Διάρκεια Παιχνιδιών

Αγώνες Κατάταξης Σόλο/Δυάδας

Βαθμολογία Διάρκεια παιχνιδιού
Συμπεριλ. εγκαταλείψεις
Διάρκεια παιχνιδιού
Eξαιρ. εγκαταλείψεις
Unranked Unranked
29:25
29:25
29:25
31:06
31:06
31:06
Iron Iron
29:14
29:14
29:14
30:50
30:50
30:50
Bronze (Χάλκινη) Bronze (Χάλκινη)
29:39
29:39
29:39
30:55
30:55
30:55
Silver(Ασημένια) Silver(Ασημένια)
29:41
29:41
29:41
30:38
30:38
30:38
Gold(Χρυσή) Gold(Χρυσή)
29:10
29:10
29:10
30:00
30:00
30:00
Platinum(Πλατινένια) Platinum(Πλατινένια)
28:18
28:18
28:18
29:10
29:10
29:10
Diamond(Διαμαντένια) Diamond(Διαμαντένια)
27:09
27:09
27:09
28:05
28:05
28:05
Master Master
26:04
26:04
26:04
27:12
27:12
27:12
GrandMaster GrandMaster
26:04
26:04
26:04
27:14
27:14
27:14
Challenger Challenger
26:15
26:15
26:15
27:35
27:35
27:35

Ευέλικτη Ουρά Αναμονής Αγώνων Κατάταξης

Βαθμολογία Διάρκεια παιχνιδιού
Συμπεριλ. εγκαταλείψεις
Διάρκεια παιχνιδιού
Eξαιρ. εγκαταλείψεις
Unranked Unranked
29:04
29:04
29:04
31:36
31:36
31:36
Iron Iron
29:06
29:06
29:06
31:30
31:30
31:30
Bronze (Χάλκινη) Bronze (Χάλκινη)
29:35
29:35
29:35
31:28
31:28
31:28
Silver(Ασημένια) Silver(Ασημένια)
29:49
29:49
29:49
31:12
31:12
31:12
Gold(Χρυσή) Gold(Χρυσή)
29:38
29:38
29:38
30:53
30:53
30:53
Platinum(Πλατινένια) Platinum(Πλατινένια)
28:57
28:57
28:57
30:10
30:10
30:10
Diamond(Διαμαντένια) Diamond(Διαμαντένια)
28:05
28:05
28:05
29:11
29:11
29:11
Master Master
27:06
27:06
27:06
28:22
28:22
28:22
GrandMaster GrandMaster
26:48
26:48
26:48
27:58
27:58
27:58
Challenger Challenger
26:05
26:05
26:05
28:55
28:55
28:55
LCS LCS
33:18
33:18
33:18
33:18
33:18
33:18
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομά σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: