Μαοκάι

Μαοκάι

Top
9,586 matches (Τελευταίες 2 ημέρες)
Μαοκάι - Δημοφιλή spells
Ονόματα Δημοφιλία Ποσοστό Νικών
1. Φλας Τηλεμεταφορά Φλας - Τηλεμεταφορά
70.9%
70.9%
70.9%
51.4%
51.4%
51.4%
2. Φλας Ανάφλεξη Φλας - Ανάφλεξη
15.6%
15.6%
15.6%
54.7%
54.7%
54.7%
3. Φλας Πλήγμα Φλας - Πλήγμα
11.6%
11.6%
11.6%
48.3%
48.3%
48.3%
4. Εξάντληση Φλας Εξάντληση - Φλας
1.5%
1.5%
1.5%
41.8%
41.8%
41.8%
5. Φλας Θεραπεία Φλας - Θεραπεία
0.2%
0.2%
0.2%
45.5%
45.5%
45.5%
6. Τηλεμεταφορά Ανάφλεξη Τηλεμεταφορά - Ανάφλεξη
0.1%
0.1%
0.1%
50.0%
50.0%
50.0%
7. Φάντασμα Τηλεμεταφορά Φάντασμα - Τηλεμεταφορά
0.1%
0.1%
0.1%
50.0%
50.0%
50.0%
8. Φάντασμα Πλήγμα Φάντασμα - Πλήγμα
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
9. Φλας Φράγμα Φλας - Φράγμα
0.0%
0.0%
0.0%
50.0%
50.0%
50.0%
10. Φλας Φάντασμα Φλας - Φάντασμα
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομά σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: