die4u#亞亞亞
TR (#10)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 76.4% 12.1 /
4.5 /
4.7
55
11.
Fumfel#LOSAQ
Fumfel#LOSAQ
EUNE (#11)
Master Master
Mid Master 76.6% 10.3 /
4.3 /
6.4
77
12.
JEAN BASQUIAT28#www
JEAN BASQUIAT28#www
BR (#12)
Master Master
Mid Master 73.7% 11.6 /
4.2 /
5.9
95
13.
키아나#SIL
키아나#SIL
KR (#13)
Master Master
Mid Master 76.7% 10.2 /
5.7 /
5.3
86
14.
Эдо#кара
Эдо#кара
RU (#14)
Master Master
Mid Master 73.6% 12.6 /
4.9 /
5.1
53
15.
Yusuke#BR0
Yusuke#BR0
BR (#15)
Master Master
Mid Master 82.9% 15.0 /
4.6 /
3.7
41
16.
Broken Wings#EUNE
Broken Wings#EUNE
EUNE (#16)
Challenger Challenger
Mid Challenger 72.9% 13.9 /
4.4 /
5.9
48
17.
그비환#증명한다
그비환#증명한다
KR (#17)
Master Master
Mid Master 72.9% 10.1 /
6.2 /
6.0
70
18.
TwTv Hawkella#999
TwTv Hawkella#999
EUW (#18)
Master Master
Mid Master 71.4% 11.8 /
6.1 /
5.2
147
19.
팔협지제일좋아하는힘대힘#1234
팔협지제일좋아하는힘대힘#1234
KR (#19)
Master Master
Mid Master 69.7% 8.2 /
3.7 /
5.4
66
20.
Koykyo#5475
Koykyo#5475
EUNE (#20)
Master Master
Mid Master 69.7% 11.5 /
4.4 /
5.2
76
21.
YberHighMeWEEEEW#EUW
YberHighMeWEEEEW#EUW
EUW (#21)
Master Master
Mid Master 71.2% 11.9 /
8.7 /
6.2
52
22.
R1 Qiyana#0001
R1 Qiyana#0001
EUW (#22)
Master Master
Mid Master 72.0% 11.6 /
5.3 /
5.0
82
23.
Self Violence#Sv1
Self Violence#Sv1
BR (#23)
Master Master
Mid Master 69.5% 10.6 /
3.2 /
5.5
82
24.
Anonymous#15152
Anonymous#15152
EUW (#24)
Diamond IV Diamond IV
Mid Diamond IV 88.7% 15.8 /
5.1 /
5.5
53
25.
ireme aşığım#4444
ireme aşığım#4444
TR (#25)
Master Master
Jungler Master 74.5% 13.3 /
6.0 /
7.4
47
26.
ke le jia bing#Nice
ke le jia bing#Nice
KR (#26)
Master Master
MidJungler Master 69.0% 7.9 /
4.4 /
5.9
71
27.
mahoraga5#iwin
mahoraga5#iwin
NA (#27)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 70.4% 7.3 /
4.4 /
5.4
81
28.
p e a c e#1965
p e a c e#1965
TR (#28)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 70.2% 11.4 /
5.4 /
5.5
84
29.
Va por ti t3tasd#1L9
Va por ti t3tasd#1L9
LAN (#29)
Master Master
Mid Master 68.9% 12.5 /
4.7 /
6.3
106
30.
Cobre Pórfiro#GEO
Cobre Pórfiro#GEO
BR (#30)
Master Master
Mid Master 67.9% 12.9 /
4.9 /
5.4
53
31.
xWeazy#0000
xWeazy#0000
EUW (#31)
Master Master
Mid Master 70.6% 12.2 /
5.3 /
6.6
51
32.
plap plap plap#pIap
plap plap plap#pIap
EUW (#32)
Master Master
Mid Master 70.3% 7.4 /
4.2 /
6.0
74
33.
THE FOOL#x22
THE FOOL#x22
EUW (#33)
Master Master
Mid Master 67.9% 12.3 /
5.1 /
5.9
56
34.
Lativez#0001
Lativez#0001
EUW (#34)
Master Master
Mid Master 68.3% 10.7 /
6.1 /
3.7
60
35.
eeeee#wywq
eeeee#wywq
KR (#35)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 69.0% 7.4 /
3.1 /
5.6
158
36.
Dreamma#EUNE
Dreamma#EUNE
EUNE (#36)
Master Master
Mid Master 71.7% 11.1 /
5.4 /
5.4
53
37.
Lonely Girl#KR1
Lonely Girl#KR1
KR (#37)
Master Master
Mid Master 69.6% 9.6 /
5.2 /
5.9
69
38.
criwa mentality#BR1
criwa mentality#BR1
BR (#38)
Master Master
Mid Master 69.3% 10.0 /
5.5 /
6.1
75
39.
Sabor Chocolate#NA1
Sabor Chocolate#NA1
NA (#39)
Master Master
Mid Master 66.7% 10.9 /
5.1 /
6.5
60
40.
Meoicontired#yudut
Meoicontired#yudut
VN (#40)
Master Master
Mid Master 68.0% 17.3 /
8.9 /
5.7
50
41.
KAITANlA#EUW
KAITANlA#EUW
EUW (#41)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 66.7% 10.3 /
5.0 /
5.5
87
42.
Mimiced#EUW
Mimiced#EUW
EUW (#42)
Master Master
Mid Master 67.8% 10.5 /
6.9 /
6.3
59
43.
p e a c e#55daa
p e a c e#55daa
TR (#43)
Master Master
Mid Master 68.3% 12.3 /
5.3 /
6.3
60
44.
Yamato XDXDXD#546
Yamato XDXDXD#546
LAS (#44)
Diamond I Diamond I
Mid Diamond I 79.4% 11.5 /
4.7 /
5.2
63
45.
notoxic101#EUW
notoxic101#EUW
EUW (#45)
Master Master
Mid Master 66.7% 8.0 /
6.1 /
6.8
63
46.
JJQ#2005
JJQ#2005
NA (#46)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 69.9% 9.4 /
4.8 /
6.0
93
47.
AstrøNata#LAS
AstrøNata#LAS
LAS (#47)
Master Master
Mid Master 71.2% 10.4 /
8.7 /
6.2
59
48.
망고팀 MID#123
망고팀 MID#123
KR (#48)
Challenger Challenger
Mid Challenger 65.7% 7.0 /
4.4 /
5.8
216
49.
파키케팔로사우루스#2006
파키케팔로사우루스#2006
KR (#49)
Master Master
Mid Master 67.3% 7.4 /
5.5 /
5.7
113
50.
jexu#janna
jexu#janna
EUNE (#50)
Master Master
Mid Master 68.9% 9.7 /
5.6 /
6.4
106
51.
no chat claren#999
no chat claren#999
TR (#51)
Master Master
Mid Master 67.8% 10.8 /
7.6 /
5.9
87
52.
Tom Platz#strak
Tom Platz#strak
EUW (#52)
Master Master
Mid Master 66.4% 8.5 /
4.6 /
6.1
143
53.
상 어#뚜루룹
상 어#뚜루룹
KR (#53)
Diamond I Diamond I
Mid Diamond I 79.6% 12.8 /
4.8 /
6.0
54
54.
Los Pinos TJ#664
Los Pinos TJ#664
LAN (#54)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 65.6% 7.8 /
4.0 /
6.4
64
55.
xiaoxiovo#6880
xiaoxiovo#6880
KR (#55)
Master Master
Mid Master 65.8% 8.3 /
3.9 /
4.8
158
56.
키아나 아칼리#SIL
키아나 아칼리#SIL
KR (#56)
Master Master
Mid Master 74.6% 11.3 /
5.3 /
4.8
63
57.
여의도자상눈가주름관리30대남#사랑합니다
여의도자상눈가주름관리30대남#사랑합니다
KR (#57)
Master Master
Mid Master 66.4% 8.8 /
5.6 /
5.4
110
58.
vxb#1000
vxb#1000
TR (#58)
Master Master
Mid Master 65.1% 10.3 /
6.9 /
6.0
63
59.
ARTHAS MENETHIL#KRIS
ARTHAS MENETHIL#KRIS
EUW (#59)
Master Master
Mid Master 65.1% 9.0 /
5.2 /
6.6
63
60.
HassaiKai#666
HassaiKai#666
LAN (#60)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 69.8% 12.4 /
5.6 /
6.3
63
61.
Qiyana#6 9
Qiyana#6 9
LAN (#61)
Master Master
Mid Master 72.9% 8.5 /
6.0 /
7.7
48
62.
Joadi v5#EUW
Joadi v5#EUW
EUW (#62)
Master Master
Jungler Master 65.7% 7.8 /
4.4 /
7.9
70
63.
ellerinin izi#9t9m9
ellerinin izi#9t9m9
TR (#63)
Master Master
Mid Master 78.3% 11.3 /
6.8 /
6.0
46
64.
GOOD XD#KR1
GOOD XD#KR1
KR (#64)
Master Master
Mid Master 67.3% 8.8 /
5.1 /
5.1
55
65.
keep your secret#keep
keep your secret#keep
EUW (#65)
Master Master
Mid Master 70.6% 8.8 /
4.2 /
6.3
85
66.
Des#EUW
Des#EUW
EUW (#66)
Challenger Challenger
Mid Challenger 75.5% 8.8 /
5.5 /
4.6
49
67.
chendian#100
chendian#100
KR (#67)
Master Master
Mid Master 64.7% 8.5 /
5.8 /
5.1
136
68.
치지직 모 찡#1126
치지직 모 찡#1126
KR (#68)
Master Master
Mid Master 66.1% 8.0 /
4.7 /
6.0
118
69.
Philippians 4 13#EUW3
Philippians 4 13#EUW3
EUW (#69)
Master Master
Mid Master 63.0% 11.1 /
4.6 /
6.1
54
70.
papitsa#ppni
papitsa#ppni
EUNE (#70)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 69.6% 10.7 /
6.0 /
6.3
69
71.
Mid Queen#Bawls
Mid Queen#Bawls
NA (#71)
Master Master
Mid Master 65.8% 9.4 /
5.3 /
5.4
120
72.
Emıl#EUW
Emıl#EUW
EUW (#72)
Master Master
Mid Master 66.0% 10.8 /
6.4 /
6.1
53
73.
cluegi player#xxx
cluegi player#xxx
EUW (#73)
Master Master
Mid Master 64.2% 9.1 /
4.8 /
5.3
53
74.
better#plom
better#plom
BR (#74)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 67.3% 10.2 /
4.2 /
5.2
171
75.
CHALEEED#001
CHALEEED#001
EUW (#75)
Master Master
Mid Master 64.4% 10.0 /
4.5 /
4.8
59
76.
Pukka#flu
Pukka#flu
EUW (#76)
Master Master
Mid Master 65.8% 12.3 /
6.5 /
5.6
225
77.
chickenbowl14#NA1
chickenbowl14#NA1
NA (#77)
Master Master
Mid Master 67.5% 10.7 /
5.8 /
6.2
77
78.
Lwaq#EUW
Lwaq#EUW
EUW (#78)
Challenger Challenger
Mid Challenger 65.4% 9.0 /
5.4 /
5.0
205
79.
111#lord
111#lord
EUNE (#79)
Master Master
Mid Master 86.1% 13.0 /
7.1 /
6.6
36
80.
fat bavarian boy#obese
fat bavarian boy#obese
EUW (#80)
Master Master
Mid Master 76.2% 7.8 /
3.3 /
5.4
42
81.
wxMIDfan0715#KR1
wxMIDfan0715#KR1
KR (#81)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 63.0% 7.2 /
3.6 /
5.7
192
82.
incarnation#noob
incarnation#noob
BR (#82)
Master Master
Mid Master 64.2% 7.9 /
4.5 /
6.2
95
83.
pibes chorros#xdd
pibes chorros#xdd
BR (#83)
Master Master
Mid Master 68.1% 13.6 /
4.4 /
4.8
47
84.
Guc#Jun
Guc#Jun
KR (#84)
Master Master
Mid Master 70.5% 10.1 /
4.4 /
4.8
44
85.
benice2me#101
benice2me#101
EUW (#85)
Master Master
Mid Master 64.5% 8.6 /
5.1 /
5.5
155
86.
AutoAttacker#98964
AutoAttacker#98964
TW (#86)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 65.2% 8.6 /
5.1 /
6.7
89
87.
Lockheed Martin#SR71
Lockheed Martin#SR71
LAN (#87)
Master Master
Mid Master 63.3% 8.9 /
4.1 /
5.9
49
88.
enzo#xddd
enzo#xddd
BR (#88)
Master Master
MidTop Master 72.7% 12.2 /
4.6 /
3.5
44
89.
IIIIIj#BR1
IIIIIj#BR1
BR (#89)
GrandMaster GrandMaster
MidTop GrandMaster 62.5% 11.0 /
5.4 /
5.5
80
90.
생각좀해라#KRI
생각좀해라#KRI
KR (#90)
Master Master
Mid Master 65.2% 9.1 /
5.5 /
5.5
89
91.
유튜브 우리#이우리
유튜브 우리#이우리
KR (#91)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 62.8% 7.7 /
5.1 /
6.0
234
92.
陷在沒有妳的世界#Cnno2
陷在沒有妳的世界#Cnno2
TW (#92)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 62.0% 7.3 /
4.0 /
6.0
121
93.
quocthai4#2004
quocthai4#2004
VN (#93)
Master Master
Mid Master 65.9% 11.2 /
5.9 /
6.2
135
94.
백생가약#KR1
백생가약#KR1
KR (#94)
Master Master
Mid Master 62.7% 8.4 /
4.9 /
4.8
67
95.
Kunaï#BR1
Kunaï#BR1
BR (#95)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 69.2% 10.2 /
6.6 /
5.1
52
96.
Kuroneel#ZTMY
Kuroneel#ZTMY
EUW (#96)
Challenger Challenger
Mid Challenger 63.1% 10.7 /
5.3 /
5.4
103
97.
풀 영#풀 영
풀 영#풀 영
KR (#97)
Master Master
Mid Master 63.5% 7.7 /
4.8 /
5.0
63
98.
vitte#EUW
vitte#EUW
EUW (#98)
Master Master
Mid Master 63.2% 9.7 /
5.4 /
6.2
117
99.
鸡和米#457
鸡和米#457
EUW (#99)
Master Master
Mid Master 62.5% 8.6 /
6.0 /
6.2
88
100.
Qiyanu#NA1
Qiyanu#NA1
NA (#100)
Master Master
Mid Master 61.9% 8.4 /
4.7 /
6.1
63