Master Yi

Best Master Yi players

To find your rank, go to your summoner page using the search (top of the page)

Best Master Yi players

# Summoner Tier Winrate KDA Played
1.
Silencee Returns
Silencee Returns
EUW (#1)
Master Master
Master 91.5% 13.8 /
3.4 /
3.9
82
2.
Report Yi
Report Yi
NA (#2)
Diamond III Diamond III
Diamond III 100.0% 16.1 /
2.9 /
3.9
66
3.
Pinkkkkkkkkkkkkk
Pinkkkkkkkkkkkkk
NA (#3)
Master Master
Master 84.7% 11.4 /
3.8 /
4.0
59
4.
Sinerio
Sinerio
EUW (#4)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 77.2% 11.7 /
4.9 /
4.6
136
5.
pâin hâte sâd
pâin hâte sâd
LAS (#5)
Master Master
Master 74.2% 12.5 /
3.9 /
4.4
194
6.
horxe381
horxe381
EUNE (#6)
Diamond I Diamond I
Diamond I 88.3% 15.0 /
4.6 /
4.9
94
7.
suzy43
suzy43
RU (#7)
Diamond I Diamond I
Diamond I 88.2% 9.4 /
2.9 /
4.1
51
8.
funnel to chall
funnel to chall
EUNE (#8)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 71.7% 13.8 /
5.5 /
4.0
293
9.
아연아 사랑해
아연아 사랑해
KR (#9)
Diamond II Diamond II
Diamond II 88.9% 11.5 /
2.5 /
2.8
63
10.
GuatacaJr Twitch
GuatacaJr Twitch
LAS (#10)
Challenger Challenger
Challenger 70.7% 11.5 /
6.1 /
4.9
133
11.
Brazil Jungler
Brazil Jungler
TR (#11)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 71.2% 11.2 /
4.9 /
4.4
52
12.
OBsK RaKiYaTa
OBsK RaKiYaTa
EUNE (#12)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 76.0% 13.7 /
4.5 /
5.0
150
13.
lil pump boiz
lil pump boiz
TR (#13)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 70.1% 11.8 /
6.0 /
4.6
167
14.
pTq
pTq
KR (#14)
Diamond III Diamond III
Diamond III 87.1% 11.3 /
3.0 /
4.3
70
15.
Yin En Hui
Yin En Hui
NA (#15)
Diamond II Diamond II
Diamond II 84.6% 10.8 /
3.6 /
3.1
52
16.
nolikesss
nolikesss
BR (#16)
Diamond III Diamond III
Diamond III 83.3% 16.1 /
4.8 /
3.5
90
17.
Kouyx
Kouyx
BR (#17)
Challenger Challenger
Challenger 67.7% 10.4 /
3.9 /
3.9
62
18.
시오리의 엘
시오리의 엘
KR (#18)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 67.2% 10.1 /
3.3 /
4.0
137
19.
2v8 AII Games
2v8 AII Games
LAS (#19)
Platinum I Platinum I
Platinum I 87.8% 15.3 /
3.5 /
4.2
49
20.
qwasjhvcnmaslkad
qwasjhvcnmaslkad
KR (#20)
Diamond IV Diamond IV
Diamond IV 95.3% 13.8 /
2.5 /
3.2
43
21.
꺼지새우
꺼지새우
KR (#21)
Challenger Challenger
Challenger 76.7% 10.5 /
4.1 /
4.6
90
22.
Mr Business
Mr Business
EUNE (#22)
Diamond II Diamond II
Diamond II 79.4% 12.7 /
3.4 /
3.3
68
23.
pls ff guys
pls ff guys
EUW (#23)
Diamond I Diamond I
Diamond I 75.5% 11.9 /
5.7 /
6.0
98
24.
Wheres My  LuLu
Wheres My LuLu
NA (#24)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 64.6% 9.8 /
4.5 /
3.9
161
25.
Gion deep danger
Gion deep danger
EUW (#25)
Diamond IV Diamond IV
Diamond IV 85.5% 13.6 /
4.0 /
4.7
55
26.
Xiao Lan Zhu
Xiao Lan Zhu
NA (#26)
Challenger Challenger
Challenger 66.1% 9.5 /
4.8 /
4.8
56
27.
fatiado
fatiado
BR (#27)
Diamond I Diamond I
Diamond I 77.4% 12.8 /
5.7 /
5.2
115
28.
dreker111
dreker111
LAS (#28)
Master Master
Master 68.1% 10.5 /
6.1 /
5.1
119
29.
REFORMED FYR
REFORMED FYR
EUW (#29)
Diamond III Diamond III
Diamond III 79.3% 13.8 /
4.6 /
4.1
82
30.
Ęnigmą μwμ
Ęnigmą μwμ
LAN (#30)
Challenger Challenger
Challenger 67.4% 11.3 /
5.2 /
5.2
187
31.
Wuju BIadesman
Wuju BIadesman
BR (#31)
Challenger Challenger
Challenger 68.3% 15.0 /
5.1 /
3.4
221
32.
chinese funel
chinese funel
NA (#32)
Diamond II Diamond II
Diamond II 75.7% 13.5 /
4.1 /
3.6
103
33.
Silencee v2
Silencee v2
EUW (#33)
Platinum I Platinum I
Platinum I 83.9% 13.1 /
3.6 /
4.6
56
34.
ξξζ ι ξξζ
ξξζ ι ξξζ
EUNE (#34)
Diamond III Diamond III
Diamond III 77.6% 12.8 /
3.5 /
3.5
76
35.
Worst Smite LAN
Worst Smite LAN
LAN (#35)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 63.4% 8.8 /
4.0 /
4.5
93
36.
bambak12
bambak12
EUNE (#36)
Platinum I Platinum I
Platinum I 89.4% 17.3 /
6.1 /
5.1
47
37.
DazzHoac14 L9
DazzHoac14 L9
LAS (#37)
Diamond III Diamond III
Diamond III 78.8% 14.7 /
4.7 /
3.7
160
38.
For Kóbe
For Kóbe
EUNE (#38)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 63.1% 10.0 /
5.4 /
3.9
331
39.
내눈에띄라
내눈에띄라
KR (#39)
Diamond IV Diamond IV
Diamond IV 85.5% 15.0 /
5.9 /
3.6
55
40.
강남 토익강사
강남 토익강사
KR (#40)
Platinum I Platinum I
Platinum I 83.3% 12.4 /
3.8 /
4.2
54
41.
Südwind
Südwind
NA (#41)
Platinum I Platinum I
Platinum I 86.7% 12.2 /
3.9 /
5.3
60
42.
PansitoHorneado
PansitoHorneado
LAS (#42)
Diamond I Diamond I
Diamond I 72.5% 12.6 /
3.7 /
3.4
236
43.
Daddy Yi
Daddy Yi
TR (#43)
Platinum I Platinum I
Platinum I 81.8% 15.9 /
3.7 /
3.4
55
44.
Hunter
Hunter
EUNE (#44)
Platinum I Platinum I
Platinum I 84.8% 17.7 /
7.1 /
4.5
79
45.
JINGSHENXIAOHUO0
JINGSHENXIAOHUO0
NA (#45)
Diamond IV Diamond IV
Diamond IV 83.7% 13.3 /
3.2 /
3.7
49
46.
Xiao Nanhai
Xiao Nanhai
NA (#46)
Diamond I Diamond I
Diamond I 74.2% 11.0 /
3.1 /
3.8
132
47.
Va3grm4Hg9LFD9gT
Va3grm4Hg9LFD9gT
EUNE (#47)
Diamond IV Diamond IV
Diamond IV 79.7% 14.5 /
4.1 /
3.9
64
48.
DaanAchilles
DaanAchilles
EUW (#48)
Diamond I Diamond I
Diamond I 72.7% 12.8 /
4.9 /
3.8
110
49.
Hasaki Maniac
Hasaki Maniac
NA (#49)
Diamond IV Diamond IV
Diamond IV 80.7% 15.6 /
5.4 /
4.7
88
50.
EloDaddy KOAQˆ
EloDaddy KOAQˆ
EUNE (#50)
Diamond II Diamond II
Diamond II 80.8% 14.1 /
5.4 /
4.7
120
51.
NerdBunker
NerdBunker
BR (#51)
Diamond I Diamond I
Diamond I 71.3% 12.6 /
4.6 /
4.1
268
52.
Hi IM Big Uncle
Hi IM Big Uncle
NA (#52)
Platinum III Platinum III
Platinum III 93.5% 14.6 /
3.4 /
3.9
62
53.
BACON66
BACON66
EUW (#53)
Diamond II Diamond II
Diamond II 83.0% 13.1 /
3.3 /
3.5
53
54.
조 유 댕
조 유 댕
KR (#54)
Diamond II Diamond II
Diamond II 73.4% 13.2 /
3.7 /
4.6
109
55.
CHN Town
CHN Town
NA (#55)
Diamond IV Diamond IV
Diamond IV 81.7% 12.1 /
4.9 /
4.7
60
56.
Shαco Bot
Shαco Bot
EUW (#56)
Diamond IV Diamond IV
Diamond IV 81.6% 13.4 /
4.3 /
4.3
103
57.
Xoppc
Xoppc
OCE (#57)
Platinum I Platinum I
Platinum I 82.4% 13.2 /
4.8 /
4.2
68
58.
PortgasIICap
PortgasIICap
EUW (#58)
Diamond IV Diamond IV
Diamond IV 83.0% 12.8 /
4.3 /
4.9
47
59.
Mental High Elo
Mental High Elo
EUNE (#59)
Diamond II Diamond II
Diamond II 75.3% 11.5 /
5.8 /
5.3
93
60.
Ezio Audîtore
Ezio Audîtore
TR (#60)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 58.7% 10.6 /
6.1 /
6.1
155
61.
카이사형선고
카이사형선고
KR (#61)
Diamond IV Diamond IV
Diamond IV 83.0% 10.7 /
3.8 /
4.4
53
62.
NezukoFanBoy
NezukoFanBoy
EUNE (#62)
Diamond II Diamond II
Diamond II 73.1% 12.6 /
4.8 /
3.3
119
63.
Mutant Iguana
Mutant Iguana
TR (#63)
Diamond II Diamond II
Diamond II 94.7% 17.7 /
5.6 /
3.7
38
64.
alexxx7
alexxx7
TR (#64)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 67.2% 10.5 /
5.8 /
5.9
134
65.
xlFatalStrikelx
xlFatalStrikelx
LAN (#65)
Challenger Challenger
Challenger 57.7% 8.5 /
4.0 /
4.9
480
66.
before we fade
before we fade
BR (#66)
Platinum II Platinum II
Platinum II 87.5% 11.1 /
4.4 /
4.7
56
67.
sbn
sbn
BR (#67)
Diamond I Diamond I
Diamond I 70.2% 10.5 /
5.5 /
4.5
104
68.
Jad Dark
Jad Dark
EUW (#68)
Challenger Challenger
Challenger 65.0% 11.7 /
4.8 /
4.3
214
69.
àœïûàïïûÿàïæëïûÿ
àœïûàïïûÿàïæëïûÿ
NA (#69)
Diamond II Diamond II
Diamond II 71.3% 11.1 /
3.2 /
4.0
101
70.
Dumbo 8D
Dumbo 8D
EUW (#70)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 60.2% 9.8 /
6.3 /
4.9
83
71.
Fvck Luv Teitør
Fvck Luv Teitør
LAS (#71)
Diamond I Diamond I
Diamond I 71.2% 12.3 /
6.3 /
4.8
73
72.
Węoncito
Węoncito
LAS (#72)
Platinum II Platinum II
Platinum II 89.3% 14.5 /
4.8 /
4.3
84
73.
BigT90
BigT90
EUNE (#73)
Diamond III Diamond III
Diamond III 76.0% 11.0 /
6.5 /
5.4
96
74.
kAjastaN
kAjastaN
LAS (#74)
Diamond I Diamond I
Diamond I 69.8% 10.9 /
5.2 /
5.3
53
75.
Theus Gamer
Theus Gamer
BR (#75)
Challenger Challenger
Challenger 57.8% 10.4 /
6.4 /
4.6
540
76.
맷 펠
맷 펠
KR (#76)
Diamond II Diamond II
Diamond II 71.5% 12.0 /
4.3 /
4.6
347
77.
SB Wizardwolf
SB Wizardwolf
EUW (#77)
Diamond II Diamond II
Diamond II 78.7% 12.6 /
5.6 /
4.4
94
78.
PanConPate13
PanConPate13
LAS (#78)
Diamond IV Diamond IV
Diamond IV 79.4% 12.8 /
4.3 /
4.2
63
79.
TERRORIST IRL
TERRORIST IRL
TR (#79)
Challenger Challenger
Challenger 57.8% 9.9 /
5.2 /
3.9
237
80.
Juani
Juani
LAS (#80)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 67.3% 12.8 /
6.1 /
4.8
505
81.
TeunAchilles
TeunAchilles
EUW (#81)
Diamond III Diamond III
Diamond III 82.6% 15.5 /
4.3 /
3.7
69
82.
벚꽃 피는 날에는
벚꽃 피는 날에는
KR (#82)
Diamond I Diamond I
Diamond I 70.1% 10.8 /
2.4 /
4.3
134
83.
Angry TingTing
Angry TingTing
NA (#83)
Platinum II Platinum II
Platinum II 82.7% 13.7 /
4.5 /
3.8
75
84.
del4781156397482
del4781156397482
KR (#84)
Diamond II Diamond II
Diamond II 73.0% 11.5 /
4.7 /
4.5
344
85.
matzito
matzito
BR (#85)
Diamond III Diamond III
Diamond III 74.0% 14.2 /
5.3 /
3.9
100
86.
Rodrigo Cambará
Rodrigo Cambará
BR (#86)
Diamond IV Diamond IV
Diamond IV 76.3% 13.9 /
4.6 /
4.3
80
87.
B3nji189
B3nji189
LAS (#87)
Platinum I Platinum I
Platinum I 81.8% 13.8 /
3.5 /
3.7
88
88.
ScrubNoob L9
ScrubNoob L9
EUNE (#88)
Platinum I Platinum I
Platinum I 82.1% 14.1 /
3.0 /
4.0
56
89.
lNSSA
lNSSA
KR (#89)
Platinum I Platinum I
Platinum I 85.2% 13.8 /
4.6 /
4.0
61
90.
Mininix
Mininix
BR (#90)
Diamond I Diamond I
Diamond I 67.7% 15.8 /
5.7 /
3.2
96
91.
KK Hermz
KK Hermz
EUW (#91)
Diamond IV Diamond IV
Diamond IV 84.9% 13.6 /
5.6 /
4.6
53
92.
Mi Yi vs 9 conos
Mi Yi vs 9 conos
LAS (#92)
Diamond I Diamond I
Diamond I 72.9% 11.2 /
5.6 /
4.8
48
93.
김태겸
김태겸
KR (#93)
Master Master
Master 56.1% 7.6 /
4.6 /
4.8
212
94.
ifeellikearatgod
ifeellikearatgod
EUW (#94)
Diamond I Diamond I
Diamond I 67.9% 11.7 /
4.2 /
4.6
190
95.
jhzeross
jhzeross
KR (#95)
Challenger Challenger
Challenger 66.3% 10.7 /
4.6 /
4.4
285
96.
memerperson69
memerperson69
EUW (#96)
Diamond I Diamond I
Diamond I 87.0% 14.4 /
4.6 /
4.2
46
97.
Bugroth
Bugroth
LAS (#97)
Challenger Challenger
Challenger 58.7% 9.0 /
5.3 /
4.3
247
98.
whats point
whats point
EUNE (#98)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 56.7% 10.7 /
7.1 /
4.4
427
99.
1Sicken
1Sicken
LAS (#99)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 58.3% 7.3 /
5.9 /
4.9
348
100.
Trespa
Trespa
LAN (#100)
Diamond IV Diamond IV
Diamond IV 80.6% 13.7 /
4.7 /
4.9
72
0 Comment
Post a Comment
Your name:
Captcha:
Captcha
Comment: