TFT - อันดับผู้เล่นยอดเยี่ยม

TFT: อันดับผู้เล่นยอดเยี่ยม

# ชื่อ ระดับ ชนะ เล่นมาแล้ว
1.
Pinnche
Pinnche
LAS (#1)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1867
150 ชนะ 563 เล่นมาแล้ว
2.
Zadust
Zadust
BR (#2)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1698
128 ชนะ 439 เล่นมาแล้ว
3.
JJPasak
JJPasak
EUNE (#3)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1681
116 ชนะ 410 เล่นมาแล้ว
4.
ˆ Thọt ˆ
ˆ Thọt ˆ
VN (#4)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1666
142 ชนะ 773 เล่นมาแล้ว
5.
Nụ Cười Của Nắng
Nụ Cười Của Nắng
VN (#5)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1659
124 ชนะ 639 เล่นมาแล้ว
6.
Chaosking
Chaosking
VN (#6)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1618
275 ชนะ 1453 เล่นมาแล้ว
7.
minchall19
minchall19
LAN (#7)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1591
157 ชนะ 592 เล่นมาแล้ว
8.
Twitch 뚜두1
Twitch 뚜두1
KR (#8)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1555
142 ชนะ 622 เล่นมาแล้ว
9.
BenVK
BenVK
EUW (#9)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1533
110 ชนะ 655 เล่นมาแล้ว
10.
ncc of tđt
ncc of tđt
VN (#10)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1529
206 ชนะ 1100 เล่นมาแล้ว
11.
Yt AnotherGaming
Yt AnotherGaming
VN (#11)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1527
176 ชนะ 794 เล่นมาแล้ว
12.
Alanzq
Alanzq
EUW (#12)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1525
225 ชนะ 952 เล่นมาแล้ว
13.
Tempname1072
Tempname1072
NA (#13)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1516
120 ชนะ 464 เล่นมาแล้ว
14.
Agon
Agon
NA (#14)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1503
183 ชนะ 969 เล่นมาแล้ว
15.
Tewesineitor
Tewesineitor
LAN (#15)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1502
85 ชนะ 294 เล่นมาแล้ว
16.
C9 k3soju
C9 k3soju
NA (#16)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1488
147 ชนะ 723 เล่นมาแล้ว
17.
Dinng
Dinng
VN (#17)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1488
121 ชนะ 547 เล่นมาแล้ว
18.
정우송
정우송
KR (#18)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1482
149 ชนะ 912 เล่นมาแล้ว
19.
남부지소
남부지소
KR (#19)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1471
143 ชนะ 804 เล่นมาแล้ว
20.
Ðấu Trường Vô Lý
Ðấu Trường Vô Lý
VN (#20)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1465
144 ชนะ 848 เล่นมาแล้ว
21.
BORN TO BE YOURS
BORN TO BE YOURS
VN (#21)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1463
176 ชนะ 1136 เล่นมาแล้ว
22.
DarkHydra
DarkHydra
EUW (#22)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1461
116 ชนะ 440 เล่นมาแล้ว
23.
Joseee
Joseee
SG (#23)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1455
105 ชนะ 369 เล่นมาแล้ว
24.
Tinh Trùng SP
Tinh Trùng SP
VN (#24)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1455
88 ชนะ 446 เล่นมาแล้ว
25.
Serask
Serask
BR (#25)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1448
113 ชนะ 469 เล่นมาแล้ว
26.
Datcaca
Datcaca
VN (#26)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1447
171 ชนะ 712 เล่นมาแล้ว
27.
東島二次郎
東島二次郎
TW (#27)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1445
70 ชนะ 381 เล่นมาแล้ว
28.
Lôi Phong
Lôi Phong
VN (#28)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1442
241 ชนะ 1250 เล่นมาแล้ว
29.
BilecikRuhu
BilecikRuhu
TR (#29)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1437
69 ชนะ 291 เล่นมาแล้ว
30.
pp7
pp7
NA (#30)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1430
128 ชนะ 642 เล่นมาแล้ว
31.
10miinutes
10miinutes
VN (#31)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1423
109 ชนะ 590 เล่นมาแล้ว
32.
꼴픽만하는부계
꼴픽만하는부계
KR (#32)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1421
152 ชนะ 1024 เล่นมาแล้ว
33.
LiangLiang
LiangLiang
LAS (#33)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1408
96 ชนะ 415 เล่นมาแล้ว
34.
Ðậu Ðậu
Ðậu Ðậu
VN (#34)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1405
101 ชนะ 541 เล่นมาแล้ว
35.
空恨别梦久
空恨别梦久
SG (#35)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1404
166 ชนะ 716 เล่นมาแล้ว
36.
My Paradise
My Paradise
KR (#36)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1404
138 ชนะ 678 เล่นมาแล้ว
37.
ß v Q
ß v Q
VN (#37)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1399
183 ชนะ 847 เล่นมาแล้ว
38.
No Quarter
No Quarter
LAS (#38)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1397
76 ชนะ 289 เล่นมาแล้ว
39.
HANGBEO11
HANGBEO11
VN (#39)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1394
36 ชนะ 179 เล่นมาแล้ว
40.
Onouin
Onouin
EUW (#40)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1381
104 ชนะ 774 เล่นมาแล้ว
41.
Lê ßảo
Lê ßảo
VN (#41)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1376
167 ชนะ 911 เล่นมาแล้ว
42.
bruninho sl
bruninho sl
BR (#42)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1376
118 ชนะ 737 เล่นมาแล้ว
43.
東鳥二次郎
東鳥二次郎
TW (#43)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1374
86 ชนะ 447 เล่นมาแล้ว
44.
SARAHSBIGGESTFAN
SARAHSBIGGESTFAN
NA (#44)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1372
107 ชนะ 628 เล่นมาแล้ว
45.
LeDuck TFT
LeDuck TFT
EUW (#45)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1369
204 ชนะ 1019 เล่นมาแล้ว
46.
cheukfly
cheukfly
EUW (#46)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1363
82 ชนะ 387 เล่นมาแล้ว
47.
Night Stalker
Night Stalker
VN (#47)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1362
132 ชนะ 679 เล่นมาแล้ว
48.
Salvylul
Salvylul
EUW (#48)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1362
89 ชนะ 489 เล่นมาแล้ว
49.
CựcThíchÄnHiếp
CựcThíchÄnHiếp
VN (#49)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1361
106 ชนะ 509 เล่นมาแล้ว
50.
Hazte
Hazte
BR (#50)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1359
98 ชนะ 372 เล่นมาแล้ว
51.
Kagerou OwO
Kagerou OwO
EUW (#51)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1351
67 ชนะ 271 เล่นมาแล้ว
52.
이레아
이레아
KR (#52)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1342
234 ชนะ 1010 เล่นมาแล้ว
53.
HighRoll
HighRoll
VN (#53)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1334
85 ชนะ 516 เล่นมาแล้ว
54.
enaek
enaek
NA (#54)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1329
78 ชนะ 348 เล่นมาแล้ว
55.
sSs.KiD
sSs.KiD
VN (#55)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1327
171 ชนะ 943 เล่นมาแล้ว
56.
AceofSpadesqt
AceofSpadesqt
EUW (#56)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1326
90 ชนะ 344 เล่นมาแล้ว
57.
Thua Do Xui Thôi
Thua Do Xui Thôi
VN (#57)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1326
64 ชนะ 365 เล่นมาแล้ว
58.
Navys1mple
Navys1mple
VN (#58)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1325
29 ชนะ 147 เล่นมาแล้ว
59.
techzz
techzz
BR (#59)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1322
119 ชนะ 419 เล่นมาแล้ว
60.
PKK Green
PKK Green
VN (#60)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1318
97 ชนะ 397 เล่นมาแล้ว
61.
Minion on bush
Minion on bush
TH (#61)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1313
183 ชนะ 547 เล่นมาแล้ว
62.
Client K
Client K
KR (#62)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1311
81 ชนะ 443 เล่นมาแล้ว
63.
S N î P E R
S N î P E R
VN (#63)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1310
170 ชนะ 887 เล่นมาแล้ว
64.
ATC Bulbasaur
ATC Bulbasaur
TR (#64)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1308
127 ชนะ 812 เล่นมาแล้ว
65.
Krmx
Krmx
NA (#65)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1307
145 ชนะ 723 เล่นมาแล้ว
66.
speedruzlol
speedruzlol
TR (#66)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1305
117 ชนะ 467 เล่นมาแล้ว
67.
RafaStark
RafaStark
BR (#67)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1305
59 ชนะ 301 เล่นมาแล้ว
68.
nho dai ca 0221
nho dai ca 0221
VN (#68)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1299
240 ชนะ 1296 เล่นมาแล้ว
69.
Zaddo
Zaddo
NA (#69)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1295
78 ชนะ 277 เล่นมาแล้ว
70.
Shaunz TFT
Shaunz TFT
EUW (#70)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1295
58 ชนะ 293 เล่นมาแล้ว
71.
왕 자
왕 자
KR (#71)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1294
141 ชนะ 1168 เล่นมาแล้ว
72.
kinqmusti43
kinqmusti43
TR (#72)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1290
108 ชนะ 424 เล่นมาแล้ว
73.
GrandVice8
GrandVice8
NA (#73)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1287
138 ชนะ 815 เล่นมาแล้ว
74.
화난짹짹이
화난짹짹이
KR (#74)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1283
163 ชนะ 766 เล่นมาแล้ว
75.
Salvyyy
Salvyyy
EUW (#75)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1279
109 ชนะ 445 เล่นมาแล้ว
76.
Mean Mister Kien
Mean Mister Kien
NA (#76)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1275
153 ชนะ 722 เล่นมาแล้ว
77.
Lünna
Lünna
BR (#77)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1274
219 ชนะ 1288 เล่นมาแล้ว
78.
WSS.KWH
WSS.KWH
VN (#78)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1272
87 ชนะ 451 เล่นมาแล้ว
79.
Liquid Tabzz
Liquid Tabzz
EUW (#79)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1269
67 ชนะ 242 เล่นมาแล้ว
80.
ttv KitingisHard
ttv KitingisHard
NA (#80)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1268
100 ชนะ 587 เล่นมาแล้ว
81.
Titos
Titos
BR (#81)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1259
72 ชนะ 276 เล่นมาแล้ว
82.
Sabin1
Sabin1
KR (#82)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1257
193 ชนะ 1001 เล่นมาแล้ว
83.
inc mplete
inc mplete
BR (#83)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1257
99 ชนะ 496 เล่นมาแล้ว
84.
Pi iŠ GõD
Pi iŠ GõD
VN (#84)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1256
78 ชนะ 707 เล่นมาแล้ว
85.
cheukDive
cheukDive
EUW (#85)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1253
42 ชนะ 139 เล่นมาแล้ว
86.
idlemonkk
idlemonkk
TR (#86)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1251
98 ชนะ 571 เล่นมาแล้ว
87.
JayPLx
JayPLx
EUW (#87)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1246
123 ชนะ 637 เล่นมาแล้ว
88.
VUA TRO CHOl
VUA TRO CHOl
VN (#88)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1245
40 ชนะ 210 เล่นมาแล้ว
89.
絕世拿鐵
絕世拿鐵
TW (#89)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1242
122 ชนะ 638 เล่นมาแล้ว
90.
C1el
C1el
EUNE (#90)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1232
52 ชนะ 110 เล่นมาแล้ว
91.
ben yoruldum ya
ben yoruldum ya
TR (#91)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1231
66 ชนะ 339 เล่นมาแล้ว
92.
ttv GrandVice8
ttv GrandVice8
NA (#92)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1226
113 ชนะ 546 เล่นมาแล้ว
93.
TG Stillness
TG Stillness
VN (#93)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1224
117 ชนะ 663 เล่นมาแล้ว
94.
TheOnlyKWH
TheOnlyKWH
VN (#94)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1224
41 ชนะ 167 เล่นมาแล้ว
95.
QG sylvanas1
QG sylvanas1
VN (#95)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1222
70 ชนะ 496 เล่นมาแล้ว
96.
Ma Thiếu Gia
Ma Thiếu Gia
VN (#96)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1221
267 ชนะ 1732 เล่นมาแล้ว
97.
NốtGameRaTrường
NốtGameRaTrường
VN (#97)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1218
125 ชนะ 749 เล่นมาแล้ว
98.
DIBO1302
DIBO1302
VN (#98)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1218
91 ชนะ 479 เล่นมาแล้ว
99.
DTN Seho
DTN Seho
KR (#99)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1217
145 ชนะ 907 เล่นมาแล้ว
100.
TwitchTV Odyceuz
TwitchTV Odyceuz
BR (#100)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1217
110 ชนะ 457 เล่นมาแล้ว
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: