Διάρκεια Παιχνιδιών

Αγώνες Κατάταξης Σόλο/Δυάδας

Βαθμολογία Διάρκεια παιχνιδιού
Συμπεριλ. εγκαταλείψεις
Διάρκεια παιχνιδιού
Eξαιρ. εγκαταλείψεις
Unranked Unranked
29:21
29:21
29:21
31:13
31:13
31:13
Iron Iron
29:39
29:39
29:39
31:21
31:21
31:21
Bronze (Χάλκινη) Bronze (Χάλκινη)
29:54
29:54
29:54
31:19
31:19
31:19
Silver(Ασημένια) Silver(Ασημένια)
29:46
29:46
29:46
30:55
30:55
30:55
Gold(Χρυσή) Gold(Χρυσή)
29:23
29:23
29:23
30:22
30:22
30:22
Platinum(Πλατινένια) Platinum(Πλατινένια)
28:33
28:33
28:33
29:31
29:31
29:31
Diamond(Διαμαντένια) Diamond(Διαμαντένια)
27:15
27:15
27:15
28:17
28:17
28:17
Master Master
25:54
25:54
25:54
27:01
27:01
27:01
GrandMaster GrandMaster
25:50
25:50
25:50
27:15
27:15
27:15
Challenger Challenger
25:20
25:20
25:20
26:43
26:43
26:43

Ευέλικτη Ουρά Αναμονής Αγώνων Κατάταξης

Βαθμολογία Διάρκεια παιχνιδιού
Συμπεριλ. εγκαταλείψεις
Διάρκεια παιχνιδιού
Eξαιρ. εγκαταλείψεις
Unranked Unranked
27:31
27:31
27:31
30:22
30:22
30:22
Iron Iron
29:20
29:20
29:20
31:58
31:58
31:58
Bronze (Χάλκινη) Bronze (Χάλκινη)
29:36
29:36
29:36
31:43
31:43
31:43
Silver(Ασημένια) Silver(Ασημένια)
29:50
29:50
29:50
31:31
31:31
31:31
Gold(Χρυσή) Gold(Χρυσή)
29:47
29:47
29:47
31:14
31:14
31:14
Platinum(Πλατινένια) Platinum(Πλατινένια)
29:17
29:17
29:17
30:39
30:39
30:39
Diamond(Διαμαντένια) Diamond(Διαμαντένια)
28:14
28:14
28:14
29:29
29:29
29:29
Master Master
27:05
27:05
27:05
28:26
28:26
28:26
GrandMaster GrandMaster
26:15
26:15
26:15
27:35
27:35
27:35
Challenger Challenger
26:56
26:56
26:56
28:01
28:01
28:01
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομά σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: