Τα καλύτερα χαρακτηρηστικά

TeamFight Tactics

Χαρακτηρηστικά

Tier Χαρακτηρηστικά Δημοφιλία Καλύτεροι 4 1ος Καλύτερος Μέση Τοποθέτηση
S
10
Ιστοριοπλάστης
1.02
S
10
Μοιραίοι
1.19
S
10
Μύθος
1.29
S
9
Σκιερός
1.46
S
5
Παραδεισένιος
3.07
S
8
Μονομάχος
3.40
S
6
Ελεύθερος Σκοπευτής
3.45
S
6
Πορσελάνη
3.32
S
8
Μαχητής
3.49
S
4
Αλτρουιστής
3.46
S
5
Άρχοντας των Δράκων
3.57
S
5
Σοφός
3.69
S
8
Μύστης
3.65
S
6
Υπερασπιστής
3.72
S
3
Παραδεισένιος
3.73
S
8
Στοιχειό
3.64
S
6
Δρυάδα
3.68
S
6
Μυούμενος
3.77
S
1
Μέγας
3.81
S
3
Αλτρουιστής
3.83
A
1
Εραστές
3.86
A
3
Δοξασμένος
3.86
A
2
Παραδεισένιος
3.93
A
6
Σκιερός
3.97
A
7
Σκοτεινή Μελάνη
3.99
A
4
Άρχοντας των Δράκων
3.95
A
3
Σοφός
4.00
A
6
Μεγαθήριο
4.09
A
3
Μοιραίοι
4.08
B
4
Σοφός
4.07
B
7
Ιστοριοπλάστης
4.10
B
4
Μυούμενος
4.09
B
7
Μύθος
4.08
B
6
Στοιχειό
4.19
B
1
Πνευματοβάτης
4.15
B
1
Καλλιτέχνης
4.10
B
4
Υπερασπιστής
4.20
B
2
Μύστης
4.21
B
7
Μοιραίοι
4.22
B
2
Στοιχειό
4.26
B
2
Σοφός
4.23
B
2
Αλτρουιστής
4.22
B
4
Ελεύθερος Σκοπευτής
4.26
B
3
Μύθος
4.26
B
2
Μονομάχος
4.27
C
3
Σκοτεινή Μελάνη
4.30
C
2
Σκιερός
4.29
C
3
Ιστοριοπλάστης
4.32
C
3
Άρχοντας των Δράκων
4.31
C
4
Πορσελάνη
4.29
C
2
Υπερασπιστής
4.35
C
2
Μυούμενος
4.36
C
4
Επιδέξιος Σκοπευτής
4.36
C
2
Δρυάδα
4.36
C
4
Στοιχειό
4.40
C
2
Μαχητής
4.43
C
2
Άρχοντας των Δράκων
4.44
C
4
Φονιάς
4.52
C
4
Παραδεισένιος
4.50
C
2
Μεγαθήριο
4.48
C
2
Πορσελάνη
4.49
C
6
Μονομάχος
4.50
C
5
Μύθος
4.51
D
2
Φονιάς
4.54
D
4
Μαχητής
4.56
D
5
Δοξασμένος
4.55
D
6
Μύστης
4.60
D
5
Παραδεισένιος
4.64
D
4
Δρυάδα
4.67
D
6
Μαχητής
4.68
D
2
Ελεύθερος Σκοπευτής
4.71
D
2
Επιδέξιος Σκοπευτής
4.77
D
4
Μεγαθήριο
4.75
D
4
Μύστης
4.77
D
5
Μοιραίοι
4.85
D
5
Σκοτεινή Μελάνη
4.90
D
7
Τύχη
4.84
D
5
Ιστοριοπλάστης
5.17
D
4
Μονομάχος
5.46
D
4
Σκιερός
5.44
D
5
Παραδεισένιος
5.44
D
3
Τύχη
6.48
D
5
Τύχη
6.66