Διάρκεια Παιχνιδιών

Ευέλικτη Ουρά Αναμονής Αγώνων Κατάταξης

Βαθμολογία Διάρκεια παιχνιδιού
Incl. surrenders
Διάρκεια παιχνιδιού
Excl. surrenders
Μη-Κατεταγμένοι Μη-Κατεταγμένοι
28:29
28:29
28:29
31:32
31:32
31:32
Bronze (Χάλκινη) Bronze (Χάλκινη)
30:07
30:07
30:07
32:00
32:00
32:00
Silver(Ασημένια) Silver(Ασημένια)
30:07
30:07
30:07
31:47
31:47
31:47
Gold(Χρυσή) Gold(Χρυσή)
29:52
29:52
29:52
31:22
31:22
31:22
Platinum(Πλατινένια) Platinum(Πλατινένια)
28:55
28:55
28:55
30:09
30:09
30:09
Diamond(Διαμαντένια) Diamond(Διαμαντένια)
27:17
27:17
27:17
28:26
28:26
28:26
Master Master
26:35
26:35
26:35
27:31
27:31
27:31
Challenger Challenger
20:56
20:56
20:56
20:56
20:56
20:56
LCS LCS
35:05
35:05
35:05
35:05
35:05
35:05

Αγώνες Κατάταξης Σόλο/Δυάδας

Βαθμολογία Διάρκεια παιχνιδιού
Incl. surrenders
Διάρκεια παιχνιδιού
Excl. surrenders
Μη-Κατεταγμένοι Μη-Κατεταγμένοι
31:16
31:16
31:16
32:23
32:23
32:23
Bronze (Χάλκινη) Bronze (Χάλκινη)
30:24
30:24
30:24
31:37
31:37
31:37
Silver(Ασημένια) Silver(Ασημένια)
29:59
29:59
29:59
31:05
31:05
31:05
Gold(Χρυσή) Gold(Χρυσή)
29:14
29:14
29:14
30:17
30:17
30:17
Platinum(Πλατινένια) Platinum(Πλατινένια)
28:08
28:08
28:08
29:08
29:08
29:08
Diamond(Διαμαντένια) Diamond(Διαμαντένια)
26:40
26:40
26:40
27:37
27:37
27:37
Master Master
26:11
26:11
26:11
27:29
27:29
27:29
Challenger Challenger
28:23
28:23
28:23
30:10
30:10
30:10
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομα σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: