Διάρκεια Παιχνιδιών

Αγώνες Κατάταξης Σόλο/Δυάδας

Βαθμολογία Διάρκεια παιχνιδιού
Συμπεριλ. εγκαταλείψεις
Διάρκεια παιχνιδιού
Eξαιρ. εγκαταλείψεις
Unranked Unranked
35:32
35:32
35:32
35:32
35:32
35:32
Iron Iron
29:08
29:08
29:08
31:04
31:04
31:04
Bronze (Χάλκινη) Bronze (Χάλκινη)
29:45
29:45
29:45
31:16
31:16
31:16
Silver(Ασημένια) Silver(Ασημένια)
29:30
29:30
29:30
30:45
30:45
30:45
Gold(Χρυσή) Gold(Χρυσή)
29:05
29:05
29:05
30:12
30:12
30:12
Platinum(Πλατινένια) Platinum(Πλατινένια)
28:16
28:16
28:16
29:20
29:20
29:20
Diamond(Διαμαντένια) Diamond(Διαμαντένια)
26:55
26:55
26:55
27:58
27:58
27:58
Master Master
25:36
25:36
25:36
26:40
26:40
26:40
GrandMaster GrandMaster
25:25
25:25
25:25
26:45
26:45
26:45
Challenger Challenger
25:19
25:19
25:19
26:55
26:55
26:55

Ευέλικτη Ουρά Αναμονής Αγώνων Κατάταξης

Βαθμολογία Διάρκεια παιχνιδιού
Συμπεριλ. εγκαταλείψεις
Διάρκεια παιχνιδιού
Eξαιρ. εγκαταλείψεις
Iron Iron
28:26
28:26
28:26
31:51
31:51
31:51
Bronze (Χάλκινη) Bronze (Χάλκινη)
29:09
29:09
29:09
31:34
31:34
31:34
Silver(Ασημένια) Silver(Ασημένια)
29:16
29:16
29:16
31:14
31:14
31:14
Gold(Χρυσή) Gold(Χρυσή)
29:25
29:25
29:25
31:07
31:07
31:07
Platinum(Πλατινένια) Platinum(Πλατινένια)
29:01
29:01
29:01
30:35
30:35
30:35
Diamond(Διαμαντένια) Diamond(Διαμαντένια)
28:05
28:05
28:05
29:25
29:25
29:25
Master Master
27:00
27:00
27:00
28:22
28:22
28:22
GrandMaster GrandMaster
27:10
27:10
27:10
28:28
28:28
28:28
Challenger Challenger
26:59
26:59
26:59
28:17
28:17
28:17
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομά σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: